Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

MEMO

Briselē, 20 decembris 2012

Faktu lapa: ES noteikumi par cenu noteikšanu dzimumneitrālā veidā apdrošināšanas nozarē

Kas mainīsies 21. decembrī?

No 2012. gada 21. decembra apdrošināšanas uzņēmumiem Eiropas Savienībā būs jāpiemēro vienādas cenas vieniem un tiem pašiem apdrošināšanas pakalpojumiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek sniegti vīriešiem vai sievietēm. Šīs izmaiņas attieksies uz visiem jaunajiem līgumiem par apdrošināšanas pakalpojumiem, tostarp automašīnas apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu un pensijām.

Cenu noteikšana dzimumneitrālā veidā nozīmē, ka vīriešiem un sievietēm ar vienām un tām pašām pamatiezīmēm (piemēram, vecums vai – atkarībā no konkrētā apdrošināšanas pakalpojuma – veselības stāvoklis) jāmaksā vienāda cena par vienu un to pašu pakalpojumu. Cenu noteikšana būs jābalsta uz citiem riska faktoriem nevis dzimumu – piemēram, uz autobraucēju uzvedību jeb braukšanas stilu, ja runa ir par automašīnas apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem vairs nebūs jāmaksā vairāk vai mazāk vienkārši viņu dzimuma dēļ.

Izmaiņas attieksies uz līgumiem, kas noslēgti pēc 21. decembra, taču daži apdrošinātāji klientiem piedāvā iespēju noslēgt līgumus pirms šā datuma, proti, attiecībā uz polisēm, kuru darbības termiņš sākas vēlāk – dažos gadījumos līdz pat 90 dienām.

Kāpēc šīs izmaiņas notiek tagad?

Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā ir pamattiesība. Eiropas Savienības Tiesa 2011. gada 1. martā pieņēma nolēmumu, saskaņā ar kuru apdrošināšanas cenu atšķirības, kuru pamatā ir vienīgi personas dzimums, ir diskriminējošas (MEMO/11/123). ES Tiesa lēma, ka atšķirīgas apdrošināšanas prēmijas sievietēm un vīriešiem ir diskriminācija dzimuma dēļ un tāpēc nav saderīgas ar ES Pamattiesību hartu. Dalībvalstīm savos tiesību aktos ir liegts atkāpties no šā būtiskā principa.

Tiesa apdrošināšanas nozarei piešķīra 21 mēnesi ilgu pārejas periodu, lai tā varētu pielāgot savas cenu noteikšanas struktūras jaunajiem noteikumiem, nosakot 2012. gada 21. decembri par galīgo termiņu. Pirms gada, proti, 2011. gada 21. decembrī, Eiropas Komisija pieņēma vadlīnijas, lai palīdzētu nozarei pielāgoties jaunajiem noteikumiem (IP/11/1581).

Kā šīs izmaiņas ietekmēs cenas klientiem?

Izmaiņas ietekmēs individuālās prēmijas par dažiem apdrošināšanas pakalpojumiem. Agrāk vīrieši un sievietes viņu dzimuma dēļ dažreiz maksāja atšķirīgas cenas par dažādiem apdrošināšanas veidiem. To klientu apdrošināšanas prēmijas, kuri līdz šim maksāja mazāk (piemēram, jaunas sievietes par automašīnas apdrošināšanu), iespējams, palielināsies. Taču tādā pašā veidā tie, kuri maksāja vairāk (piemēram, vīrieši par termiņa dzīvības apdrošināšanu), nākotnē varētu maksāt mazāk.

Kopumā izmaiņu ietekme ilgtermiņā līdzsvarosies, tomēr ir grūti paredzēt izmaiņu faktiskās sekas. Tas ir tāpēc, ka apdrošinātāji, aprēķinot savas cenas, ņem vērā vairākus citus faktorus, tostarp vīriešu un sieviešu procentuālo īpatsvaru savos apdrošināšanas līgumu portfeļos, ar pāreju saistītās izmaksas, riska rezervi, kas nepieciešama, lai pielāgotos jaunai sistēmai, kā arī konkurences līmeni konkrētajā tirgū. Piemēram, ir pazīmes, ka dažos tirgos un nozarēs (piemēram, automašīnas apdrošināšanas tirgū Apvienotajā Karalistē) cenas izmaiņu priekšvakarā kopumā ir kritušās – daļēji tāpēc, ka ir palielinājusies konkurence.

