Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/184

Bruxelles, 15 martie 2012

Întrebări și răspunsuri privind grupul operativ pentru Grecia și al doilea raport trimestrial al acestuia

A se vedea și: IP/12/242

1. Care este misiunea grupului operativ pentru Grecia?

Grupul operativ al Comisiei pentru Grecia a fost creat și conceput în scopul de a ajuta autoritățile elene să realizeze reforme și să revină pe calea creșterii economice în următorii ani, în conformitate cu programele adoptate de comun acord de Grecia, UE și FMI.

Instituit de președintele Barroso în luna iulie a anului trecut, la cererea guvernului elen, grupul operativ și-a început activitatea în septembrie 2011. De atunci, lucrările grupului s-au axat pe două sarcini principale:

 • (1) identificarea și coordonarea asistenței tehnice din partea statelor membre, de care Grecia are nevoie pentru a realiza programul de ajustare al UE, al FMI și al BCE. Evaluarea fiind încheiată, a sosit momentul ca nevoile să fie armonizate cu expertiza oferită de numeroase state membre și de alte organizații, precum FMI, într-o paletă largă de domenii, cum ar fi colectarea impozitelor, înregistrarea proprietăților funciare, modernizarea sistemului de sănătate, reforma administrativă și consolidarea capacităților, procesul de privatizare, îmbunătățirea mediului de afaceri;

 • (2) accelerarea procesului de absorbție a fondurilor UE, în vederea promovării proiectelor de impulsionare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Până acum, prioritatea absolută a fost acordată reafectării fondurilor UE disponibile către aproximativ 181 de proiecte importante de stimulare a creșterii economice. În etapa următoare, accentul va fi pus pe direcționarea fondurilor disponibile spre aceste proiecte.

2. În ce domenii își desfășoară activitatea grupul operativ?

Grupul operativ pentru Grecia desfășoară activități în următoarele nouă domenii, în conformitate cu programul de ajustare economică și cu memorandumul de înțelegere care au fost adoptate de Grecia, UE, BCE și FMI, după consultarea autorităților elene și a statelor membre. Aceste domenii sunt, așadar, domeniile în care înfăptuirea reformelor este stringentă și crucială pentru sprijinirea dezvoltării viitoare a Greciei.

 • Programele politicii de coeziune, mediul și transporturile

 • Bugetul și fiscalitatea

 • Sectorul financiar/accesul la sursele de finanțare

 • Mediul de afaceri (achizițiile publice și concurența)

 • Reforma administrativă/e-Guvernarea

 • Piața forței de muncă

 • Sănătatea publică

 • Justiția și afacerile interne

 • Privatizarea și finalizarea lucrărilor publice

3. Până acum s-au obținut foarte puține rezultate. Să fie oare vorba de încă o structură birocratică?

În cursul ultimelor șase luni,

 • misiunea principală a grupului operativ a fost să identifice numeroasele proiecte în desfășurare finanțate din fonduri UE, care au fost însă suspendate din cauza lipsei de finanțare din partea autorităților elene. Au fost inventariate, de asemenea, proiectele-cheie de stimulare a creșterii economice, urmând ca o parte importantă din fondurile UE să fie redirecționată către aceste proiecte;

 • a doua misiune a grupului operativ a fost să stabilească o cooperare solidă și relații bune de lucru cu autoritățile elene. Aceste eforturi au permis autorităților elene să formuleze o serie de cereri clare în materie de asistență tehnică. Între timp, grupul operativ a reușit să coreleze aceste cereri cu asistența tehnică oferită de statele membre în câteva domenii-cheie.

4. Dar, concret, ce a realizat grupul operativ până acum?

În primul rând, fondurile UE – una dintre singurele surse de finanțare a creșterii economice disponibile, în prezent, în Grecia – sunt mai bine orientate și cheltuite.

 • Grupul operativ și autoritățile elene sunt pe cale să redistribuie o parte importantă din cele 20,4 miliarde EUR alocate Greciei în temeiul politicii de coeziune a UE. Eforturi deosebite sunt depuse pentru promovarea a 181 de proiecte de stimulare a creșterii economice, care au fost identificate în mod corespunzător. Exemple principale: 5 concesiuni de autostrăzi (1 400 km și 30 000 de locuri de muncă) și sprijinirea IMM-urilor.

