Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Briselē, 2012. gada 28. martā

Digitalizācijas programma: ES panāk provizorisku vienošanos par ilgtspējīgu risinājumu mobilo sakaru viesabonēšanas jomā

Šī ziņa iepriecinās ikvienu, kuru māc sašutums par augstajiem tarifiem par mobilā tālruņa vai planšetdatora izmantošanu ārzemēs: Eiropas Parlamenta deputāti un Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvji ir panākuši provizorisku vienošanos par jaunajiem ES viesabonēšanas noteikumiem, par ko Eiropas Komisija jau pērn bija sagatavojusi priekšlikumu (sk. IP/11/835). Šie noteikumi ļaus rast strukturālu un ilgtspējīgu risinājumu mobilo telefonu un citu viedierīču izmantošanas augstajām izmaksām, ceļojot ES teritorijā. Paredzams, ka Eiropas Parlaments šo vienošanos apstiprinās 2012. gada maijā, bet Padome — jūnijā, lai jaunie noteikumi varētu stāties spēkā 2012. gada 1. jūlijā.

Noteikumi radīs lielāku konkurenci viesabonēšanas tirgū. Tajā pašā laikā tajos noteikti jauni preventīvi ierobežojumi patēriņa cenām, tostarp jauni cenu griesti datu viesabonēšanai, kas paredz, ka pašlaik augstās cenas pakāpeniski jāsamazina, līdz pilnībā izjūtamas visas konkurences sniegtās priekšrocības.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, sacīja: "Patērētajiem ir apnikuši pārmērīgi augstie viesabonēšanas tarifi. Jaunā vienošanās par viesabonēšanu ir ilgtermiņa strukturāls risinājums, kas nodrošinās zemākas cenas, lielāku izvēli un jaunu, lietpratīgu pieeju datu pārraidei un interneta izmantošanai. Ieguvumus varēs izjust jau nākamajās vasaras brīvdienās, savukārt 2014. gada vasarā patērētāji varēs brīvi izvēlēties izdevīgāko pakalpojumu."

Konkurences augļi — lētāka viesabonēšana

No 2014. gada jūlija klientiem būs iespēja salīdzināt un izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu. Viņi varēs slēgt atsevišķu līgumu par mobilo sakaru viesabonēšanu ar kādu citu, nevis pašmāju mobilo pakalpojumu sniedzēju, saglabājot tālruņa numuru. Ik reizi, kad klients šķērsos valsts robežu, viņa telefons automātiski pārslēgsies uz izvēlētā viesabonēšanas nodrošinātāja tīklu. Klientiem būs iespēja tieši izvēlēties vietējo mobilo tīklu datu viesabonēšanai valstī, kurā viņi viesojas (sīkāku informāciju sk. tālāk ).

Sākot no 2012. gada 1. jūlija virtuālie mobilie operatori un tālākpārdevēji, kam nav pašiem sava tīkla, varēs piekļūt citu operatoru tīkliem par regulētām vairumtirdzniecības cenām, lai saviem klientiem sniegtu viesabonēšanas pakalpojumus (kā arī pakalpojumus valsts iekšienē). Tādējādi radīsies lielāka konkurence starp operatoriem un palielināsies motivācija piedāvāt patērētājiem pievilcīgākas viesabonēšanas cenas un pakalpojumus.

Šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība ir ķērusies pie augsto viesabonēšanas tarifu problēmas saknes un ievieš konkurenci veicinošas strukturālas pārmaiņas tirgū.

Datu viesabonēšana: izvēlies tīklu jau iepriekš vai uz vietas

Pateicoties jaunajiem ES viesabonēšanas noteikumiem, kas paver nebijušas iespējas viedtālruņu, klēpjdatoru un planšetdatoru izmantošanai ārzemēs, vairosies arī konkurence datu viesabonēšanas jomā. No 2014. gada jūlija apciemotās valsts mobilo tīklu operatori varēs ceļotājiem tieši piedāvāt datu viesabonēšanas pakalpojumus savā tīklā, un patērētāji varēs tīklu izvēlēties jau iepriekš vai uz vietas. Mobilo tīklu operatoriem ceļotāja apmeklētajās valstīs būs motivācija piedāvāt šādus pakalpojumus par vietējiem tarifiem līdzīgu cenu, balstoties uz vietējām tīkla izmaksām, kas parasti ir zemas. Tā kā mobilo datu izmantošana aizvien aug un ļaudis vēlas lietot viedierīces it visur un jebkurā laikā, domājams, ka daudziem ceļotājiem šī WiFi līdzīgā iespēja šķitīs ļoti pievilcīga.

