Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/12

Strasbourg, 17 ianuarie 2012

Neîndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE: întrebări frecvente

Care sunt diferitele etape ale procedurii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor?

Articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă Comisiei, care acționează ca gardian al tratatelor, competența de a iniția o acțiune în justiție împotriva unui stat membru care nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul legislației EU.

Procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor debutează cu o solicitare de informații („scrisoare de punere în întârziere”) adresată statului membru în cauză, care trebuie să își prezinte observațiile într-un anumit termen, de obicei de două luni.

În cazul în care nu este satisfăcută de informațiile primite și concluzionează că statul membru în cauză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în conformitate cu legislația UE, Comisia poate trimite o cerere oficială prin care îi solicită statului să se conformeze cu legislația UE (un „aviz motivat”), invitându-l să o informeze cu privire la măsurile luate în acest sens într-un anumit termen, de obicei de două luni.

În cazul în care un stat membru nu restabilește conformitatea cu legislația UE, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție. Cu toate acestea, în aproximativ 95 % din cazurile de neîndeplinire a obligațiilor, statele membre se conformează obligațiilor care le revin în temeiul legislației UE înainte de sesizarea Curții. În cazul în care Curtea de Justiție pronunță o hotărâre împotriva unui stat membru, acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii.

În cazul specific al statelor membre care nu au pus în aplicare directivele în termenul convenit de către Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, Comisia poate cere Curții să sancționeze financiar statul membru în momentul în care se pronunță pentru prima dată în cauză. Această posibilitate, introdusă prin Tratatul de la Lisabona, este prevăzută la articolul 260 alineatul (3) din TFUE.

Ce se întâmplă în cazul în care un stat membru nu se conformează hotărârii Curții?

În cazul în care, în ciuda primei hotărâri pronunțate, statul membru nu ia măsurile care se impun, Comisia poate iniția o nouă procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, în temeiul articolului 260 din TFUE, trimițând un singur avertisment scris înainte de a sesiza din nou Curtea.

În cazul în care într-adevăr sesizează din nou Curtea, Comisia poate propune Curții să impună sancțiuni financiare asupra statului membru, în funcție de durata și de gravitatea încălcării și în funcție de dimensiunea statului membru. Există două elemente:

  • o sumă forfetară, stabilită pe baza intervalului de timp derulat de la pronunțarea primei hotărâri;

  • și o amendă zilnică, calculată de la data celei de-a doua hotărâri, până când statul membru încetează încălcarea.

Cine ia decizia finală în legătură cu sancțiunile impuse?

Sancțiunile financiare sunt propuse de către Comisie, iar instanța poate modifica aceste sume cu ocazia pronunțării hotărârii.

Care este rolul Comisiei?

Comisia este gardianul tratatelor. Ea are rolul și obligația de a asigura protecția interesului public. Procedura este reglementată prin tratat (etape, termene). Acest lucru poate presupune sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Decizia de a iniția procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva unui stat membru este adoptată de Colegiu. Această decizie se bazează pe o analiză juridică corectă și imparțială, efectuată de către serviciile Comisiei, a documentelor și informațiilor transmise de părți și a oricăror plângeri primite.

Deciziile Comisiei privind încălcările sunt culese o dată pe lună în cadrul unui proces complex care implică diferite politici. Aceste decizii sunt făcute publice.

Pentru date statistice actualizate privind neîndeplinirea obligațiilor în general, puteți consulta adresa:

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_ro.htm


Side Bar