 • Grecia și-a îmbunătățit gradul de absorbție a fondurilor UE, atingând 35 % (peste media UE în acest stadiu al perioadei de programare) și peste 98 % în ceea ce privește cererile de plată stabilite ca obiectiv anual pentru 2011 în memorandumul de înțelegere.

În al doilea rând, peste 20 de state membre, Comisia și FMI au oferit o asistență tehnică fără precedent în ultimele șase luni. Se preconizează o intensificare a acestei asistențe în cursul anului. Expertiza concretă împărtășită contribuie la modernizarea economiei și a administrației publice din Grecia. Sunt numeroase evoluțiile pozitive care vor putea constitui baza necesară pentru acordarea de asistența tehnică în continuare:

 • s-au colectat deja arierate fiscale în valoare de 946 de milioane EUR, față de obiectivul inițial de 400 de milioane EUR;

 • numărul de cauze fiscale care stagnau în instanță a fost redus cu 15 % în 4 luni (ar trebui redus cu 80 % până la sfârșitul anului 2012);

 • Franța și Germania susțin realizarea unei reforme administrative ambițioase la nivel central și local: crearea unei coordonări interministeriale până în mai 2012, evaluarea competențelor funcționarilor publici din ianuarie, introducerea tehnologiilor informației și comunicațiilor și instituirea unor structuri orizontale de personal în ministere din februarie;

 • măsura de liberalizare a accesului la profesiunile reglementate și a exercitării acestora a fost adoptată în februarie, cu ajutorul grupului operativ.

5. Aveți de gând să instituiți un guvern din umbră în Grecia?

Este o idee absurdă. Grupul operativ pentru Grecia nu are competențe executive și nu poate impune decizii juridice sau financiare guvernului elen. Menirea grupului operativ este de aceea a sprijini Grecia în procesul de punere în aplicare a reformelor convenite cu Comisia, BCE și FMI și adoptate de parlamentul elen. Lucrăm cu grecii pentru Grecia!

6. În ce măsură colaborează grupul operativ cu troica UE-FMI-BCE?

Activitățile grupului operativ al Comisiei și cele ale troicii sunt complementare. Troica are misiunea de a colabora cu autoritățile elene în vederea identificării principalelor reforme structurale care urmează să fie puse în aplicare în Grecia și, ulterior, de a monitoriza trimestrial această punere în aplicare.

Rolul grupului operativ al Comisiei este de a ajuta Grecia să pună în aplicare aceste reforme prin atragerea asistenței tehnice din partea statelor membre și prin raționalizarea modului în care sunt utilizate fondurile UE. În raportul său, grupul operativ consemnează progresele concrete înregistrate în aceste două domenii.

Pentru a asigura coerența între activitățile celor două structuri, membrii personalului Comisiei din cadrul troicii și al grupului operativ au sarcina de a raporta vicepreședintelui Rehn.

7. Câte persoane lucrează în cadrul grupului operativ?

Grupul operativ are sediul la Bruxelles și o reprezentanță permanentă la Atena. Personalul grupului operativ este alcătuit din aproximativ 45 de persoane (dintre care 15 la Atena). Majoritatea acestora sunt funcționari ai Comisiei. Grupul operativ este condus de Horst Reichenbach, consilier special al președintelui. Coordonarea asistenței tehnice este asigurată prin intermediul reuniunilor de coordonare la nivel înalt care au loc periodic la Bruxelles (ultima reuniune s-a desfășurat în 6 martie).

Din grup mai fac parte și câțiva experți naționali detașați din Franța (2), Regatul Unit (2), Germania (2), Țările de Jos (2), Belgia și Republica Cehă. Urmează să fie detașați experți și din alte țări (Austria, Suedia). De asemenea, alte state membre au declarat că ar fi interesate să își detașeze experți în cadrul grupului. În acest stadiu, perioada de detașare este de un an.