Pagaidām — lētāka viesabonēšana, pateicoties cenu griestiem

ES viesabonēšanas noteikumi paredz, ka līdz brīdim, kad konkurences iespaidā būs kritušās cenas, pakāpeniski jāsamazina pašreizējie balss un teksta (īsziņu) pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu griesti un jāievieš jauni mazumtirdzniecības cenu griesti (maksimālā cena) mobilajiem datu pakalpojumiem. Šīs maksimālās cenas kā drošības garants patērētājiem būs spēkā līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, kas stāsies spēkā 2012. gada 1. jūlijā, patērētāji nemaksās vairāk par:

  • 29 eirocentiem minūtē par izejošo zvanu;

  • 8 eirocentiem minūtē par ienākošo zvanu;

  • 9 eirocentiem par īsziņas nosūtīšanu;

  • 70 eirocentiem par MB par datu lejupielādi vai sērfošanu internetā, esot ārzemēs (maksa par izmantoto KB).

Šie regulētie cenu griesti pakāpeniski samazināsies, proti, no 2014. gada 1. jūlija patērētāji viesabonēšanas režīmā maksās ne vairāk kā 19 eirocentus minūtē par izejošajiem zvaniem, 5 eirocentus minūtē par ienākošajiem zvaniem, 6 eirocentus par izsūtītajām īsziņām un 20 eirocentus par MB, lejupielādējot datus vai izmantojot internetu ceļojuma laikā (maksa par izmantoto KB).

Jauno tarifu pamatā ir BEREC (Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde) šī gada februārī sniegtie jaunākie dati par uzņēmumu izmaksām, nodrošinot viesabonēšanas pakalpojumus. Tarifu griesti vairumtirdzniecībā noteikti, balstoties uz aplēsēm par pakalpojumu pašizmaksu, savukārt cenu griesti mazumtirdzniecībā noteikti tādā līmenī, lai piesaistītu investīcijas alternatīvos viesabonēšanas pakalpojumos un veicinātu jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū; no tā savukārt ir atkarīgs, vai izdosies šajā tirgū iedibināt efektīvu un ilgtspējīgu konkurenci patērētāju interesēs.

Milzu rēķini: skaidrāka informācija tiem, kas dodas aiz ES robežām

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem patērētāji informāciju par viesabonēšanas tarifiem saņems arī tad, kad dosies ārpus ES; tas palīdzēs izvairīties no šokējoši lieliem rēķiniem par viedierīču izmantošanu ārzemēs. Jaunie noteikumi paredz, ka tiks paplašināta pašreizējā ES brīdinājumu sistēma. No 2012. gada 1. jūlija ļaudis, kas ceļo ārpus ES, saņems brīdinājuma īsziņu, e-pastu vai uznirstošo logu, ka maksa par datu lejupielādi tuvojas 50 eiro vai citam iepriekšnoteiktam līmenim. Lai turpinātu datu viesabonēšanu, patērētājam būs jāapstiprina, ka viņš vēlas šo līmeni pārsniegt.

Sīkāka informācija

Sk. MEMO/11/485

Eiropas Komisijas viesabonēšanas tīmekļa vietne

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai

Pielikums

Pašreizējās un jaunās maksimālās mazumtirdzniecības cenas (bez PVN)

Pašlaik

2012. gada 1. jūlijs

2013. gada 1. jūlijs

2014. gada 1. jūlijs

Dati (par MB)

Nav

70 centi

45 centi

20 centi

Izejošie balss zvani (par minūti)

35 centi

29 centi

24 centi

19 centi

Ienākošie balss zvani (par minūti)

11 centi

8 centi

7 centi

5 centi

Īsziņas (par īsziņu)

11 centi

9 centi

8 centi

6 centi

Pašreizējās un jaunās maksimālās vairumtirdzniecības cenas (ierobežojums cenām, ko operatori piemēro savā starpā)

Pašlaik

2012. gada 1. jūlijs

2013. gada 1. jūlijs

2014. gada 1. jūlijs

Dati (par MB)

50 centi

25 centi

15 centi

5 centi

Balss zvani (par minūti)

18 centi

14 centi

10 centi

5 centi

Īsziņas (par īsziņu)

4 centi

3 centi

2 centi

2 centi

Ierosinātie mazumtirdzniecības cenu griesti ir tikai patērētāju drošības tīkls. Komisija prognozē, ka ierosinātie konkurences palielināšanas strukturālie pasākumi radīs novatoriskus Eiropas mēroga piedāvājumus un zemākas cenas, kas būs ievērojami mazākas par drošības maksimumu.


Side Bar