Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 20 joulukuu 2012

Tietosivu: EU:n säännöt vakuutusten sukupuolineutraalista hinnoittelusta

Mikä muuttuu joulukuun 21. päivänä?

Euroopan unionissa toimivien vakuutusyhtiöiden on 21. joulukuuta 2012 alkaen veloitettava mies- ja naisasiakkailta sama hinta samoista vakuutustuotteista. Muutos koskee ainoastaan uusia sopimuksia.

Sukupuolineutraali hinnoittelu tarkoittaa sitä, että samat ominaisuudet (esim. ikä ja terveydentila) omaavat miehet ja naiset maksavat samasta tuotteesta saman hinnan. Hinnoittelun on perustuttava muihin riskitekijöihin kuin sukupuoleen, liikennevakuutuksen tapauksessa esimerkiksi ajokäyttäytymiseen. Tästä seuraa, ettei kenenkään enää tarvitse maksaa korkeampaa hintaa vain siksi, että on mies tai nainen.

Muutos koskee 21. joulukuuta tai sen jälkeen tehtyjä sopimuksia. Jotkut vakuutusyhtiöt tarjoavat asiakkaille kuitenkin mahdollisuutta tehdä sopimus ennen kyseistä päivämäärää, vaikka sen voimassaolo alkaisi myöhemmin – joissain tapauksissa vasta 90 päivän kuluttua.

Miksi juuri nyt?

Sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n tunnustamista perusoikeuksista. Unionin tuomioistuin päätti 1. maaliskuuta 2011, että pelkästään sukupuolen perusteella määräytyvät erot vakuutusten hinnoissa ovat syrjiviä (MEMO/11/123). Edelleen tuomioistuin katsoi, että naisten ja miesten väliset erot vakuutusmaksuissa ovat sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja siksi ristiriidassa EU:n perusoikeuskirjan kanssa. Kyseessä on tärkeä periaate, josta jäsenvaltiot eivät saa poiketa omassa lainsäädännössään.

Tuomioistuin myönsi vakuutusalalle 21 kuukauden mittaisen siirtymäajan, jonka kuluessa sen on muutettava hinnoittelunsa uusien sääntöjen mukaiseksi. Tämä siirtymäaika päättyy 21. joulukuuta 2012. Euroopan komissio antoi vuosi sitten eli 21. joulukuuta 2011 ohjeet, joiden tarkoituksena on auttaa vakuutusyhtiöitä mukautumaan uusiin sääntöihin (IP/11/1581).

Miten muutos vaikuttaa hintoihin?

Muutos vaikuttaa tietyistä vakuutustuotteista perittäviin maksuihin. Aiemmin miehet ja naiset maksoivat joissain tapauksissa eri hinnan samoista vakuutuksista. Muutoksen myötä asiakkaiden, jotka aiemmin maksoivat vähemmän (esim. nuoret naiset liikennevakuutuksesta), vakuutusmaksut todennäköisesti nousevat ja kalliimman hinnan maksaneiden (esim. miehet kuolemanvaravakuutuksesta) vakuutusmaksut puolestaan laskevat.

Kaiken kaikkiaan muutoksen pitäisi tasoittua ajan myötä, mutta sen vaikutusta on vaikea ennustaa. Tämä johtuu siitä, että vakuutusyhtiöt ottavat hintoja laskiessaan huomioon useita muita tekijöitä, muun muassa miesten ja naisten prosenttiosuuden yhtiön vakuutuskannasta, siirtymävaiheen kustannukset, uuteen järjestelmään sopeutumiseen liittyvän riskimarginaalin ja tietyillä markkinoilla vallitsevan kilpailun. On esimerkiksi näyttöä siitä, että joillakin markkinoilla/sektoreilla (esim. liikennevakuutukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa) hinnat ovat määräajan lähestyessä laskeneet, mikä johtuu osittain kilpailun lisääntymisestä.

