Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, 21 Grúodis 2012

Informacinis lapas: ES taisyklės dėl lyčių atžvilgiu neutralios draudimo kainodaros

Kas gruodžio 21-ąją pasikeis?

Nuo 2012 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos draudimo bendrovės, nediskriminuodamos dėl lyties, už tuos pačius draudimo produktus vyrams ir moterims turės nustatyti vienodas kainas. Naujosios taisyklės galios visoms naujoms draudimo produktų, įskaitant asmeninių automobilių draudimo, gyvybės draudimo ir metinės rentos, sutartims.

Lyčių atžvilgiu neutrali kainodara reiškia, kad vyrai ir moterys, kurių savybės (pvz., amžius, sveikatos būklė, atsižvelgiant į produktą) yra vienodos, už tą patį produktą turėtų mokėti tiek pat. Kainodara turės būti grindžiama kitais nei lytis rizikos vertinimo veiksniais, pavyzdžiui, vairavimo elgsena automobilių draudimo atveju. Tai reiškia, kad daugiau nebereikės mokėti daugiau ar mažiau vien dėl priklausymo vienai ar kitai lyčiai.

Naujosios taisyklės galios nuo gruodžio 21 d. sudaromoms sutartims, tačiau kai kurie draudikai savo klientams siūlo galimybę sudaryti sutartis prieš šią datą draudimo sutarčių, kurios prasideda vėliau, kai kuriais atvejais net 90 dienų vėliau, atveju.

Kodėl dabar priimtos naujos taisyklės?

Lyčių lygybė – viena pagrindinių teisių Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2011 m. kovo 1 d. priėmė sprendimą, kad vien tik asmens lytimi grindžiami draudimo produktų kainodaros skirtumai yra diskriminaciniai (MEMO/11/123). Pagal ES Teisingumo Teismo sprendimą skirtingų draudimo įmokų moterims ir vyrams nustatymas yra diskriminacija dėl lyties, todėl tokia kainodara yra nesuderinama su ES pagrindinių teisių chartija. Valstybėms narėms nacionalinėje teisėje neleidžiama nukrypti nuo šio svarbaus principo.

Teismas draudimo sektoriui suteikė 21 mėnesio pereinamąjį laikotarpį, per kurį reikėjo pritaikyti kainodarą prie naujųjų taisyklių ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 21 d. Prieš metus, 2011 m. gruodžio 21 d., Europos Komisija parengė gaires, kad padėtų sektoriui prisitaikyti prie naujųjų taisyklių (IP/11/1581).

Kaip tai paveiks kainas klientams?

Šis pasikeitimas paveiks kai kurių draudimo produktų įmokų dydį. Anksčiau vyrai ir moterys dėl lyties už tam tikrų rūšių draudimą kartais mokėdavo skirtingą kainą. Draudimo įmokos klientams, kurie anksčiau mokėjo mažiau (pavyzdžiui, jaunos moterys už automobilio draudimą), greičiausiai padidės. Tačiau įmokos tiems, kas mokėjo daugiau (pavyzdžiui, vyrai už terminuotąjį gyvybės draudimą), ateityje greičiausiai turėtų sumažėti.

Apskritai pasikeitusios kainos ilgainiui turėtų susilyginti, tačiau faktinį pasikeitimo poveikį sunku numatyti. Taip yra dėl to, kad draudikų apskaičiuojamas kainas veikia keletas kitų veiksnių, kaip antai vyrų ir moterų dalis draudiko portfelyje, perėjimo prie naujos kainodaros išlaidos, rizikos marža siekiant prisitaikyti prie naujos sistemos ir konkurencijos konkrečioje rinkoje lygis. Pavyzdžiui, kai kurie duomenys rodo, kad kainos kai kuriose rinkose ir sektoriuose, kaip antai Jungtinės Karalystės automobilių draudimo sektoriuje, iki naujųjų taisyklių įsigaliojimo mažėjo, iš dalies dėl padidėjusios konkurencijos.

