Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 20 december 2012

Podatkovni list: Predpisi EU o zavarovalniških premijah brez razlikovanja glede na spol

Kaj se bo 21. decembra spremenilo?

Zavarovalnice v Evropski uniji bodo od 21. decembra 2012 dalje morale moškim in ženskam zaračunavati enako ceno za enak zavarovalni proizvod. Sprememba bo veljala za vse nove zavarovalne pogodbe, vključno z avtomobilskim in življenjskim zavarovanjem ter rentami.

Ta politika enakih cen za oba spola pomeni, da bodo moški in ženske z enakimi značilnostmi (odvisno od vrste zavarovanja npr. starost, zdravstveno stanje), plačevali enako ceno za enak zavarovalni proizvod. Cene bodo morale biti določene na podlagi drugih dejavnikov tveganja, kot so na primer vozniške navade voznika v primeru avtomobilskega zavarovanja, in ne na podlagi spola. To pomeni, da posameznikom ne bo več treba plačevati več (ali manj) zgolj zaradi njihovega spola.

Sprememba bo veljala za pogodbe, sklenjene od 21. decembra dalje, vendar nekatere zavarovalnice nudijo svojim zavarovancem možnost še pred tem datumom skleniti pogodbo za zavarovalne police, ki začnejo veljati do 90 dni kasneje.

Zakaj je bila potrebna ta sprememba?

Enakost spolov je temeljna pravica v EU. Sodišče Evropske unije je 1. marca 2011 razsodilo, da je razlikovanje zavarovalnih premij zgolj na podlagi spola diskriminatorno (MEMO/11/123). Sodišče EU je odločilo, da različne zavarovalne premije za ženske in moške pomenijo diskriminacijo na podlagi spola in torej niso združljive z Listino EU o temeljnih pravicah. Države članice v okviru svoje nacionalne zakonodaje ne smejo odstopati od tega pomembnega načela.

Sodišče je zavarovalniškemu sektorju odobrilo prehodno obdobje 21 mesecev, s končnim rokom do 21. decembra 2012, za prilagoditev cenovnih struktur novim pravilom. Evropska komisija je pred enim letom, 21. decembra 2011, izdala smernice za pomoč zavarovalniškemu sektorju pri prilagajanju na nove predpise (IP/11/1581).

Kakšne bodo cenovne posledice za zavarovance?

Sprememba bo vplivala na posamezne premije za nekatere zavarovalne proizvode. V preteklosti so moški in ženske zaradi svojega spola včasih plačevali različne cene za posamezne vrste zavarovanja. Za zavarovance, ki so prej plačevali manj (kot npr. mlade ženske za avtomobilsko zavarovanje), se bodo zavarovalne premije verjetno povišale, zavarovanci, ki so plačevali več (npr. moški za življenjsko zavarovanje), pa bodo v prihodnje verjetno plačevali manj.

Na splošno bi se morale spremembe sčasoma izravnati, vendar je njihove dejanske posledice težko predvideti. To pa zato, ker zavarovalnice pri izračunu cen upoštevajo več drugih dejavnikov, kot so na primer odstotek moških in žensk v portfelju zavarovalnice, stroški prehoda in stopnja tveganja za prilagoditev na nov sistem ter raven konkurence na določenem trgu. Tako se na primer na nekaterih trgih in v nekaterih sektorjih (npr. za avtomobilsko zavarovanje v Združenem kraljestvu) kažejo znaki splošnega padanja cen v pričakovanju sprememb, kar je delno posledica povečane konkurence.

Primer 1:

Janez in Marija sta oba stara 18 let in imata isto vrsto avtomobila. Janez za avtomobilsko zavarovanje trenutno plačuje 1 200 evrov na leto, Marija pa 900 evrov. Po novih predpisih bosta oba plačevala enako premijo, kar pomeni, da se bo Marijina premija povišala, Janezova pa znižala.

Primer 2:

Marko in Karin sta oba stara 40 let, ne kadita in nimata zdravstvenih težav. Marko trenutno plačuje 10 000 evrov na leto za zasebno zavarovanje za dopolnitev svoje prihodnje pokojnine (rente), Karin pa 12 000 evrov. Če bi leta 2013 sklenila novo pogodbo, bi Karin verjetno morala plačevati manj za enako zavarovalno kritje, medtem ko bi se Markova premija povišala.

Primer 3:

Sara in Tomaž sta oba stara 30 let, ne kadita in nimata zdravstvenih težav. Sara trenutno plačuje 105, Tomaž pa 150 evrov na leto za življenjsko zavarovanje. Če bi leta 2013 sklenila novo pogodbo, bi plačevala spolno nevtralno premijo, ki bi bila za Saro višja, za Tomaža pa nižja od sedanje.

Kako se zavarovanci lahko izognejo občutnemu povišanju zavarovalne premije?

Po novih pravilih bodo zavarovalnice določile individualne premije na podlagi relevantnih dejavnikov, ki niso povezani s spolom (npr. glede na vozniške navade voznika za avtomobilsko zavarovanje). To pomeni, da nova pravila verjetno ne bodo vplivala na premije, ki temeljijo na drugih dejavnikih kot na spolu. Varen voznik bo na splošno plačeval manj kot nepreviden, ne glede na spol.

Primer 4:

Sandra trenutno plačuje 500 evrov na leto za avtomobilsko zavarovanje. Je varna voznica in vozi že 20 let. Če bi leta 2013 sklenila novo pogodbo, nova pravila zelo verjetno ne bi vplivala na njeno premijo.

Tudi iz tega razloga je mogoče, da moški in ženske zaradi različnih posameznih značilnosti, ki niso povezane s spolom, ne bodo plačevali enake cene za enak zavarovalni proizvod.

Primer 5:

Po novih pravilih Filip in Jana, ki sta pravkar pridobila vozniško dovoljenje, za avtomobilsko zavarovanje oba plačujeta 1 000 evrov na leto. A če se bo Jana sčasoma izkazala za varnejšo voznico kot Filip, se bo njena zavarovalna premija na podlagi njenih vozniških navad znižala hitreje kot njegova.

Obstajajo načini, s katerimi potrošniki lahko omejijo posledice morebitnega povišanja cen. Nekatere zavarovalnice nudijo možnost sklepanja zavarovalnih polic v skladu s pogoji, ki so veljali pred 21. decembrom 2012, čeprav začnejo police veljati šele po tem datumu. Druge zavarovalnice nudijo police avtomobilskega zavarovanja, ki spremljajo vozniške navade voznika prek t.i. „črne skrinjice“ in varno vožnjo nagrajujejo s popusti na premije.

Nenazadnje pa so v mnogih državah na voljo tudi spletne strani za primerjavo cen, ki potrošnikom nudijo možnost, da neposredno primerjajo zavarovalne police različnih podjetij in izberejo najboljšo ponudbo zase.


Side Bar