Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Brüssel, 28. märts 2012

Digitaalarengu tegevuskava: EL on saavutanud esialgse kokkuleppe tulevikus rändlusteenuste osutamise kohta

Suurepärane uudis kõigile, kes on saanud suuri arveid välismaal mobiiltelefoni või tahvelarvuti kasutamise eest: Euroopa Komisjoni eelmise aasta ettepaneku (vt IP/11/835) põhjal jõudsid Euroopa Parlamendi liikmed ning nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad esialgsele kokkuleppele uute ELi rändluseeskirjade kohta. Need eeskirjad annavad konstruktiivse ja püsiva lahenduse kuludele, mida mobiiltelefonide ja muude nutiseadmete kasutamine ELis reisides tekitab. Euroopa Parlament peaks kokkuleppe heaks kiitma käesoleva aasta mais ja nõukogu juunis. Seega peaksid uued eeskirjad jõustuma 1. juulil 2012.

Nimetatud eeskirjadega suurendatakse rändlusteenuste turul konkurentsi. Ühtlasi kehtestatakse nendega kaitseabinõuna uued tarbijahinnalaed, sh uus andmeside rändlusteenuse piirhind. Nii vähenevad praegused kõrged hinnad järk-järgult, kuni konkurentsi soodne mõju täielikult ilmneb.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Tarbijad on tüdinud ülemäära kallitest rändlusteenuste hindadest. See uus rändlusteenust käsitlev kokkulepe annab meile pikaajalise konstruktiivse lahenduse, mis kätkeb madalamaid hindu, suuremat valikut ning uut nutikat lähenemisviisi andmesidele ja internetis surfamisele. Kokkuleppe head mõju võib märgata just enne suvepuhkuste hooaja algust ning alates 2014. aasta suvest on tarbijatel võimalik otsida endale ise parim rändlusteenuste pakkuja.”

Konkurents toob kaasa madalama rändlusteenuste hinna

Alates 1. juulist 2014 on tarbijatel võimalik valida välja parim pakkumine ja sõlmida ilma telefoninumbrit vahetamata eraldi rändlusteenuste leping mõne teise kui oma tavapärase mobiilsideteenuse osutajaga. Iga kord kui tarbija piiri ületab, lülitatakse ta telefon ümber rändlusteenuse pakkujale, kelle ta on valinud, ilma et ta peaks selleks täiendavalt midagi tegema. Samuti võivad tarbijad valida külastatavas riigis kohaliku mobiilsidevõrgu andmesiderändluse jaoks (üksikasjad allpool).

Alates 1. juulist 2012 on virtuaalsetel mobiilsideoperaatoritel ja edasimüüjatel, kel oma võrku ei ole, õigus otsekohe kasutada muude operaatorite võrke reguleeritud hulgihinnaga, et osutada oma klientidele rändlusteenuseid (aga ka riigisiseseid teenuseid). Nii suurendatakse operaatorite konkurentsi ja tekitatakse seega neile stiimul pakkuda tarbijale paremaid rändlusteenuseid soodsamate hindade eest.

Euroopa Liit on esimest korda rändlusteenuste kalli hinna probleemi põhjalikult ette võtnud ja teinud otse turu südamesse struktuurse konkurentsi soodustava muudatuse.

Andmesiderändlus: võrgu võib valida reisimise eel või ajal

Uute ELi rändluseeskirjadega võimaldatakse ka uusi viise nutitelefoni, minisülearvuti või tahvelarvuti kasutamiseks välismaal ning avatakse seega tee konkurentsivõimelistele andmesiderändluse pakkumistele. Alates 2014. aasta juulist võivad külastatavate riikide mobiilsideoperaatorid pakkuda reisijatele andmeside rändlusteenuseid otse oma võrkude kaudu, kusjuures tarbijad saavad teenusepakkuja valida juba varem või kohapeal. Nii on külastatavate riikide mobiilsideoperaatorite huvides osutada selliseid teenuseid riigisisestest võrgukuludest lähtudes hindade eest, mis on sarnased riigisiseste hindadega. Kuna tarbijad kasutavad mobiilandmesidet üha rohkem ning soovivad oma seadmeid tarvitada igal pool ja igal ajal, pakub see WiFi kasutamisele sarnane võimalus neile tõenäoliselt suurt huvi.

