Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Bryssel 28. maaliskuuta 2012

Digitaalistrategia: EU:lta alustava sopimus kestävästä verkkovierailuratkaisusta matkapuhelimen käyttäjille

Hyviä uutisia niille, jotka ovat ällistyneet matkapuhelimen tai taulutietokoneen käytöstä ulkomailla aiheutuneista suurista laskuista: Euroopan parlamentin jäsenet sekä neuvoston ja Euroopan komission edustajat ovat päässeet Euroopan komission viime vuonna tekemän ehdotuksen (ks. IP/11/835) pohjalta alustavaan yhteisymmärrykseen EU:n uusista verkkovierailusäännöistä. Säännöillä saadaan jäsennelty ja kestävä ratkaisu korkeisiin kustannuksiin, joita nykyisellään aiheutuu matkapuhelimen ja muiden älylaitteiden käytöstä EU:n sisällä matkustettaessa. Euroopan parlamentin odotetaan hyväksyvän uudet säännöt toukokuussa ja neuvoston kesäkuussa 2012, jolloin ne saataisiin voimaan 1. heinäkuuta 2012.

Säännöt lisäävät kilpailua verkkovierailumarkkinoilla. Samalla niillä asetetaan kuluttajahinnoille uusia turvarajoja – muun muassa uusi hintakatto datapalvelujen käytölle verkkovierailussa – jotka tulevat asteittain alentamaan hintoja nykytasosta kunnes lisääntyneen kilpailun hyödyt alkavat näkyä kokonaisuudessaan.

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes sanoo kuluttajien olevan kyllästyneitä kohtuuttoman korkeisiin verkkovierailumaksuihin. “Uudet verkkovierailusäännöt tarjoavat pitkäaikaisen jäsennellyn ratkaisun, joka alentaa hintoja, lisää valinnanvaraa ja tuo mukanaan uuden järkevämmän lähestymistavan datapalvelujen ja internetin käyttöön matkustettaessa. Hyödyt alkavat näkyä sopivasti jo ensi kesäkaudella, ja vuoteen 2014 mennessä ihmiset voivat vapaasti vertailla tarjontaa ja löytää itselleen parhaimman ratkaisun.”

Kilpailu tuo mukanaan edullisempia verkkovierailuja

Heinäkuun 1. päivästä 2014 lähtien asiakkailla on mahdollisuus vertailla tarjontaa ja tehdä matkaviestinnän verkkovierailuista erillinen sopimus, myös muun kuin oman operaattorinsa kanssa, tarvitsematta vaihtaa puhelinnumeroaan. Aina kun käyttäjä ylittää maiden rajan hänen puhelimensa kytkeytyy valitun verkkovierailuoperaattorin verkkoon ilman käyttäjän toimenpiteitä. Käyttäjällä on myös mahdollisuus valita suoraan vierailumaan paikallinen matkaviestintäverkko datapalvelujen verkkovierailukäyttöä varten (tästä lisätietoa jäljempänä).

Heinäkuun 1. päivästä 2012 lähtien virtuaaliset matkapuhelinoperaattorit ja jälleenmyyjät, joilla ei ole omaa verkkoa, saavat oikeuden käyttää muiden operaattorien verkkoja säänneltyyn tukkuhintaan tarjotakseen asiakkailleen verkkovierailupalveluja (maan sisäisten palvelujen ohella). Jo tämä lisää operaattorien välistä kilpailua, mikä kannustaa tarjoamaan asiakkaille houkuttelevampia verkkovierailuhintoja ja -palveluja.

Euroopan unioni puuttuu nyt ensimmäistä kertaa verkkovierailujen korkeiden kustannusten perussyihin aikaansaamalla kilpailua edistäviä rakenteellisia muutoksia markkinoiden ytimessä.

Datapalvelut verkkovierailuna: verkon voi valita ennen verkkovierailua tai sen aikana

EU:n uudet verkkovierailusäännöt lisäävät kilpailuun perustuvaa datapalvelujen verkkovierailutarjontaa myös mahdollistamalla uusia tapoja käyttää älypuhelinta, sähkökirjan lukulaitetta tai taulutietokonetta ulkomailla matkustettaessa. Heinäkuusta 2014 lähtien vierailukohteena olevien maiden matkaviestintäoperaattoreilla on mahdollisuus tarjota matkailijoille datapalveluja verkkovierailuna suoraan omissa verkoissaan. Matkailijat voivat valita haluamansa verkon joko etukäteen tai matkan aikana. Vierailumaiden matkaviestintäoperaattoreilla on kannustin tarjota tällaisia palveluja hintaan, joka lähentelee maan sisäisiä hintoja, koska ne voivat käyttää perustana omia alhaisia kansallisen tason verkkokustannuksiaan. Kun matkaviestinnän datapalvelujen käyttö lisääntyy, ja matkailijat haluavat käyttää laitteitaan missä ja milloin tahansa, tämä uusi langattomien lähiverkkojen kaltainen mahdollisuus internet-yhteyksiin herättää todennäköisesti paljon mielenkiintoa.