1 pavyzdys.

Jonas ir Marija aštuoniolikmečiai ir vairuoja tokios pat rūšies automobilį. Šiuo metu už automobilio draudimą Jonas moka 1200 eurų per metus, o Marija 900 eurų. Pagal naująsias taisykles Jonas ir Marija mokės tokias pat įmokas, tai reiškia, kad Marijos įmokos padidės, o Jono sumažės.

2 pavyzdys.

Mariui ir Kristinai yra po 40 metų, jie nerūko ir nesiskundžia jokiomis sveikatos problemomis. Šiuo metu Marius moka 10 000 eurų per metus už privatų draudimą, papildantį jo būsimą pensiją (metinė renta), o Kristina 12 000 eurų. Jeigu jie pasirašytų naują sutartį 2013 m., greičiausiai Kristina už tą patį išmokų lygį turėtų mokėti mažiau, o Mariaus įmokos padidėtų

3 pavyzdys.

Daliai ir Linui po 30 metų, jie nerūko ir neturi jokių sveikatos problemų. Šiuo metu jie atitinkamai moka 105 ir 150 eurų per metus už terminuotąjį gyvybės draudimą. Jeigu naują sutartį jie pasirašytų 2013 m., jie abu mokėtų vienodas įmokas. Daliai jos greičiausiai padidėtų, o Linui sumažėtų.

Kaip išvengti smarkaus draudimo įmokų padidėjimo?

Pagal naująsias taisykles draudikai nustatys individualias įmokas remdamiesi atitinkamais su lytimi nesusijusiais veiksniais (pvz., vairavimo elgsena automobilių draudimo atveju). Tai reiškia, kad kai įmokos daugiausia pagrįstos kitais nei lytis rizikos vertinimo veiksniais, greičiausiai naujosios taisyklės poveikio joms neturės. Saugiai vairuojantis vairuotojas, nepriklausomai nuo lyties, paprastai mokės mažiau, nei vairuojantis nesaugiai.

4 pavyzdys.

Šiuo metu už automobilio draudimą Sandra moka 500 eurų per metus. Ji vairuoja jau 20 metų ir visą tą laiką ji vairavo saugiai. Jeigu ji pasirašytų naują sutartį 2013 m., greičiausiai naujosios taisyklės jos įmokai poveikio neturėtų.

Dėl šios priežasties, t. y. dėl skirtingų su lytimi nesusijusių individualių savybių, vyrams ir moterims gali tekti mokėti skirtingas kainas už tą patį draudimo produktą

5 pavyzdys.

Pagal naująsias taisykles Paulius ir Daiva, kurie ką tik gavo vairuotojo pažymėjimą, už automobilio draudimą moka 1 000 eurų per metus. Tačiau jeigu ilgainiui paaiškės, kad Daiva vairuoja saugiau, nei Paulius, jos draudimo įmokos dėl jos individualios vairavimo elgsenos sumažės greičiau, nei Pauliaus.

Vis dėlto vartotojai gali imtis tam tikrų veiksmų, kad apribotų galimo kainų padidėjimo poveikį. Kai kurie draudikai draudimo sutarčių, kurios pradeda galioti vėliau, atveju siūlo galimybę sudaryti sutartis kainomis, galiojusiomis iki lyčių atžvilgiu neutralios kainodaros taikymo (t. y. iki 2012 m. gruodžio 21 d.). Kiti siūlo automobilių draudimo sutartis, pagal kurias numatoma, kad jų automobilyje bus įrengta „juodoji dėžė“ – įrenginys, kuriuo stebima vairavimo elgsena, ir už saugų vairavimą taikys įmokų nuolaidas.

Galiausiai daugelyje šalių veikia kainų palyginimo svetainės, kuriose vartotojai gali tiesiogiai palyginti skirtingų draudimo bendrovių sutartis ir priimti geriausią savo atvejui tinkantį sprendimą.


Side Bar