Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Bruxelles, den 28. marts 2012

Den digitale dagsorden: EU når frem til en foreløbig aftale om en fremtidssikret roaming-løsning for mobilkunder

Der er i dag gode nyheder til alle, der er blevet snydt af høje takster, når de har brugt deres mobiltelefon eller tavle-pc i udlandet: medlemmer af Europa-Parlamentet og repræsentanter for Rådet og Europa-Kommissionen er nået frem til en foreløbig aftale om nye roaming-regler i EU, efter at Kommissionen fremsatte sit forslag sidste år (se IP/11/835). Disse regler vil føre til en strukturel og varig løsning på problemet med de høje omkostninger ved brug af mobiltelefoner og andre mobilenheder, når man rejser i EU. Det forventes, at Europa-Parlamentet godkender denne aftale i maj, og at Rådet godkender den i juni, hvorved vejen er banet for, at de nye regler kan træde i kraft den 1. juli i år.

Reglerne vil skabe mere konkurrence på roamingmarkedet. Men indtil fordelene ved den øgede konkurrence slår igennem, vil man gradvist sænke priserne fra de nuværende høje niveauer ved at lægge nye sikkerhedslofter over forbrugerpriserne inklusive et nyt loft over priserne på dataroaming.

Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtaler: “Forbrugerne har fået nok af de høje roamingtakster. Den nye roaming-aftale giver os en langsigtet strukturel løsning med lavere priser, større valgfrihed og en ny, smart tilgang til download af data og surfing på internet. Fordelene vil kunne mærkes inden sommerferien i år - og inden sommeren 2014, vil forbrugerne frit kunne vælge det bedste tilbud på markedet."

Konkurrence vil betyde billigere roaming

Fra den 1. juli 2014 vil mobilkunder have mulighed for frit at vælge det bedste tilbud på markedet og oprette separate mobilabonnementer på roaming med mulighed for at vælge en anden udbyder til roaming end den udbyder, der leverer deres indenlandske tjenester, og samtidig beholde deres mobilnummer. Hver gang en mobilkunde krydser en landegrænse, skiftes der automatisk til den roamingudbyder, kunden har valgt. Kunderne vil også have mulighed for direkte at vælge et lokalt mobilnet til dataroaming i det land, de besøger (se nærmere nedenfor).

Fra den 1. juli 2012 vil virtuelle mobiloperatører og videresælgere, der ikke har deres eget net, få ret til at benytte andre operatørers net til regulerede engrospriser, så de får mulighed for at udbyde roamingtjenester (sammen med nationale mobiltjenester) til deres kunder. Det alene vil bevirke øget konkurrence mellem operatørerne og således give dem større incitament til at tilbyde kunderne mere attraktive priser og tjenester.

Det er første gang, EU tager fat om problemet med de høje roamingtakster ved dets rod, nemlig ved at indføre konkurrencefremmende strukturelle ændringer i markedets kerne.

Dataroaming: vælg dit netværk, før eller mens du roamer

Med de nye EU-roamingregler vil der også blive åbnet op for konkurrencedygtige dataroamingtilbud ved, at der indføres nye måder, du kan at bruge din smart phone, netbook eller tavle-pc på, når du rejser i udlandet. Fra juli 2014 vil mobiloperatørerne have mulighed for at tilbyde dataroamingtjenester på deres egne net direkte til de tilrejsende brugere, som enten kan vælge deres net på forhånd eller på stedet. Mobilnetoperatørerne vil have et incitament til at tilbyde sådanne tjenester til takster, der ligger tæt op ad de nationale takster, på grundlag af deres egne, lave, nationale netomkostninger. I takt med at forbrugernes brug af mobile datatjenester stiger, og de ønsker at kunne bruge deres mobilenheder overalt og når som helst, vil mange rejsende sandsynligvis finde denne WiFi-lignende mulighed attraktiv.

I mellemtiden… billigere roaming ved hjælp af prislofter

Indtil konkurrencen af sig selv presser detailprisen ned, vil EU's roamingregler gradvis sænke det nuværende loft over detailpriser for tale og SMS-tjenester og indføre et nyt loft over detailprisen for mobile datatjenester. Disse lofter vil fungere som en slags sikkerhedsnet for forbrugerne frem til den 30. juni 2017.

I henhold til de nye regler, der træder i kraft den 1. juli 2012, vil forbrugerne ikke kunne komme til at betale mere end:

  • 29 cent pr. minut for at foretage et opkald,

  • 8 cent pr. minut for at modtage et opkald,

  • 9 cent for at sende en tekstbesked,

  • 70 cent pr. megabyte for at downloade data eller surfe på internettet, når de rejser i udlandet (afregnes pr. kilobyte).

Disse regulerede prislofter vil blive sænket gradvist således, at roamingkunder fra den 1. juli 2014 højst betaler 19 cent pr. minut for at foretage et opkald, højst 5 cent pr. minut for at modtage et opkald, højst 6 cent for at sende en tekstbesked og højst 20 cent pr. megabyte for at downloade data eller surfe på internettet, når de rejser i udlandet (afregnes pr. kilobyte).

Disse nye prisniveauer er baseret på nye oplysninger fra De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (BEREC) i februar i år om branchens udgifter ved levering af roamingtjenester. Lofterne over engrospriserne er baseret på et estimat over basisomkostningerne ved levering, mens sikkerhedslofterne over detailpriserne er sat til et niveau, der skal fremme investeringer i alternative roamingtjenester og gøre markedet attraktivt for nye deltagere. Begge dele er nøglen til udviklingen af effektiv og varig konkurrence på dette marked i forbrugernes interesse.

Chokregninger: Bedre information, når man rejser uden for EU

I henhold til de nye regler skal forbrugerne også modtage information om roamingtakster, når de rejser til lande uden for EU, hvilket vil hjælpe dem til lettere at undgå chokregninger, når de bruger deres mobilenheder i udlandet. Med de nye regler udvides det varslingssystem, der i dag anvendes i EU. Fra den 1. juli 2012 vil kunder, der rejser uden for EU, modtage en tekstbesked, e-mail eller pop-up-vindue, når de er tæt på at have downloadet data for 50 EUR, medmindre andet er aftalt med udbyderen. Forbrugerne skal da bekræfte, at de ønsker at overskride denne grænse, for at kunne fortsætte med at downloade data.

Yderligere oplysninger

Se MEMO/11/485

Europa-Kommissionens roamingwebsted

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Bilag

Nuværende og nye lofter for detailpriser (eksklusive moms)

Nuværende

1. juli 2012

1. juli 2013

1. juli 2014

Data (pr. megabyte)

Intet

70 cent

45 cent

20 cent

Foretaget opkald (pr. minut)

35 cent

29 cent

24 cent

19 cent

Modtaget opkald (pr. minut)

11 cent

8 cent

7 cent

5 cent

SMS (pr. SMS)

11 cent

9 cent

8 cent

6 cent

Nuværende og nye lofter for engrospriser (de priser, operatørerne opkræver af hinanden):

Nuværende

1. juli 2012

1. juli 2013

1. juli 2014

Data (pr. megabyte)

50 cent

25 cent

15 cent

5 cent

Tale (pr. minut)

18 cent

14 cent

10 cent

5 cent

SMS (pr. SMS)

4 cent

3 cent

2 cent

2 cent

De foreslåede lofter over detailpriserne er tænkt som et sikkerhedsnet for forbrugerne, men Kommissionen forventer, at de foreslåede konkurrencefremmende strukturelle foranstaltninger resulterer i innovative fælleseuropæiske tilbud og lavere priser, som ligger et godt stykke under sikkerhedslofterne


Side Bar