Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 20 december 2012

Informatieblad: EU-regelgeving voor gelijke tarieven voor mannen en vrouwen in de verzekeringssector

Wat verandert er op 21 december?

Vanaf 21 december 2012 zullen verzekeringsmaatschappijen in de Europese Unie hetzelfde bedrag moeten aanrekenen voor mannen en vrouwen voor dezelfde verzekeringsproducten, zonder een onderscheid te maken op grond van geslacht. De verandering zal van toepassing zijn op alle nieuwe contracten voor verzekeringsproducten, met inbegrip van een autoverzekering, een levensverzekering en lijfrentes.

Deze 'uniseksprijs' of gelijke prijs voor mannen en vrouwen houdt in dat wanneer zij dezelfde kenmerken hebben (bv. leeftijd, gezondheidstoestand, afhankelijk van het product), zij dezelfde prijs zouden moeten betalen voor eenzelfde product. Het bepalen van de prijs zal gebaseerd moeten worden op andere risicofactoren dan het geslacht, zoals rijgedrag in het geval van een autoverzekering. Dit wil zeggen dat mensen niet langer meer of minder moeten betalen enkel op grond van hun geslacht.

De verandering zal van toepassing zijn op contracten die worden afgesloten vanaf 21 december, maar sommige verzekeraars bieden klanten de mogelijkheid om nu al contracten af te sluiten die later - soms tot 90 dagen – van start gaan.

Waarom gebeurt dit nu?

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een grondrecht in de EU. Het Europese Hof van Justitie bepaalde op 1 maart 2011 dat prijsverschillen voor verzekeringen enkel op grond van het geslacht discriminatie zijn (MEMO/11/123). Het Europese Hof van Justitie bepaalde dat een verschillende verzekeringspremie hanteren voor vrouwen en mannen discriminatie is op grond van het geslacht en dus onverenigbaar is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Lidstaten mogen in hun nationale wetgeving niet afwijken van dit belangrijke beginsel.

Het Hof gaf de verzekeringssector een overgangsperiode van 21 maanden om de prijsstructuren aan te passen aan de nieuwe regels met als uiterste datum 21 december 2012. Op 21 december 2011, één jaar geleden, heeft de Europese Commissie richtsnoeren uitgegeven om de sector te helpen met de aanpassing aan de nieuwe regels (IP/11/1581).

Hoe zullen de prijzen voor de consument worden beïnvloed?

De verandering zal een effect hebben op particuliere premies voor bepaalde verzekeringsproducten. In het verleden betaalden mannen en vrouwen op grond van hun geslacht soms een andere prijs voor verschillende soorten verzekeringen. De klanten die voordien minder betaalden (zoals jonge vrouwen voor een autoverzekering), zullen waarschijnlijk de prijs van hun verzekeringspremie zien stijgen. Maar zo zullen ook diegenen die meer betaalden (zoals mannen voor een overlijdensrisicoverzekering) waarschijnlijk minder betalen in de toekomst.

In het algemeen zou er met de tijd weer een evenwicht moeten ontstaan, maar de daadwerkelijke gevolgen van de veranderingen zijn moeilijk te voorspellen. Dit komt doordat verschillende andere factoren worden overwogen wanneer verzekeraars hun prijzen berekenen, zoals onder andere het percentage van mannen en vrouwen in de portefeuille van de verzekeraar, de overgangskost en de risicomarge om zich aan een nieuw systeem aan te passen en de concurrentie in een specifieke markt. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat de prijzen algemeen gedaald zijn in sommige markten en sectoren, bijvoorbeeld de autoverzekeringen in het VK, in de periode voorafgaand aan de veranderingen, deels door de toegenomen concurrentie.

Voorbeeld 1:

John en Mary zijn allebei 18 jaar en hebben hetzelfde type auto. John betaalt momenteel 1200 euro per jaar voor zijn autoverzekering en Mary 900. Op grond van de nieuwe regelgeving zullen John en Mary dezelfde premie betalen, die dus zal stijgen voor Mary en zal dalen voor John.

Voorbeeld 2:

Mark en Karen zijn allebei 40 jaar, roken niet en hebben geen gezondheidsproblemen. Mark betaalt momenteel 10 000 euro per jaar voor een particuliere verzekering om zijn toekomstig pensioen aan te vullen (lijfrentes) en Karen 12 000. Als zij in 2013 een nieuw contract ondertekenen, zal Karen waarschijnlijk minder moeten betalen voor dezelfde voordelen, maar zal Mark zijn premie stijgen.

Voorbeeld 3:

Sarah en Ben zijn allebei 30 jaar, roken niet en hebben geen gezondheidsproblemen. Momenteel betalen zij respectievelijk 105 en 150 euro per jaar voor een overlijdensrisicoverzekering. Als zij in 2013 een nieuw contract ondertekenen, zouden zij eenzelfde premie betalen die waarschijnlijk hoger is voor Mary Sarah en lager voor Ben.

Hoe kan de consument een sterke stijging van zijn verzekeringspremie vermijden?

Op grond van de nieuwe wetgeving zullen verzekeraars individuele premies vaststellen op basis van de toepasselijke factoren die geen verband houden met het geslacht (bv. rijgedrag voor een autoverzekering). Dit wil zeggen dat wanneer premies voornamelijk gebaseerd zijn op andere risicofactoren dan het geslacht, zij waarschijnlijk niet zullen worden beïnvloed door de nieuwe regels. Een veilige bestuurder zal in het algemeen minder betalen dan een onveilige, ongeacht het geslacht.

Voorbeeld 4:

Sandra betaalt momenteel 500 euro per jaar voor haar autoverzekering. Ze is een veilige bestuurder en rijdt al 20 jaar. Als ze in 2013 een nieuw contract zou ondertekenen, zal haar premie hoogstwaarschijnlijk niet worden beïnvloed door de nieuwe regelgeving.

Ook om deze reden zullen mannen en vrouwen misschien niet altijd dezelfde prijs betalen voor eenzelfde verzekeringsproduct, door de verschillende individuele kenmerken ongeacht het geslacht.

Voorbeeld 5:

Op grond van de nieuwe regelgeving zullen Philip en Jane, die net hun rijbewijs hebben behaald, allebei 1000 euro betalen voor een autoverzekering voor één jaar. Als met de tijd blijkt dat Jane een veiligere bestuurder is dan Philip zal haar verzekeringspremie op basis van haar individueel rijgedrag echter sneller dalen dan die van hem.

Er zijn echter stappen die de consument kan ondernemen om de gevolgen van een mogelijke prijsstijging te beperken. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om contracten af te sluiten met gelijke prijzen voor mannen en vrouwen (d.w.z. voor 21 december 2012) voor polissen die pas later van start gaan. Anderen bieden autoverzekeringspolissen aan die het rijgedrag monitoren met een soort van zwarte doos en veilig rijgedrag belonen met kortingen op premies.

Ten slotte bestaan er in veel landen websites waarop de consument prijzen en polissen van verschillende bedrijven rechtstreeks kan vergelijken en de beste optie kan vinden voor zijn persoonlijke situatie.


Side Bar