Aga seni – odavamad rändlusteenused tänu piirhindadele

Kuni ajani, mil konkurents on jaehinnad alla surunud, hakatakse ELi rändluseeskirjade kohaselt järk-järgult langetama kõneteenuste ja sõnumiteenuste (SMS) jaehinna praeguseid piiranguid ning kehtestatakse uus mobiilsete andmesideteenuste jaehinna piirang. Neid piiranguid kasutatakse tarbijate kaitsmiseks kuni 30. juunini 2017.

1. juulil 2012. jõustuvate uute eeskirjade kohaselt maksavad tarbijad kõige rohkem

  • 29 senti väljahelistatud kõne minuti eest,

  • 8 senti vastuvõetud kõne minuti eest,

  • 9 senti SMS-sõnumi saatmise eest ning

  • 70 senti välismaal 1 megabaidi allalaadimise või internetis surfamise eest (tasu on arvutatud allalaetud kilobaitide arvu alusel).

Neid reguleeritud piirhindu langetatakse järk-järgult, nii et välismaal rändlusteenuse kasutajad maksavad pärast 1. juulit 2014 kõige rohkem 19 senti väljahelistatud kõne minuti eest, 5 senti vastuvõetud kõne minuti eest, 6 senti SMS-sõnumi saatmise eest ja 20 senti 1 megabaidi allalaadimise või internetis surfamise eest (tasu on arvutatud allalaetud kilobaitide arvu alusel).

Nende uute hinnatasemete arvutamisel on lähtutud BERECilt (elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet) käesoleva aasta veebruaris saadud uutest andmetest ettevõtjatele rändlusteenuste osutamisest tekkivate kulude kohta. Hulgimüügi piirhind on välja arvutatud teenuseosutamise hinnangulise baashinna põhjal. Kaitseabinõuna kehtestatud jaehinnapiirangud on seevastu niisugusel tasemel, mis peaks ahvatlema alternatiivsetesse rändlusteenustesse investeerima ja uusi ettevõtjaid tegevust alustama. See on aga kõnealusel turul tarbijate heaolu nimel tõhusa ja püsiva konkurentsi arendamise võti.

Arvešokid: parem teave EList välja reisimisel

Uute eeskirjade kohaselt saavad tarbijad ka EList välja reisides teavet rändlusteenuste hindade kohta. See aitab neil hõlpsamini vältida nn arvešokke pärast nutiseadmete kasutamist välismaal. Nii laiendatakse uute eeskirjadega praegu ELis kehtivat hoiatussüsteemi. Alates 1. juulist 2012 saavad EList väljapoole reisijad SMSi või e-posti teel või seadme ekraanile ilmuvas hüpikaknas hoiatussõnumi, kui andmeid on alla laaditud peaaegu 50 euro või kokkulepitud ülempiiri väärtuses. Andmeside rändlusteenuste edasiseks kasutamiseks peavad tarbijad kinnitama, et nad on nõus seda hinnapiiri ületama.

Lisateave

Vt MEMO/11/485

Euroopa Komisjoni rändlusteemaline veebisait

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Lisa

Praegused ja uued jaehinnapiirangud (käibemaksuta)

Praegu

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

Andmed (megabaidi eest)

Puudub

70 senti

45 senti

20 senti

Väljahelistatud kõne (minuti eest)

35 senti

29 senti

24 senti

19 senti

Vastuvõetud kõne (minuti eest)

11 senti

8 senti

7 senti

5 senti

SMS-sõnum (ühe sõnumi eest)

11 senti

9 senti

8 senti

6 senti

Praegused ja uued hulgihinnapiirangud (hinnad, mida võrguoperaatorid maksavad üksteisele)

Praegu

1. juuli 2012

1. juuli 2013

1. juuli 2014

Andmed (megabaidi eest)

50 senti

25 senti

15 senti

5 senti

Kõne (minuti eest)

18 senti

14 senti

10 senti

5 senti

SMS-sõnum (ühe sõnumi eest)

4 senti

3 senti

2 senti

2 senti

Jaemüügi kavandatud piirangul on tarbija jaoks üksnes kaitseabinõu tähendus, kuna komisjoni ootuste kohaselt peaks konkurentsi tugevdamine struktuurimeetmetega tooma kaasa uusi innovaatilisi üleeuroopalisi pakkumisi ja odavamaid hindu, mis on hoopis madalamad kui need kaitseabinõuna kehtestatud piirhinnad.


Side Bar