Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

2012 m. kovo 28 d., Briuselis

Skaitmeninė darbotvarkė. Europos Sąjungoje preliminariai susitarta dėl perspektyvaus tarptinklinio ryšio sprendimo, skirto mobiliųjų telefonų naudotojams

Puiki naujiena visiems, kam naudotis mobiliojo ryšio telefonais ir planšetiniais kompiuteriais užsienyje trukdo didelės kainos – Europos Parlamento nariai ir Tarybos bei Europos Komisijos atstovai pagal pernai pateiktą Europos Komisijos pasiūlymą (žr. IP/11/835) preliminariai susitarė dėl naujų ES tarptinklinio ryšio taisyklių. Taikant šias taisykles bus įgyvendintas ilgalaikis struktūrinis sprendimas, kuris padės išspręsti problemą, susijusią su tuo, kad naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais pažangiaisiais prietaisais keliaujant Europos Sąjungoje yra brangu. Tikimasi, kad Europos Parlamentas šiam susitarimui pritars 2012 m. gegužės mėn., o Taryba – birželio mėn.; taip būtų sukurtos sąlygos, kad naujosios taisyklės įsigaliotų 2012 m. liepos 1 d.

Naujosios taisyklės skatins konkurenciją tarptinklinio ryšio rinkoje. Kol kas vartotojams apsaugoti taisyklėse numatytos ribinės kainos, įskaitant naują duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu ribinę kainą; tuo būdu dabartinės didelės kainos bus palaipsniui mažinamos tol, kol bus užtikrinta visa konkurencijos nauda.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Vartotojams įgriso mokėti nepagrįstai dideles tarptinklinio ryšio kainas. Naujasis tarptinklinio ryšio susitarimas suteikia mums struktūrinį sprendimą, kuriame numatytos mažesnės kainos, didesnis pasirinkimas ir naujas pažangus metodas, taikomas duomenų ir interneto paslaugoms. Naudą pajusime kaip tik prieš vasaros atostogas, o iki 2014 m. atsiras galimybė išsirinkti geriausius pasiūlymus.“

Konkurencija užtikrins mažesnes tarptinklinio ryšio kainas

Nuo 2014 m. liepos 1 d. klientai galės išsirinkti geriausius pasiūlymus, pasirašyti atskiras judriojo tarptinklinio ryšio sutartis su pasirinktu paslaugų teikėju ir išlaikyti tą patį telefono numerį. Kaskart, kai klientas išvažiuos į užsienį, telefonas prisijungs prie kliento pasirinkto tarptinklinio ryšio tiekėjo tinklo. Norėdami naudotis tarptinklinio duomenų perdavimo paslaugomis, klientai taip pat galės tiesiogiai pasirinkti šalies, kurioje lankosi, vietinį judriojo ryšio tinklą (paaiškinta toliau).

Nuo 2012 m. liepos 1 d. virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai ir savo tinklų neturintys perpardavėjai iš karto turės prieigą prie kitų operatorių tinklų už reguliuojamas didmenines kainas ir galės teikti tarptinklinio ryšio (ir vietines) paslaugas savo klientams. Vien dėl to padidės operatorių konkurencija, o kartu ir paskatos siūlyti klientams patrauklesnes tarptinklinio ryšio kainas ir paslaugas.

Tai pirmas kartais, kai Europos Sąjunga, siekdama iš esmės spręsti didelių tarptinklinio ryšio kainų problemą, ėmėsi įgyvendinti konkurenciją skatinančius esminius struktūrinius pokyčius rinkoje.

Tarptinklinis duomenų perdavimas. Tinklą galite rinktis prieš išvykdami arba išvykę į užsienį

Naujosios ES tarptinklinio ryšio taisyklės skatins teikti konkurencingų tarptinklinio duomenų perdavimo pasiūlymų, nes keliaujant užsienyje rasis naujų būdų naudotis pažangiuoju telefonu, nešiojamuoju arba planšetiniu kompiuteriu. Nuo 2014 m. liepos mėn. šalies, kurioje lankomasi, judriojo ryšio operatoriai galės savo tarptinklinio duomenų perdavimo paslaugas siūlyti tiesiogiai keliautojams – tokias paslaugas vartotojai galės pasirinkti iš anksto arba vietoje. Remdamiesi mažomis savo nacionalinių tinklų sąnaudomis, šalies, kurioje lankomasi, judriojo ryšio tinklų operatoriai turės paskatų šias paslaugas pasiūlyti už kainas, kurios bus panašios į nacionalines kainas. Žmonės vis aktyviau naudojasi judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugomis ir nori savo prietaisais naudotis visur ir visada, todėl tikėtina, kad galimybė naudotis į WiFi ryšį panašiu ryšiu labai sudomins daugelį keliautojų.