8. Luna trecută, Eurogrupul a solicitat Comisiei să mărească numărul de persoane din cadrul grupului operativ. Ce intenționează Comisia să facă?

Contribuția grupului operativ este cu atât mai importantă, cu cât al doilea program de ajustare economică pentru Grecia pune mai mult accentul pe promovarea creșterii, a ocupării forței de muncă și a competitivității decât primul astfel de program.

Comisia va adopta în scurt timp o decizie cu privire la modul de consolidare a capacității sale de sprijin pe teren, în strânsă coordonare cu autoritățile elene.

9. Ce înseamnă exact „asistență tehnică”?

Acordarea de asistență tehnică înseamnă furnizarea de expertiză în domeniile-cheie în care o astfel de expertiză sau experiență practică lipsesc în Grecia. Numeroase state membre s-au oferit să trimită experți naționali pentru perioade mai scurte sau mai lungi, pentru a sprijini proiectele de asistență tehnică. O altă sursă de expertiză este FMI. Rolul grupului operativ este de a coordona această expertiză și de a se asigura că aceasta corespunde nevoilor concrete. Nu rare sunt cazurile în care grupul operativ are ocazia de a furniza el însuși asistență tehnică, uneori alături de alte servicii ale Comisiei.

10. Cine finanțează asistența tehnică?

Experții mobilizați, care, de obicei, rămân numai câteva zile în Grecia, sunt plătiți de statele membre din care provin. Comisia suportă numai cheltuielile de misiune ale acestora.

11. Cum funcționează asistența tehnică în practică?

Nevoile de asistență tehnică sunt, în principal, grupate pe domenii concrete de politică (bugetul și fiscalitatea; sectorul financiar; fondurile de coeziune și agricultura; mediul de afaceri, achizițiile publice și concurența; piața forței de muncă, sănătatea publică, justiția și afacerile interne; reforma administrativă, e-Guvernarea, statistica; societatea civilă și partenerii sociali).

În cazul unei cereri concrete de asistență tehnică, grupul operativ participă la definirea unui program de lucru care cuprinde obiective precise și etape intermediare clare, astfel cum au fost convenite cu autoritățile elene. De asemenea, grupul operativ ajută autoritățile elene să mobilizeze resursele necesare pentru punerea în aplicare a programului de lucru al asistenței tehnice (expertiza relevantă din partea altor state membre și a organizațiilor europene sau internaționale).

Asistența tehnică poate fi acordată în următoarele moduri:

 • organizarea de misiuni de experți pe termen scurt sau de ateliere în cadrul cărora administrațiile naționale își prezintă soluțiile omologilor eleni. În acest mod, autoritățile elene ar putea să identifice soluția cea mai adecvată nevoilor lor;

 • acordarea unui sprijin mai intens de către anumite state membre sau organizații care dispun de un know-how specific. În acest sens, ar putea fi nevoie de o prezență a experților sau de o cooperare cu autoritățile elene pe un termen mai lung, de exemplu atunci când este vorba de furnizarea de soluții tehnice în domenii precum TIC;

 • în unele cazuri, un stat membru care dispune de o experiență solidă într-un anumit domeniu politic își poate asuma rolul de „șef de echipă” pentru domeniul respectiv. Șeful de echipă poate interveni încă de la primele faze ale proiectului, inclusiv în stabilirea foilor de parcurs. În aceste situații, grupul operativ pentru Grecia are sarcina de a înlesni cooperarea dintre autoritățile elene, statul membru sau organizația cu rol de șef de echipă și alți furnizori de asistență tehnică.

Corelarea dintre oferta și cererea de asistență tehnică este asigurată prin intermediul reuniunilor trimestriale de coordonare la nivel înalt, organizate de grupul operativ pentru Grecia și desfășurate cu participarea autorităților elene, a furnizorilor (potențiali) de asistență tehnică și a serviciilor Comisiei Europene. Înaintea acestor întruniri, statele membre sau alte organizații internaționale sunt invitate să își manifeste interesul de a furniza asistență tehnică în favoarea unor proiecte specifice.

