Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Брюксел, 28 март 2012 г.

Програма в областта на цифровите технологии: в ЕС е постигнато предварително споразумение за дълготрайно решение относно роуминга за ползвателите на мобилни телефони

Чудесни новини днес за всеки, който е изпитал на гърба си високите такси при опит да използва мобилния си телефон или таблета си в чужбина: членове на Европейския парламент и представители на Съвета и Европейската комисия постигнаха предварително споразумение за новите правила на ЕС относно роуминга след предложението на Европейската комисия от миналата година (вж. IP/11/835). Тези правила ще доведат до структурно и трайно решение на проблема с високите разходи за използване на мобилни телефони и други интелигентни устройства при пътувания в ЕС. Очаква се Европейският парламент да одобри това споразумение през май 2012 г., а Съветът през юни, прокарвайки пътя за влизане в сила на новите правила от 1 юли 2012 г.

Правилата ще създадат по-засилена конкуренция на роуминговия пазар. Междувременно те налагат нови предпазни граници на цените за потребителите, включително нов таван на цените за роуминг при предаване на данни, което постепенно ще понижи цените от сегашните високи нива, докато ползите от конкуренцията се усетят в пълна степен.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, Нели Крус заяви: „На потребителите им дойде до гуша да бъдат ограбвани поради високи такси за роуминг. Новото споразумение за роуминга ни дава дългосрочно структурно решение с по-ниски цени, по-голям избор и нов интелигентен подход за данните и навигацията в интернет. Ползите ще се усетят тъкмо за летните отпуски, а до лятото на 2014 г. хората ще могат да търсят най-изгодния вариант.“

Конкуренцията ще осигури по-евтин роуминг

От 1 юли 2014 г. клиентите ще имат избор да търсят най-изгоден вариант и да сключват отделен договор за роуминг, който може да бъде различен от този с доставчика на национални мобилни услуги, като при това запазват един и същи телефонен номер. Всеки път, когато клиентът пресича граница, телефонът му се превключва към мрежата на избрания от него доставчик на роуминг без каквито и да е допълнителни действия от страна на клиента. Клиентите ще имат също така избор пряко да избират местна мобилна мрежа за предаване на данни при роуминг в посетената от тях страна (повече подробности по-долу).

От 1 юли 2012 г. виртуални мобилни оператори и препродавачи, които нямат собствени мрежи, незабавно ще придобият право на достъп до мрежите на други оператори при регулирани цени на едро, за да предоставят услугата роуминг (заедно с национални услуги) на своите клиенти. Това ще засили още повече конкуренцията между операторите и допълнително ще ги стимулира да предлагат на клиентите си по-привлекателни цени и услуги за роуминг.

За първи път Европейският съюз решава радикално проблема с високите разходи за роуминг, въвеждайки структурна промяна в центъра на пазара.

Предаване на данни при роуминг: изберете вашата мрежа преди или докато пътувате

Конкурентни оферти за предаване на данни при роуминг ще се появят вследствие на новите правила за роуминг в ЕС чрез въвеждането на нови начини за използване на интелигентните телефони, преносимите компютри и таблетите при пътуване в чужбина. От юли 2014 г. мобилните оператори в посещаваните държави ще имат възможността директно да предлагат на пътуващите роуминг за данни в своите собствени мрежи, които потребителите могат да избират предварително или на място. Операторите на мобилни мрежи в посещаваните страни ще имат стимул да предлагат такива услуги на цени, близки до националните, на основата на своите собствени по-ниски национални разходи за мрежите. С по-широкото използване на предаването на данни по мобилните мрежи и предвид че хората искат да използват устройствата си навсякъде и по всяко време, голям брой пътуващи вероятно ще счетат този вариант, подобен на Wi-Fi, за много привлекатeлeн.

