Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Bρυξέλλες, 28 Mαρτίου 2012

Ψηφιακό θεματολόγιο: η ΕΕ συνήψε προκαταρκτική συμφωνία για διαχρονική λύση στην περιαγωγή προς όφελος των χρηστών κινητής τηλεφωνίας

Σπουδαία νέα σήμερα για όσους στο παρελθόν αισθάνθηκαν τη δυσάρεστη έκπληξη των υψηλών χρεώσεων όταν επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους ή τον φορητό τους υπολογιστή στο εξωτερικό: τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες περιαγωγής στην ΕΕ, έπειτα από την πρόταση που υπέβαλε πέρυσι η Επιτροπή (βλ. IP/11/835). Οι κανόνες αυτοί θα οδηγήσουν στην επίτευξη διαρθρωτικής και διαρκούς λύσης όσον αφορά το υψηλό κόστος της χρήσης κινητών τηλεφώνων και άλλων έξυπνων συσκευών, ενόσω ο χρήστης μετακινείται εντός της ΕΕ. Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο και από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2012, ώστε οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2012.

Με τους κανόνες θα προκύψει περισσότερος ανταγωνισμός στην αγορά περιαγωγής. Εν τω μεταξύ θα επιβάλουν νέα όρια ασφάλειας στις τιμές καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου νέου ανώτατου ορίου τιμών για περιαγωγή δεδομένων, το οποίο σταδιακά θα συμπιέσει τις τιμές κάτω από τα σημερινά υψηλά επίπεδα, έως ότου γίνουν πλήρως αισθητά τα οφέλη του ανταγωνισμού.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Eυρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Οι καταναλωτές δεν αποδέχονται πλέον τις υπερβολικές χρεώσεις περιαγωγής. Η νέα συμφωνία για την περιαγωγή μάς προσφέρει μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική λύση, με χαμηλότερες τιμές, περισσότερες επιλογές και μια νέα, έξυπνη προσέγγιση για τα δεδομένα και την περιήγηση στο διαδίκτυο. Τα οφέλη θα είναι ήδη αισθητά φέτος το καλοκαίρι - ενώ το καλοκαίρι του 2014 θα μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν την καλύτερη προσφορά».

Ο ανταγωνισμός θα έχει ως αποτέλεσμα φθηνότερο κόστος περιαγωγής

Από την 1η Ιουλίου του 2014, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν την καλύτερη προσφορά και να επιλέγουν χωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας για την περιαγωγή, η οποία θα είναι δυνατό να συνάπτεται με πάροχο διαφορετικό από τον εκάστοτε εθνικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας και μάλιστα διατηρώντας τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου. Κάθε φορά που ο πελάτης διασχίζει τα σύνορα, το κινητό τηλέφωνό του θα μεταπίπτει στο δίκτυο του παρόχου περιαγωγής που έχει επιλέξει, χωρίς περαιτέρω ενέργειες από μέρους του. Οι πελάτες θα έχουν επίσης δυνατότητα να επιλέγουν απευθείας ένα τοπικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για περιαγωγή δεδομένων στη χώρα που επισκέπτονται (περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω).

Από την 1η Ιουλίου του 2012, εικονικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και μεταπωλητές που δεν διαθέτουν δικά τους δίκτυα, θα έχουν άμεσα το δικαίωμα πρόσβασης σε δίκτυα άλλων φορέων - σε ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής - για παροχή υπηρεσιών περιαγωγής (παράλληλα με τις εθνικές υπηρεσίες) στους πελάτες τους. Αυτό θα δημιουργήσει ήδη μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων και επομένως θα αυξήσει τα κίνητρά τους ώστε να προσφέρουν στους πελάτες ελκυστικότερες τιμές περιαγωγής και υπηρεσιών.

Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το υψηλό κόστος της περιαγωγής στη ρίζα του, με την εισαγωγή προ-ανταγωνιστικών διαρθρωτικών αλλαγών στην καρδιά της αγοράς.

Περιαγωγή δεδομένων: επιλέξτε δίκτυο προτού ή ενώ είστε σε περιαγωγή

Χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή, θα υπάρξουν επίσης ανταγωνιστικές προσφορές περιαγωγής δεδομένων με νέους τρόπους χρήσης του έξυπνου τηλεφώνου, του φορητού υπολογιστή ή της ταμπλέτας σας, ενόσω μετακινείστε στο εξωτερικό. Από τον Ιούλιο του 2014, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στις χώρες επίσκεψης θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν απευθείας στους ταξιδιώτες υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων στα δίκτυά τους, τις οποίες οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν, εκ των προτέρων ή επιτόπου. Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων στις χώρες επίσκεψης θα έχουν κίνητρο να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε τιμές που προσεγγίζουν τις εθνικές τους τιμές, εξαιτίας του χαμηλού κόστους στο εθνικό δίκτυό τους. Επειδή η χρήση κινητών δεδομένων αυξάνεται, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους οπουδήποτε και οποτεδήποτε, είναι πιθανό πολλοί ταξιδιώτες να θεωρήσουν πολύ ελκυστική αυτή την επιλογή, που είναι παρεμφερής με το WiFi.

