Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/12

Strasbourg, 17. siječnja 2012.

Povrede: najčešća pitanja

Koje korake obuhvaća postupak zbog povrede?

Člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Komisija je kao čuvarica Ugovora ovlaštena poduzimati pravne radnje protiv države članice koja ne poštuje svoje obveze iz zakonodavstva EU-a.

Postupak zbog povrede započinje zahtjevom za informacije („službena opomena”) predmetnoj državi članici koja na zahtjev mora odgovoriti u određenom roku koji obično iznosi dva mjeseca.

Ako Komisija nije zadovoljna informacijama i zaključi da država članica ne ispunjuje svoje obveze iz zakonodavstva EU-a, može joj uputiti službeni zahtjev za osiguravanje sukladnosti sa zakonodavstvom Unije („obrazloženo mišljenje”) u kojem se traži da država članica Komisiju u određenom roku (obično dva mjeseca) obavijesti o mjerama koje je poduzela za ispunjenje obveza.

Ako država članica ne osigura sukladnost sa zakonodavstvom EU-a, Komisija može pokrenuti postupak protiv države članice pred Sudom Europske unije. Međutim, u 95 % slučajeva povrede države članice ispune svoje obveze iz zakonodavstva EU-a prije upućivanja predmeta Sudu. Ako Sud presudi protiv države članice, država članica mora poduzeti potrebne mjere radi postupanja u skladu s presudom.

Ako države članice ne provedu direktive u roku koji su utvrdili Vijeće ministara EU-a i Europski parlament, Komisija može zatražiti od Suda da predmetnoj državi članici u prvoj presudi dosudi novčanu kaznu. Ta je mogućnost uvedena Ugovorom iz Lisabona, a utvrđena je u članku 260. stavku 3. UFEU-a.

Što se događa ako država članica ne postupi u skladu s presudom Suda?

Ako država članica ni nakon prve presude ne poduzme potrebne mjere, Komisija može otvoriti novi predmet povrede na temelju članka 260. UFEU-a pri čemu se državi članici šalje samo jedno pisano upozorenje prije pokretanja postupka pred Sudom.

Ako Komisija protiv države članice ponovno pokrene postupak pred Sudom, može predložiti da Sud državi članici odredi novčane kazne na temelju trajanja i ozbiljnosti povrede te na temelju veličine države članice. Postoje dvije vrste novčane kazne:

  • novčana kazna u obliku paušalnog iznosa koja ovisi o vremenu koje je proteklo od prve presude Suda i

  • dnevna novčana kazna po danu za svaki dan od donošenja druge presude Suda do prestanka povrede.

Tko donosi konačnu odluku o kaznama?

Novčane kazne predlaže Komisija, a Sud može preinačiti iznose u svojoj presudi.

Koja je uloga Komisije?

Komisija je čuvarica Ugovora. Njezina je uloga i obveza osigurati zaštitu javnog interesa. Navedeni je postupak uređen Ugovorom (mjere, rokovi), a može uključivati pokretanje postupka protiv države članice pred Sudom Europske unije.

Odluku o pokretanju postupka protiv države članice zbog povrede donosi Kolegij. Ta se odluka temelji na preciznoj i nepristranoj pravnoj analizi dostavljenih dokumenata i informacija stranaka ili eventualnih pritužbi koju provode službe Komisije.

Odluke Komisije o povredama prikupljaju se jednom mjesečno u okviru općeg postupka kojim su obuhvaćena različita područja politike. Odluke Komisije se objavljuju.

Najnovije statistike o povredama mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm


Side Bar