Дотогава … по-евтин роуминг чрез тавани за цените

Докато конкуренцията намали цените на дребно, правилата на ЕС за роуминга постепенно ще снижат текущите тавани на цените на дребно за гласови услуги и услугите по изпращане на текстови съобщения (SMS), и ще въведат нов таван на цените на дребно за мобилен пренос на данни. Тези тавани ще действат като предпазна мярка за потребителите до 30 юни 2017 г.

Съгласно новите правила, които ще влязат в сила на 1 юли 2012 г., потребителите ще плащат не повече от:

  • 29 цента на минута при извършване на повикване,

  • 8 цента на минута при приемане на повикване,

  • 9 цента за изпращане на текстово съобщение

  • 70 цента на мегабайт (MB) за изтегляне на данни или навигация в интернет при пътуване в чужбина (таксуване на използван килобайт).

Въпросните регулирани тавани на цените ще бъдат постепенно снижавани така че към 1 юли 2014 г. потребителите на роуминг ще плащат не повече от 19 цента на минута за извършване на повикване, максимум 5 цента на минута за приемане на повикване, максимум 6 цента за изпращане на текстово съобщение и максимум 20 цента на мегабайт (МВ) за изтегляне на данни или навигация в интернет, докато пътуват в чужбина (таксуване на използван килобайт).

Тези нови нива на цените се основават на нови данни за отрасловите разходи за предоставяне на роуминг, подадени през февруари тази година от BEREC Орган на европейските регулатори за електронни съобщения. Таваните на цените на едро са въз основа на оценка за основните разходи по услугите, а таваните на цените на дребно са фиксирани на равнище, което би трябвало да направи привлекателни инвестициите в алтернативни услуги за роуминг и навлизането на нови участници ключов фактор за развитието на действителна и трайна конкуренция на пазара в интерес на потребителите.

Шок при получаване на сметката: по-пълна информация, когато пътувате извън ЕС

Съгласно новите правила потребителите ще получават информация за таксите за роуминг също така при пътуване до страни извън ЕС, което ще им помогне да избягват по-успешно евентуални „шокове при получаване на сметката“ при използване на интелигентни устройства в чужбина. Новите правила ще осигурят разширяване на системата за предупреждаване, която действа понастоящем в ЕС. От 1 юли 2012 г. при доближаване до 50 евро (на сметката за теглене на данни) или до предварително договорения праг, хората, пътуващи извън ЕС, ще получават предупредително текстово съобщение, съобщение по електронната поща или в изскачащ на екрана прозорец. Потребителите ще трябва да потвърждават, че приемат да минат над това равнище, за да продължат обмена на данни при роуминг.

За повече информация

Вижте MEMO/11/485

Интернет страница на Комисията за роуминга: roaming website

Digital Agenda website

Интернет страница на Нели Крус: website

Следвайте Нели Крус на адрес: Twitter

Приложение

Сегашни и нови тавани на цените на дребно (без ДДС)

Сега

1 юли 2012 г.

1 юли 2013 г.

1 юли 2014 г.

Данни (на МВ)

70 цента

45 цента

20 цента

Изходящи разговори (на минута)

35 цента

29 цента

24 цента

19 цента

Входящи разговори (на минута)

11 цента

8 цента

7 цента

5 цента

SMS (за едно съобщение)

11 цента

9 цента

8 цента

6 цента

Сегашни и нови тавани на цените на едро (за цени между операторите):

Сега

1 юли 2012 г.

1 юли 2013 г.

1 юли 2014 г.

Данни (на МВ)

50 цента

25 цента

15 цента

5 цента

Гласови услуги (на минута)

18 цента

14 цента

10 цента

5 цента

SMS (за едно съобщение)

4 цента

3 цента

2 цента

2 цента

Предложените тавани на цените служат само като защита за потребителите, докато Комисията очаква предложените структурни мерки за засилване на конкуренцията да доведат до новаторски оферти на общоевропейско равнище и до цени, които са значително по-ниски от защитните тавани.


Side Bar