Έως τότε… φθηνότερη περιαγωγή χάρη σε ανώτατα όρια τιμών

Έως ότου ο ανταγωνισμός πιέσει τις τιμές λιανικής πώλησης προς τα κάτω, οι ενωσιακοί κανόνες για την περιαγωγή θα μειώσουν σταδιακά τα τρέχοντα ανώτατα όρια τιμών λιανικής για τις υπηρεσίες φωνής και γραπτών μηνυμάτων (SMS) και θα εισαγάγουν νέα ανώτατη λιανική τιμή για υπηρεσίες δεδομένων μέσω κινητών. Αυτά τα όρια θα λειτουργήσουν ως διασφάλιση των καταναλωτών έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012, οι καταναλωτές δεν θα πληρώνουν περισσότερα από:

  • 29 ευρωλεπτά ανά λεπτό της ώρας για την πραγματοποίηση κλήσης,

  • 8 ευρωλεπτά ανά λεπτό της ώρας για λήψη κλήσης,

  • 9 ευρωλεπτά για αποστολή μηνύματος κειμένου,

  • 70 ευρωλεπτά ανά Megabyte (MB) για τηλεφόρτωση δεδομένων ή για περιήγηση στο διαδίκτυο κατά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό (χρέωση ανά χρησιμοποιούμενο Kilobyte).

Αυτές οι ρυθμίσεις για τα ανώτατα όρια τιμών θα μειωθούν σταδιακά, έτσι ώστε, από την 1η Ιουλίου 2014, οι καταναλωτές περιαγωγής να μην πληρώνουν περισσότερο από 19 ευρωλεπτά ανά λεπτό της ώρας για την πραγματοποίηση κλήσης, το πολύ 5 ευρωλεπτά ανά λεπτό της ώρας για τη λήψη κλήσης, το πολύ 6 λεπτά για αποστολή μηνύματος κειμένου και το πολύ 20 λεπτά ανά megabyte (MB) για τηλεφόρτωση δεδομένα ή για περιήγηση στο διαδίκτυο, ενόσω μετακινούνται στο εξωτερικό (χρέωση ανά χρησιμοποιούμενο Kilobyte).

Τα νέα αυτά επίπεδα τιμών βασίζονται στα νέα στοιχεία για το κόστος παροχής υπηρεσιών περιαγωγής στον κλάδο κινητής τηλεφωνίας, που παρέσχε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους ο BEREC, ο φορέας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις τηλεπικοινωνίες. Τα ανώτατα όρια χονδρικής βασίζονται σε εκτίμηση του βασικού κόστους της παροχής, ενώ τα ανώτατα όρια διασφάλισης λιανικής καθορίζονται σε επίπεδο που αναμένεται να καταστήσει ελκυστικές τις επενδύσεις σε εναλλακτικές υπηρεσίες περιαγωγής, καθώς και την εμφάνιση νέων επιχειρήσεων στην αγορά – που θεωρείται κλειδί για την ανάπτυξη αποτελεσματικού και ανθεκτικού ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά προς το συμφέρον των καταναλωτών.

«Φουσκωμένοι λογαριασμοί»: καλύτερη ενημέρωση κατά τις μετακινήσεις εκτός ΕΕ

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται σχετικά με τα τέλη περιαγωγής όταν ταξιδεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ, ώστε να μπορούν ευκολότερα να αποφεύγουν «φουσκωμένους» λογαριασμούς, όταν χρησιμοποιούν την έξυπνη συσκευή τους στο εξωτερικό. Οι νέοι κανόνες θα προβλέπουν την επέκταση του συστήματος προειδοποίησης που επί του παρόντος λειτουργεί εντός της ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2012, οι χρήστες που μετακινούνται εκτός ΕΕ θα λαμβάνουν προειδοποίηση με μήνυμα κειμένου, ηλε-μήνυμα ή αναδυόμενο παράθυρο εφόσον πλησιάζουν λήψη δεδομένων ύψους 50 ευρώ, ή στο προσυμφωνημένο ύψος. Οι καταναλωτές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι αποδέχονται την υπέρβαση αυτού του ορίου προκειμένου να συνεχιστεί η περιαγωγή δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλ. MEMO/11/485

Ιστότοπος της Επιτροπής για την περιαγωγή

Ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου

Ιστότοπος της κας Neelie Kroes

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Παράρτημα

Τρέχοντα και νέα ανώτατα όρια τιμών λιανικής (εκτός ΦΠΑ)

τρέχον

1 Ιουλίου 2012

1 Ιουλίου 2013

1 Ιουλίου 2014

Δεδομένα (ανά MB)

δεν υπάρχει

70 λεπτά

45 λεπτά

20 λεπτά

Εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά ωριαίο λεπτό)

35 λεπτά

29 λεπτά

24 λεπτά

19 λεπτά

Εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά ωριαίο λεπτό)

11 λεπτά

8 λεπτά

7 λεπτά

5 λεπτά

SMS (ανά SMS)

11 λεπτά

9 λεπτά

8 λεπτά

6 λεπτά

Τρέχοντα και νέα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής (τιμές που χρεώνουν μεταξύ τους οι φορείς εκμετάλλευσης):

τρέχον

1η Ιουλίου 2012

1η Ιουλίου 2013

1η Ιουλίου 2014

Δεδομένα (ανά MB)

50 λεπτά

25 λεπτά

15 λεπτά

5 λεπτά

Φωνή (ανά ωριαίο λεπτό)

18 λεπτά

14 λεπτά

10 λεπτά

5 λεπτά

SMS (ανά SMS)

4 λεπτά

3 λεπτά

2 λεπτά

2 λεπτά

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια λιανικών τιμών χρησιμεύουν απλώς ως δίχτυ ασφάλειας για τους καταναλωτές, ενώ η Επιτροπή αναμένει ότι από τα προτεινόμενα διαρθρωτικά μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού θα προκύψουν καινοτόμες προσφορές και χαμηλότερες τιμές σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, σημαντικά χαμηλότερες από τα διασφαλιζόμενα ανώτατα όρια.


Side Bar