Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 20 decembrie 2012

Fișă informativă: Norme UE privind practicarea de prețuri unisex în sectorul asigurărilor

Ce anume se va modifica la 21 decembrie?

Începând cu 21 decembrie 2012, companiile de asigurare din Uniunea Europeană vor trebui să perceapă, pentru aceleași produse de asigurare, același preț atât pentru bărbați, cât și pentru femei, fără deosebiri pe criterii de sex. Modificarea se va aplica pentru toate contractele noi pentru produse de asigurări, inclusiv asigurări auto, asigurări de viață și anuități.

Practicarea unor astfel de prețuri „unisex” sau neutre din punctul de vedere al sexului presupune că bărbații și femeile care prezintă aceleași caracteristici (precum vârsta, starea de sănătate, în funcție de produsul în cauză) ar trebui să plătească același preț pentru același produs. Stabilirea prețurilor va trebui să se bazeze pe alți factori de risc decât sexul, cum ar fi comportamentul la volan în cazul asigurărilor auto. Aceasta înseamnă că o persoană nu va mai trebui să plătească mai mult sau mai puțin doar pentru că este de sex masculin sau feminin.

Modificarea se va aplica contractelor încheiate începând cu 21 decembrie, însă unii asigurători oferă clienților posibilitatea de a încheia contracte înainte de această dată pentru polițe care încep mai târziu – cu până la 90 de zile mai târziu în anumite cazuri.

De ce are loc această modificare tocmai acum?

Egalitatea de gen este un drept fundamental în UE. La 1 martie 2011, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că practicarea unor prețuri diferențiate pentru produsele de asigurare bazate exclusiv pe sexul unei persoane sunt discriminatorii (MEMO/11/123). Curtea de Justiție a UE a hotărât că diferențele existente între primele de asigurare pentru femei și bărbați constituie o discriminare pe motive de sex și, prin urmare, nu sunt compatibile cu Carta drepturilor fundamentale a UE. Statele membre nu au dreptul de a deroga de la acest principiu important în legislația lor națională.

Curtea a acordat sectorului asigurărilor o perioadă de tranziție de 21 de luni pentru adaptarea structurilor de stabilire a prețurilor la noile norme, termenul limită final fiind stabilit pentru 21 decembrie 2012. În urmă cu un an, la 21 decembrie 2011, Comisia Europeană a publicat orientări pentru a ajuta acest sector să se adapteze la noile norme (IP/11/1581).

Ce efect va avea această modificare asupra prețurilor pentru clienți?

Modificarea va avea un impact asupra primelor individuale pentru anumite produse de asigurare. În trecut, bărbații și femeile plăteau, uneori, pentru diferite tipuri de asigurări prețuri diferite în funcție de sex. Clienții care înainte plăteau mai puțin (cum este cazul femeilor tinere pentru asigurarea auto) vor constata, probabil, o creștere a primelor de asigurare. Însă, în baza aceleiași măsuri, cei care plăteau mai mult (cum este cazul bărbaților pentru polițele de asigurare de viață pe termen limitat), vor trebui, probabil, să plătească mai puțin în viitor.

În ansamblu, modificările ar trebui să se echilibreze în timp, însă impactul efectiv al modificărilor este greu de prevăzut. Acest lucru se datorează faptului că intervin mulți alți factori atunci când asigurătorii calculează prețurile, printre care se numără procentajul de bărbați și femei în cadrul portofoliului asigurătorului, costurile de tranziție și marja de risc pentru adaptarea la un nou sistem și nivelul concurenței pe o piață specifică. De exemplu, există indicații că prețurile din unele piețe și sectoare, cum ar fi sectorul asigurărilor auto în Regatul Unit, au înregistrat, în general, o scădere în perioada premergătoare introducerii modificării, în parte din cauza unei concurențe mai ridicate.

Exemplul 1:

Vlad și Alexandra au amândoi 18 ani și conduc același tip de mașină. În prezent Vlad plătește 1 200 de euro pe an pentru asigurarea auto, iar Alexandra 900. Conform noilor norme, Vlad și Alexandra vor plăti aceeași primă, a cărei valoare va trebui, prin urmare, să crească pentru Alexandra și să scadă pentru Vlad.

Exemplul 2:

Ștefan și Georgiana au amândoi 40 de ani, nu fumează și nu au probleme de sănătate. În prezent, Ștefan plătește 10 000 de euro pe an pentru asigurarea privată pentru a-și completa pensia pe care urmează să o primească (anuități), iar Georgiana 12 000. Dacă ar fi să semneze un nou contract în 2013, Georgiana ar plăti probabil mai puțin pentru o prestație echivalentă, în timp ce prima plătită de Ștefan ar crește.

Exemplul 3:

Anca și Bogdan au amândoi 30 de ani, nu fumează și nu au probleme de sănătate. În prezent, plătesc 105, respectiv 150 de euro pe an pentru asigurarea de viață pe termen limitat. Dacă ar fi să semneze un nou contract în 2013, ei ar plăti o primă unisex care este probabil să fie mai mare pentru Anca și mai mică pentru Bogdan.

Cum ar putea clienții să evite creșterea semnificativă a primelor lor de asigurare?

Conform noilor norme, asigurătorii vor stabili valoarea primelor individuale pe baza factorilor relevanți care nu sunt legați de sex (de exemplu, comportamentul la volan pentru asigurarea auto). Acest lucru înseamnă că, atunci când primele sunt calculate, în principal, pe baza altor factori de evaluare a riscului decât sexul, este probabil ca acestea să nu fie afectate de noile norme. Un conducător prudent va plăti, în general, mai puțin decât un șofer imprudent, indiferent de sexul acestuia.

Exemplul 4:

Violeta plătește, în prezent, 500 de euro pe an pentru asigurarea auto. Ea este un șofer prudent, având permis de conducere de 20 de ani. Dacă ar fi să semneze un nou contract în 2013, este foarte probabil ca prima pe care o plătește să nu fie afectată de noile norme.

Inclusiv astfel se poate explica de ce s-ar putea ca bărbații și femeile să nu plătească întotdeauna același preț pentru același produs de asigurare, din cauza diferitelor caracteristici individuale care nu sunt legate de sex.

Exemplul 5:

Conform noilor norme, Ovidiu și Maria, care nu demult și au luat permisul de conducere, plătesc amândoi 1 000 de euro pe an pentru asigurarea auto. Totuși, dacă, în timp, Maria se dovedește a fi un conducător auto mai prudent decât Ovidiu, prima de asigurare pe care o plătește Maria va scădea, datorită comportamentului său la volan, într-un timp mai scurt decât cea pe care o plătește Ovidiu.

Cu toate acestea, există măsuri pe care consumatorii le pot lua pentru a limita impactul unei posibile creșteri de prețuri. Unii asigurători oferă posibilitatea de a încheia contracte la prețuri stabilite înainte de 21 decembrie 2012, data la care asigurătorii trebuie să înceapă să aplice prețuri unisex, pentru polițe care încep la o dată ulterioară. Alți asiguratori oferă polițe de asigurare care includ monitorizarea comportamentului la volan prin intermediul unui dispozitiv asemănător unei cutii negre și recompensează prudența la volan prin reduceri la primele de asigurare.

În final, în multe țări există site-uri internet de comparare a prețurilor, care oferă consumatorilor posibilitatea de a compara direct polițele oferite de diferitele companii și de a găsi ofertele care corespund cel mai bine nevoilor lor.


Side Bar