Siihen saakka … edullisempia verkkovierailuja hintakattojen avulla

Siihen saakka kunnes kilpailu saa ajettua hintoja alas, EU:n verkkovierailusäännöillä alennetaan asteittain nykyisiä puhelujen ja tekstiviestien vähittäishintakattoja ja otetaan käyttöön uusi matkaviestinnän datapalvelujen vähittäishintakatto. Hintakatot toimivat kuluttajien turvaverkkona 30. kesäkuuta 2017 saakka.

Uusien 1. heinäkuuta 2012 voimaan tulevien sääntöjen mukaan uudet kuluttajahintakatot ovat seuraavat:

  • 29 senttiä minuutilta puhelun soittamisesta,

  • 8 senttiä minuutilta puhelun vastaanottamisesta,

  • 9 senttiä tekstiviestin lähettämisestä,

  • 70 senttiä megatavulta ladattaessa tietoa internetistä tai selailtaessa verkkosivuja ulkomailla (laskutus kilotavun tarkkuudella).

Näitä säänneltyjä hintakattoja alennetaan asteittain niin, että verkkovierailuasiakkaat maksavat 1. heinäkuuta 2014 alkaen puheluiden soittamisesta enintään 19 senttiä minuutilta, puheluiden vastaanottamisesta enintään 5 senttiä minuutilta, tekstiviestin lähettämisestä enintään 6 senttiä ja datapalveluista eli internetin käyttämisestä enintään 20 senttiä megatavulta (laskutus kilotavuperusteisesti).

Nämä uudet hintatasot perustuvat tuoreisiin tietoihin kustannuksista, joita toimialalle aiheutuu verkkovierailupalvelujen tuottamisesta. Tiedot on saatu Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimeltä BERECiltä tämän vuoden helmikuussa. Tukkutason hintakatot perustuvat arvioon palveluntarjonnan peruskustannuksista, ja vähittäishintojen turvarajat on asetettu tasolle, jonka uskotaan tekevän vaihtoehtoisiin verkkovierailupalveluihin kohdistuvista investoinneista houkuttelevia ja rohkaisevan uusia toimijoita markkinoille. Tämä on olennaisen tärkeää luotaessa markkinoille toimivaa ja kestävää kilpailua, joka on kuluttajien etujen mukaista.

Jättilaskut: enemmän tietoa EU:n ulkopuolella matkustettaessa

Uusien sääntöjen mukaan kuluttajat saavat tietoa verkkovierailuhinnoista myös matkustaessaan EU:n ulkopuolisiin maihin. Tämä auttaa heitä välttämään jättilaskut, joita voi aiheutua älylaitteiden käytöstä ulkomailla. Uusilla säännöillä laajennetaan EU:ssa tälläkin hetkellä käytössä olevaa varoitusjärjestelmää. Heinäkuun 1. päivästä 2012 lähtien EU:n ulkopuolella matkustaville annetaan tekstiviestillä, sähköpostitse tai ponnahdusikkunassa muistutus siitä, että heidän datalaskunsa lähenee 50:ä euroa tai ennalta sovittua muuta summaa. Käyttäjä voi jatkaa datapalvelujen käyttöä vain nimenomaisesti hyväksymällä tämän summan ylittymisen.

Lisätietoja

Ks. MEMO/11/485

Euroopan komission verkkovierailusivusto

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Liite

Nykyiset ja uudet hintakatot (ilman arvonlisäveroa)

Nykyinen

1.7.2012

1.7.2013

1.7.2014

Datapalvelut (hinta/megatavu)

Ei ole

70 senttiä

45 senttiä

20 senttiä

Soitetut puhelut (minuuttihinta)

35 senttiä

29 senttiä

24 senttiä

19 senttiä

Vastaanotetut puhelut (minuuttihinta)

11 senttiä

8 senttiä

7 senttiä

5 senttiä

Tekstiviestit (hinta/kpl)

11 senttiä

9 senttiä

8 senttiä

6 senttiä

Nykyiset ja uudet tukkuhintakatot (operaattoreiden toisiltaan veloittamat hinnat)

Nykyinen

1.7.2012

1.7.2013

1.7.2014

Datapalvelut (hinta/megatavu)

50 senttiä

25 senttiä

15 senttiä

5 senttiä

Puhelut (minuuttihinta)

18 senttiä

14 senttiä

10 senttiä

5 senttiä

Tekstiviestit (hinta/kpl)

4 senttiä

3 senttiä

2 senttiä

2 senttiä

Ehdotetut kuluttajahintakatot ovat kuluttajien kannalta lähinnä turvaverkko, koska komissio odottaa ehdottamiensa kilpailua edistävien rakenteellisten toimien tuovan markkinoille innovatiivista yleiseurooppalaista tarjontaa ja halvempia hintoja, jotka ovat merkittävästi hintakattojen alapuolella.


Side Bar