12. Ați putea oferi exemple concrete de asistență tehnică acordată de statele membre?

Grupul operativ pentru Grecia a lansat proiecte stabilite de comun acord cu administrația elenă. Până în acest moment, au fost definite axe de lucru concrete în următoarele domenii:

 • administrarea fiscală, cu un plan comun de acțiune al FMI și al UE (DG TAXUD și grupul operativ pentru Grecia), care este deja susținut de mai multe state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Suedia);

 • gestionarea finanțelor publice, în special în ceea ce privește controlul cheltuielilor;

 • reforma administrativă (Franța având rol de șef de echipă la nivel central și Germania la nivel regional);

 • Germania a acceptat să îndeplinească rolul de șef de echipă și în sectorul sănătății, în cadrul căruia acțiunile concrete nu au fost încă definite;

 • în ceea ce privește mediul de afaceri, sunt în discuție mai multe axe de lucru în care grupul operativ pentru Grecia urmează să își asume rolul de șef de echipă în numeroase cazuri.

Coordonarea este asigurată prin intermediul reuniunilor trimestriale de coordonare la nivel înalt, organizate de grupul operativ pentru Grecia și desfășurate cu participarea autorităților elene, a furnizorilor (potențiali) de asistență tehnică și a serviciilor Comisiei. Înaintea acestor întruniri, statele membre sau alte organizații internaționale sunt invitate să își manifeste interesul de a furniza asistență tehnică în favoarea unor proiecte specifice.

În raportul său trimestrial, grupul operativ prezintă o sinteză a expertizei mobilizate și o evaluare a progreselor realizate pe teren.

13. La ce valoare se ridică fondurile puse la dispoziția Greciei de către UE? Și sunt acestea folosite în mod eficient de Grecia?

Prin intermediul fondurilor structurale, UE a alocat Greciei 20 de miliarde EUR pentru perioada 2007-2013, din care au fost deja vărsate aproape 8 miliarde EUR. Pentru restul perioadei de programare, mai rămân de cheltuit aproximativ 12 miliarde EUR, chiar dacă acestea au fost alocate deja în mare parte unor proiecte.

Această sumă - sau o parte din aceasta - ar putea fi utilizată pentru stimularea potențialului de creștere a economiei elene, prin intermediul unor proiecte cu obiective precise, special concepute pentru sprijinirea IMM-urilor, pentru combaterea șomajului și pentru dezvoltarea infrastructurilor esențiale. Împreună cu autoritățile elene a fost întocmită o listă de 181 de proiecte prioritare, care a fost publicată în noiembrie 2011. Aceste proiecte, care reprezintă 56 % din finanțarea disponibilă pentru perioada de programare, vor face obiectul unei monitorizări intense și al unui sprijin puternic din partea administrației elene și a Comisiei.

În fine, trebuie subliniat faptul că Grecia are un bun istoric în ceea ce privește capacitatea de absorbție a fondurilor. Până la sfârșitul anului 2011, Grecia a absorbit 35 % din fondurile UE în valoare de 20,4 miliarde EUR, depășind astfel media de 33,5 % înregistrată la nivelul UE. Acest bilanț pozitiv este valabil pentru fondurile regionale (39,6 % pentru Grecia față de 34,6 % pentru UE) și pentru fondul de coeziune (29,2 % pentru Grecia față de 28,5 % pentru UE). În cazul fondului social, 24,4 % din suma alocată Greciei a fost absorbită în comparație cu media UE care este de 27 %.

14. Despre ce este vorba în al doilea raport?

În raport este explicat modul în care grupul operativ pentru Grecia organizează și coordonează furnizarea de asistență tehnică și sunt identificate alte domenii posibile care pot necesita asistență tehnică în viitor.

Raportul cuprinde, de asemenea, învățămintele desprinse din primele șase luni de funcționare a grupului operativ pentru Grecia. Un capitol important al raportului este consacrat utilizării fondurilor de coeziune în vederea sprijinirii creșterii economice și a ocupării forței de muncă. În capitolul privind accelerarea proiectelor în domeniul politicii de coeziune sunt prezentate mai multe evoluții pozitive, precum și provocările care trebuie abordate în continuare. Sunt descrise progresele încurajatoare înregistrate în cele 181 de proiecte prioritare și este prezentat stadiul actual al concesiunilor de autostrăzi, un proiect important din punct de vedere politic și economic. Este prezentat, de asemenea, un nou instrument de partajare a riscurilor.

