Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

V Bruselu dne 28. března 2012

Digitální agenda: EU dosáhla předběžné dohody o trvalém řešení v oblasti roamingu pro uživatele mobilních telefonů

Dobrá zpráva pro všechny, kteří se při používání mobilního telefonu nebo tabletu v zahraničí potýkají s vysokými poplatky: poslanci Evropského parlamentu a zástupci Rady a Evropské komise dosáhli předběžné dohody o nových předpisech EU pro roaming, a to na základě loňského návrhu Evropské komise (viz IP/11/835). Tyto předpisy povedou ke strukturálnímu a trvalému řešení, pokud jde o vysoké ceny za používání mobilních telefonů a dalších inteligentních zařízení při cestování v EU. Očekává se, že Evropský parlament tuto dohodu schválí v květnu 2012 a Rada v červnu, čímž bude připravena cesta pro vstup nových předpisů v platnost 1. července 2012.

Předpisy posílí konkurenci na trhu roamingových služeb. Mezitím stanoví pro spotřebitelské ceny nová ochranná omezení, včetně nového cenového stropu pro datový roaming, který bude postupně snižovat stávající vysoké ceny až do té doby, než se plně projeví výhody posílené konkurence.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Spotřebitelé mají nehorázně vysokých poplatků za roaming dost. Nová dohoda o roamingu nám poskytne dlouhodobé strukturální řešení, nižší ceny, větší výběr a nový inteligentní přístup k prohlížení dat a internetu. Její účinky pocítíme ještě před letními prázdninami a v létě 2014 se lidé budou moci porozhlédnout po nejlepší nabídce."

Konkurence sníží ceny roamingu

Od 1. července 2014 si zákazníci budou mít možnost vybrat nejlevnější nabídku a podepsat samostatnou smlouvu za roaming, která se může lišit od smlouvy s jejich domácím operátorem. Přitom si budou moci ponechat stejné telefonní číslo. Kdykoli zákazník překročí hranici, přepne se jeho telefon automaticky do sítě poskytovatele roamingových služeb, kterého si vybral. Zákazníci také budou mít možnost si v navštěvované zemi přímo vybrat místní mobilní síť pro datový roaming (podrobnosti níže).

Od 1. července 2012 budou mít virtuální mobilní operátoři a další prodejci, kteří nemají vlastní sítě, za regulované velkoobchodní ceny okamžitě právo na přístup do sítí jiných operátorů, aby svým zákazníkům mohli (spolu s vnitrostátními službami) poskytovat i roamingové služby. Tím se mezi operátory vytvoří větší konkurence a rovněž důraznější pobídky, aby zákazníkům nabízeli atraktivnější roamingové ceny a služby.

Je to poprvé, co Evropská unie zavedením strukturálních změn k povzbuzení hospodářské soutěže do samotného centra trhu řeší problém vysokých cen roamingu v jeho podstatě.

Datový roaming: vyberte si síť předem nebo na místě

Nové předpisy EU také umožní nové způsoby používání chytrých telefonů, netbooků a tabletů při cestách v zahraničí, a tím podpoří konkurenční nabídky datového roamingu. Od července 2014 budou mít mobilní operátoři v navštívené zemi možnost přímo nabízet cestujícím roamingové datové služby v jejich vlastní síti, kterou si spotřebitelé mohou zvolit buď předem nebo na místě. Pro operátory mobilních sítí v navštívených zemích to bude pobídkou, aby na základě jejich vlastních nízkých nákladů na provoz sítí tyto služby nabízeli za poplatky, jejichž výše se bude blížit vnitrostátním cenám. Spotřebitelé využívají mobilní data stále intenzivněji a chtějí používat svá mobilní zařízení kdekoli a kdykoli. Je proto pravděpodobné, že pro mnohé cestující bude tato možnost bezdrátového typu velmi atraktivní.