Esimerkki 1:

Jussi ja Mari ovat molemmat 18-vuotiaita ja heillä on samanlainen auto. Jussin liikennevakuutusmaksu on vuodessa 1 200 euroa, Marin 900 euroa. Uusien sääntöjen mukaan heidän kuuluu maksaa saman verran, mistä seuraa, että Marin vakuutusmaksu nousee ja Jussin laskee.

Esimerkki 2:

Markku ja Kaarina ovat molemmat 40-vuotiaita, eivät tupakoi ja ovat kaikin puolin terveitä. Markku maksaa vuodessa 10 000 euroa yksityistä eläkevakuutusta tulevan eläkkeensä täydennykseksi, Kaarina puolestaan 12 000 euroa. Mikäli he tekevät uuden sopimuksen vuonna 2013, Kaarinan vakuutusmaksu samantasoisesta vakuutusturvasta todennäköisesti laskee ja Markun nousee.

Esimerkki 3:

Saara ja Pasi ovat molemmat 30-vuotiaita, eivät tupakoi ja ovat kaikin puolin terveitä. Saara maksaa kuolemanvaravakuutuksesta vuodessa 105 euroa ja Pasi 150 euroa. Mikäli he tekevät uuden sopimuksen vuonna 2013, heiltä veloitettaisiin sukupuolineutraali vakuutusmaksu, joka Saaran tapauksessa olisi todennäköisesti nykyistä suurempi ja Pasin tapauksessa taas pienempi.

Miten asiakkaat voivat välttyä vakuutusmaksujen suurilta korotuksilta?

Uusien sääntöjen mukaan vakuutusyhtiöt määrittävät vakuutusmaksut asiaankuuluvien tekijöiden (esim. ajokäyttäytyminen liikennevakuutuksen tapauksessa) perusteella, jotka eivät ole sukupuolisidonnaisia. Näin ollen säännöillä ei ole juurikaan vaikutusta vakuutusmaksuihin, jotka jo nyt perustuvat pääasiassa muihin riskiluokitustekijöihin kuin sukupuoleen. Niinpä liikennesääntöjä noudattava kuljettaja maksaa yleensä vähemmän kuin riskejä ottava kuljettaja – sukupuoleen katsomatta.

Esimerkki 4:

Sannan liikennevakuutus maksaa vuodessa 500 euroa. Hän ajaa varovasti, ja hänellä on takanaan 20 vuoden ajokokemus. Mikäli Sanna tekee vuonna 2013 uuden sopimuksen, hänen vakuutusmaksunsa tuskin muuttuisi uusien sääntöjen johdosta.

Yksilölliset, mutta sukupuolesta riippumattomat ominaisuudet ovat yksi lisäselitys sille, miksi miehet ja naiset saattavat päätyä maksamaan eri hinnan samasta vakuutustuotteesta.

Esimerkki 5:

Uusien sääntöjen mukaan juuri ajokortin saaneet Petri ja Jaana maksavat molemmat vuodessa 1 000 euroa liikennevakuutuksesta. Jos ajan mittaan käy ilmi, että Jaana ajaa varovaisemmin kuin Petri, hänen vakuutusmaksunsa laskee yksilöllisen ajokäyttäytymisensä ansiosta nopeammin kuin Petrin.

Kuluttajilla on kuitenkin mahdollisuus hillitä mahdollisten hinnankorotusten vaikutuksia. Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa mahdollisuuden tehdä sopimus ennen sukupuolineutraalien sääntöjen voimaantuloa (siis ennen 21. joulukuuta 2012), vaikka sopimukset tulisivat voimaan myöhemmin. Toiset vakuutusyhtiöt taas tarjoavat liikennevakuutuksia, jotka on sidottu nk. mustan laatikon käyttöön. Laatikon avulla seurataan vakuutetun ajokäyttäytymistä, ja moitteeton ajotyyli palkitaan vakuutusmaksua alentamalla.

Monissa maissa on hintoja vertailevia verkkosivustoja, joilla kuluttajat voivat suoraan verrata eri yhtiöiden vakuutuksia ja löytää omaan tilanteeseensa parhaiten sopivan vakuutuksen.


Side Bar