În capitolul privind accesul la finanțare/sectorul financiar sunt sintetizate resursele semnificative disponibile pentru finanțarea IMM-urilor. Sunt prezentate activitățile întreprinse pentru depășirea problemelor legate de lichiditate ale băncilor elene și sunt definite noi instrumente care ar putea stimula accesul IMM-urilor la finanțare.

A doua parte a raportului este consacrată asistenței tehnice acordate pentru sprijinirea reformelor structurale prevăzute în programul de ajustare economică și considerate drept o condiție prealabilă pentru relansarea creșterii economice și a competitivității.

În capitolul privind bugetul și fiscalitatea sunt prezentate progresele realizate, de exemplu în ceea ce privește colectarea arieratelor fiscale. De asemenea, sunt identificate domeniile în care trebuie să se realizeze mai multe progrese, cum ar fi colectarea impozitelor de la contribuabilii înstăriți. Sunt descrise eforturile întreprinse pentru punerea în aplicare a unui plan de acțiune cuprinzător în administrarea fiscală, care se bucură de puternica susținere a statelor membre, a FMI și a serviciilor Comisiei. Sunt descrise eforturile depuse în domeniul combaterii activităților de spălare a banilor, domeniu în care o mai bună coordonare între diferiții actori din Grecia este indispensabilă. Sunt necesare progrese și în domeniul gestionării finanțelor publice, în special în ceea ce privește controlul cheltuielilor.

În capitolul dedicat reformei administrației publice și e-Guvernării sunt prezentate progrese îmbucurătoare. Guvernul elen a instituit un grup de coordonare subordonat prim-ministrului. Autoritățile franceze, care coordonează lucrările în domeniul reformei administrației publice, oferă o asistență tehnică semnificativă. Cu sprijinul autorităților germane, reforma unei administrații descentralizate, regionale și locale, avansează la rândul său.

În ceea ce privește reformele structurale necesare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, lucrările premergătoare acordării de asistență tehnică progresează în domenii precum înlesnirea exporturilor, reforma dreptului privind achizițiile publice și a administrației, profesiile reglementate și simplificarea cadrului de reglementare. Se așteaptă acordul final al autorităților elene pentru demararea mai multor proiecte de asistență tehnică.

Un alt domeniu în care a fost identificat un număr important de cereri de asistență tehnică și de potențiali furnizori de asistență tehnică este sănătatea publică. Asistența tehnică va fi acordată cu precădere în domenii precum stabilirea prețurilor la produsele farmaceutice, gestionarea îmbunătățită a ofertei de servicii și produse sanitare și asistența medicală. În acest ultim domeniu, se va furniza asistență tehnică pentru crearea casei de sănătate integrate.

De asemenea, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește reforma sistemului judiciar. În urma unor evaluări inițiale, la care au participat administrația elenă și potențialii furnizori de asistență tehnică, a putut fi identificată și parțial demarată asistența tehnică în domenii precum accelerarea procedurilor judiciare, deblocarea cauzelor fiscale care stagnează în instanță și soluționarea extrajudiciară a litigiilor.

În ceea ce privește migrația, azilul și securitatea frontierelor au fost deja întreprinse eforturi concrete, însă asistența tehnică necesară, de exemplu pentru punerea în aplicare a planului elen de acțiune privind migrația și azilul din 2010, este încă în așteptarea unor oferte adecvate din partea potențialilor furnizori.

În toate capitolele sunt descrise contribuțiile furnizorilor de asistență tehnică, inclusiv contribuțiile, deseori vitale, ale altor servicii ale Comisiei. Într-o anexă a raportului este descrisă situația actuală a proiectelor de asistență tehnică și sunt prezentate statele membre și organizațiile implicate.

Pentru informații suplimentare:

al doilea raport trimestrial disponibil la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/taskforce-greece/index_en.htm


Side Bar