A do té doby… levnější roaming díky cenovým stropům

Do té doby, než konkurence stlačí maloobchodní ceny dolů, budou předpisy EU pro roaming postupně snižovat stávající stropy maloobchodních cen hlasových a textových (SMS) služeb a pro mobilní datové služby zavedou nový strop maloobchodních cen. Tyto stropy budou fungovat jako ochrana spotřebitelů až do 30. června 2017.

Podle nových předpisů, které vstoupí v platnost 1. července 2012, nebudou spotřebitelé platit více než:

  • 29 centů za minutu odchozího hovoru,

  • 8 centů za minutu přijatého hovoru,

  • 9 centů za odeslání textové zprávy,

  • 70 centů za megabyte (MB) při stahování dat nebo prohlížení internetu na cestách v zahraničí (účtované po využitém kilobytu).

Tyto regulované cenové stropy budou postupně klesat, aby 1. července 2014 spotřebitelé využívající roaming neplatili více než 19 centů za minutu odchozího hovoru, maximálně 5 centů za minutu přijatého hovoru, maximálně 6 centů za odeslanou textovou zprávu a maximálně 20 centů za megabyte (MB) při stahování dat nebo prohlížení internetu na cestách v zahraničí (účtované po využitém kilobytu).

Tyto nové cenové úrovně jsou založeny na nových údajích o nákladech odvětví na poskytování roamingových služeb. V únoru letošního roku je poskytl BEREC, což je subjekt pro evropské telekomunikační regulační orgány. Velkoobchodní stropy jsou založeny na odhadu výchozích nákladů na poskytování služeb, zatímco ochranné maloobchodní stropy jsou stanoveny na úrovni, která by měla zatraktivnit investice do alternativních roamingových služeb a vstup nových aktérů na trh, což jsou zásadní prvky pro rozvoj účinné, trvalé hospodářské soutěže na tomto trhu v zájmu spotřebitelů.

Šok z vyúčtování: lepší informace při cestách mimo EU

Podle nových předpisů spotřebitelé rovněž obdrží informace o poplatcích za roaming při cestách do zemí mimo EU, které jim pomohou snáze se vyhnout „cenovým šokům“ při používání inteligentních zařízení v zahraničí. Nové předpisy umožní rozšíření systému varování, který v současnosti v EU funguje. Od 1. července 2012 dostanou lidé cestující mimo EU varovnou textovou zprávu či email nebo se jim zobrazí zvláštní okno, když se cena stažených dat bude blížit 50 eurům, popř. jejich smluvené výši. Aby mohli pokračovat v datovém roamingu, budou spotřebitelé muset potvrdit, že jsou ochotni jít nad tuto úroveň.

Další informace:

Viz MEMO/11/485

Internetové stránky Evropské komise o roamingu

Internetové stránky digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Příloha

Současné a nové stropy maloobchodních cen (bez DPH)

Současné

1. července 2012

1. července 2013

1. července 2014

Data (za MB)

žádné

70 centů

45 centů

20 centů

Uskutečněné hovory (za minutu)

35 centů

29 centů

24 centů

19 centů

Přijaté hovory (za minutu)

11 centů

8 centů

7 centů

5 centů

SMS (za SMS)

11 centů

9 centů

8 centů

6 centů

Současné a nové stropy velkoobchodních cen (cen, které si operátoři účtují navzájem)

Současné

1. července 2012

1. července 2013

1. července 2014

Data (za MB)

50 centů

25 centů

15 centů

5 centů

Hlasové služby (za minutu)

18 centů

14 centů

10 centů

5 centů

SMS (za SMS)

4 centy

3 centy

2 centy

2 centy

Navrhované maloobchodní stropy slouží jako pouhá záchranná síť pro spotřebitele, jelikož Komise očekává, že navrhovaná strukturální opatření k povzbuzení hospodářské soutěže budou mít za následek inovativní nabídky pro celou Unii a nižší ceny, jež budou výrazně pod ochrannými stropy.


Side Bar