Kol kas pigesnis tarptinklinis ryšys užtikrinamas nustatytomis ribinėmis kainomis

Kol kainos sumažės dėl konkurencijos, taikant ES tarptinklinio ryšio taisykles bus palaipsniui mažinamos skambučių ir teksto žinučių (SMS) paslaugų ribinės mažmeninės kainos ir nustatyta nauja duomenų siuntimo judriuoju ryšiu ribinė kaina. Iki 2017 m. birželio 30 d. taikant ribines kainas bus užtikrinama vartotojų apsauga.

Pagal 2012 m. liepos 1 d. įsigaliosiančias naująsias taisykles vartotojai mokės ne daugiau kaip:

  • 29 centus už skambučio minutę,

  • 8 centus už priimto skambučio minutę,

  • 9 centus už išsiųsta teksto žinutę,

  • 70 centų už atsisiųstų duomenų arba interneto naršymo keliaujant užsienyje megabaitą (MB) (mokestis skaičiuojamas kilobaito tikslumu).

Šios reguliuojamos ribinės kainos bus palaipsniui mažinamos siekiant užtikrinti, kad jau iki 2014 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio vartotojams skambinti užsienyje kainuotų ne daugiau kaip 19 centų už minutę, atsiliepti – daugiausia 5 centus už minutę, išsiųsti žinutę – daugiausia 6 centus, o parsisiųsti duomenis ar naršyti internete – daugiausia 20 centų už megabaitą (mokestis skaičiuojamas kilobaito tikslumu).

Naujos siūlomos kainos pagrįstos šių metų vasario mėn. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) pateiktais naujais duomenimis apie tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąnaudas sektoriuje. Ribinės didmeninės kainos grindžiamos apskaičiuotomis pagrindinėmis paslaugų teikimo sąnaudomis, o siūlomos ribinės mažmeninės kainos tokios, kad būtų patrauklu investuoti į alternatyvias tarptinklinio ryšio paslaugas ir naujiems rinkos dalyviams pradėti veiklą rinkoje; tai esminiai dalykai, būtini tam, kad šioje rinkoje būtų užtikrinta efektyvi vartotojams naudinga konkurencija.

Netikėtai didelės sąskaitos. Geresnė informacija keliaujant už ES ribų

Pagal naujas taisykles už ES ribų keliaujantys vartotojai taip pat gaus informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas; tai jiems padės išvengti netikėtai didelių sąskaitų už naudojimąsi savo pažangiaisiais prietaisais užsienyje. Naujosios taisyklės padės plačiau taikyti dabar ES veikiančią įspėjimo sistemą. Nuo 2012 m. liepos 1 d. už ES ribų keliaujantys žmonės teksto žinute, e. laišku ar pranešimu kompiuterio ekrane bus įspėti, kai jų sąskaitos suma už parsisiųstus duomenis priartės prie 50 EUR arba iš anksto sutartos sumos. Norėdami toliau naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis, vartotojai turės patvirtinti, kad sutinka viršyti šią sumą.

Daugiau informacijos

Žr. MEMO/11/485.

Europos Komisijos tarptinklinio ryšio interneto svetainė

Skaitmeninės darbotvarkes svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter

Priedas

Dabartinės ir naujos ribinės mažmeninės kainos (be PVM)

Dabar

2012 m. liepos 1 d.

2013 m. liepos 1 d.

2014 m. liepos 1 d.

Duomenys (už MB)

Nėra

70 ct

45 ct

20 ct

Balso skambučiai (už minutę)

35 ct

29 ct

24 ct

19 ct

Balso skambučių priėmimas (už minutę)

11 ct

8 ct

7 ct

5 ct

SMS (už vieną SMS)

11 ct

9 ct

8 ct

6 ct

Dabartinės ir naujos ribinės didmeninės kainos, kurias operatoriai taiko vieni kitiems

Dabar

2012 m. liepos 1 d.

2013 m. liepos 1 d.

2014 m. liepos 1 d.

Duomenys (už MB)

50 ct

25 ct

15 ct

5 ct

Balso skambučiai (už minutę)

18 ct

14 ct

10 ct

5 ct

SMS (už vieną SMS)

4 ct

3 ct

2 ct

2 ct

Ribinės mažmeninės kainos siūlomos tik kaip vartotojų apsaugos priemonė. Komisija tikisi, kad pasiūlytos struktūrinės priemonės konkurencijai didinti paskatins teikti novatoriškų Europos masto paslaugų pasiūlymų ir siūlyti geresnes kainas, kurios būtų daug mažesnės už siūlomas ribines kainas.


Side Bar