1. piemērs

Jānis un Maija ir 18 gadus veci un brauc ar viena un tā paša tipa automašīnu. Jānis pašlaik maksā 1200 eiro gadā par automašīnas apdrošināšanu, savukārt Maija – 900 eiro. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Jānis un Maija maksās vienādu prēmiju, tādējādi Maija maksās vairāk nekā pašlaik, savukārt Jānis – mazāk.

2. piemērs

Mārtiņš un Kristīne ir 40 gadus veci, nesmēķē, un viņiem nav veselības problēmu. Mārtiņš pašlaik maksā 10 000 eiro gadā kā privātās apdrošināšanas iemaksu, lai papildinātu savu vēlāko pensiju (mūža renti), savukārt Kristīne maksā 12 000 eiro. Ja viņi 2013. gadā parakstītu jaunu līgumu, tad, iespējams, Kristīnei būs jāmaksā mazāk par to pašu atbalsta līmeni, savukārt Mārtiņa prēmija palielināsies.

3. piemērs

Sarmīte un Balvis ir 30 gadus veci, nesmēķē, un viņiem nav veselības problēmu. Pašlaik viņi attiecīgi maksā 105 un 150 eiro gadā par termiņa dzīvības apdrošināšanu. Ja viņi 2013. gadā parakstītu jaunu līgumu, tad viņi maksātu dzimumneitrālu prēmiju, kas Sarmītes gadījumā, iespējams, būs lielāka nekā pašlaik, savukārt Balvim būs jāmaksā mazāk nekā šobrīd.

Kā klienti var nepieļaut, ka viņu apdrošināšanas prēmijas būtiski palielinās?

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem apdrošinātāji noteiks individuālās prēmijas, balstoties uz atbilstošiem faktoriem, kas nav saistīti ar dzimumu (piemēram, autobraucēju uzvedība jeb braukšanas stils, ja runa ir automašīnas apdrošināšanu). Tas nozīmē, ka gadījumos, kad prēmiju aprēķināšanas pamatā galvenokārt ir citi riska novērtēšanas faktori nevis dzimums, jaunie noteikumi, iespējams, neietekmēs šīs prēmijas. Piesardzīgs autobraucējs principā maksās mazāk nekā pārgalvīgāks autobraucējs – neatkarīgi no viņu dzimuma.

4. piemērs

Sandra pašlaik maksā 500 eiro gadā par savas automašīnas apdrošināšanu. Viņa ir piesardzīga autobraucēja un vada automašīnu jau 20 gadus. Ja viņa 2013. gadā parakstītu jaunu līgumu, tad ir ļoti iespējams, ka jaunie noteikumi neietekmētu viņas prēmiju.

Arī šā iemesla dēļ ir iespējams, ka vīrieši un sievietes ne vienmēr maksās vienādu cenu par vienu un to pašu apdrošināšanas pakalpojumu – jo pastāv atšķirīgas individuālās iezīmes, kas nav saistītas ar dzimumu.

5. piemērs

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem gan Uldis, gan Liene, kuri tikko ieguvuši autovadītāja apliecību, maksās 1000 eiro gadā par automašīnas apdrošināšanu. Tomēr, ja laika gaitā izrādīsies, ka Liene automašīnu vada piesardzīgāk nekā Uldis, viņas apdrošināšanas prēmija samazināsies straujāk nekā Ulda prēmija, pamatojoties uz viņas kā autobraucējas uzvedību.

Tomēr ir pasākumi, kurus patērētāji var veikt, lai ierobežotu iespējamā cenu kāpuma sekas. Attiecībā uz polisēm, kuru darbības termiņš sākas tikai pēc 2012. gada 21. decembra, daži apdrošinātāji piedāvā iespēju noslēgt līgumus ar nosacījumiem, kas bija spēkā līdz dzimumneitralitātes principa ieviešanai (t. i., līdz 2012. gada 21. decembrim). Citi piedāvā automašīnas apdrošināšanas polises, saskaņā ar kurām par „melno kasti” dēvēta ierīce uzrauga braukšanas stilu un piesardzīga braukšana tiek „atalgota”, piešķirot atlaides prēmijām.

Visbeidzot, daudzās valstīs ir cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes, kas patērētājiem sniedz iespēju tieši salīdzināt dažādu uzņēmumu piedāvātās polises un izvēlēties labāko, sev piemēroto, piedāvājumu.


Side Bar