Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Memo

Bruxelles, 19 decembrie 2012

Întrebări și răspunsuri: o nouă lege a UE privind produsele din tutun

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat o propunere de importanță capitală de revizuire a directivei privind produsele din tutun. Propunerea vizează o revizuire substanțială a legislației în vigoare a UE și prevede norme noi și mai stricte privind produsele din tutun.

Ce reglementează Directiva în vigoare privind produsele din tutun?

Directiva în vigoare privind produsele din tutun, adoptată în 2001, care înlocuiește directiva inițială din 1989, prevede măsuri privind fabricarea, prezentarea și comercializarea produselor din tutun. Produsele din tutun includ țigaretele, tutunul de rulat țigarete, tutunul de pipă, trabucurile, țigările de foi, precum și diferite forme de produse din tutun nefumigene. Directiva stabilește limite maxime pentru cantitățile de gudron, nicotină și monoxid de carbon din țigări și obligă fabricanții să raporteze ingredientele pe care le utilizează. De asemenea, directiva interzice tutunul pentru uz oral și utilizarea unor descriptori înșelători precum „ușoare”, „slabe” sau „cu conținut redus de gudron”. Mesajele de avertizare privind sănătatea trebuie să figureze pe produsele din tutun. A fost creată o bibliotecă cu avertismente ilustrate cu scopul de a completa avertismentele sub formă de text și este utilizată de un număr tot mai mare de state membre.

De ce revizuiește Comisia Directiva privind produsele din tutun?

Principalul obiectiv al revizuirii este de a îmbunătăți funcționarea pieței interne, asigurând totodată un nivel înalt de sănătate publică. De la adoptarea Directivei privind produsele din tutun în 2001, piețele, știința și contextul internațional au cunoscut evoluții semnificative. De exemplu, au apărut noi dovezi cu privire la substanțele aromatizante utilizate în produsele din tutun și la eficiența avertismentelor de sănătate. În unele domenii, legislația diferă substanțial între statele membre care au aplicat diferite strategii de reglementare. Noi produse, precum țigaretele electronice, au intrat pe piață, iar unele dintre actualele dispoziții ale directivei au devenit caduce. Propunerea legislativă are drept scop să facă produsele din tutun și consumul de tutun mai puțin atractive și astfel să-i descurajeze pe tineri să înceapă să fumeze.

Mai mult, UE și toate statele membre sunt părți la Convenția-cadru pentru controlul tutunului (CCCT) a OMS, care a intrat în vigoare în februarie 2005 și implică o obligație legală de a pune în aplicare convenția.

În sfârșit, atât Consiliul, cât și Parlamentul European au solicitat în mod repetat o revizuire a directivei în vigoare.

Este tutunul o problemă majoră pentru sănătate în UE și la nivel mondial?

Da. În fiecare an, fumatul ucide aproape 700 000 de persoane în Europa (un oraș de dimensiunea orașului Frankfurt); de aceea, consumul de tutun este cel mai mare risc pentru sănătate care poate fi evitat. Milioane de cetățeni ai UE suferă de boli asociate cu fumatul, inclusiv de cancer, de boli cardiovasculare și respiratorii. Aproximativ 50% din fumători mor prematur, în medie cu 14 ani mai devreme, iar fumătorii petrec mai mulți ani de viață caracterizați de o stare nesatisfăcătoare a sănătății. La nivel mondial, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că, în prezent, consumul de tutun ucide aproape șase milioane de persoane în fiecare an. Acest număr ar putea ajunge la opt milioane până în 2030, în cazul în care nu se iau măsuri pentru a inversa această tendință îngrijorătoare.

Comisia este hotărâtă să adopte o politică puternică în materie de control al tutunului, pentru a asigura un nivel înalt de sănătate publică pe piața internă a UE. Întrucât tutunul prezintă un potențial mare de dependență, este important ca tinerii să nu înceapă să consume produse din tutun. 70% dintre fumători încep să fumeze înainte de vârsta de 18 ani și 94% înainte de vârsta de 25 de ani.

Care este conținutul principal al revizuirii?

Propunerea prevede revizuiri majore ale directivei în vigoare. Ea abordează în special următoarele domenii și dispoziții:

  • Ingredientele: va fi introdus un format armonizat de raportare electronică pentru ingrediente și emisii. Propunerea prevede interzicerea țigaretelor, a tutunului de rulat și a produselor din tutun nefumigene care au arome caracteristice și interzicerea produselor ce conțin aditivi care cresc gradul de toxicitate și potențialul de dependență al acestora.

  • Etichetarea și ambalarea: toate pachetele de țigarete și tutun de rulat trebuie să poarte un avertisment de sănătate ilustrat combinat cu text care să acopere 75% din partea anterioară și cea posterioară a pachetului, inclusiv informații privind serviciile de renunțare. Elementele promoționale sunt interzise. Anumite aspecte ale pachetului și aspectul țigărilor sunt standardizate, de exemplu dimensiunea pachetului de țigarete, pentru a garanta vizibilitatea totală a avertismentelor ilustrate. Informațiile actuale privind gudronul, nicotina și monoxidul de carbon se înlocuiesc cu un mesaj de informare amplasat pe partea laterală a pachetului. Statele membre au în continuare posibilitatea să introducă ambalaje generice în cazuri justificate în mod corespunzător.

  • Produsele din tutun nefumigene: Se menține interdicția privind produsele din tutun pentru uz oral (tutun snus), cu excepția Suediei care beneficiază de o derogare în temeiul Tratatului său de aderare. Toate produsele din tutun nefumigene trebuie să poarte avertismente de sănătate pe ambele laturi. Noile categorii de produse din tutun trebuie să se conformeze directivei și necesită o notificare prealabilă înainte de a fi introduse pe piață.

  • Extinderea gamei de produse vizate de directivă: Produsele care conțin nicotină (de exemplu, țigaretele electronice) sub un anumit prag de nicotină sunt permise pe piață, dar trebuie să poarte avertismente de sănătate; produsele care conțin nicotină peste pragul respectiv sunt permise numai în cazul în care au fost autorizate ca medicamente, precum terapiile de substituire a nicotinei (de exemplu, plasturi cu nicotină). Produsele din plante pentru fumat (de exemplu, țigaretele din plante) vor trebui să poarte avertismente de sănătate.

  • Vânzările transfrontaliere la distanță: Vânzătorii cu amănuntul care își desfășoară activitatea în sectorul vânzărilor transfrontaliere la distanță trebuie să notifice aceste activități autorităților competente și să introducă mecanisme de verificare a vârstei.

  • Comerțul ilicit: Sunt prevăzute un sistem de urmărire și de localizare și caracteristici de securitate (de exemplu, holograme).

Pentru o comparație a noii propuneri cu directiva în vigoare, vă rugăm să consultați tabelul din anexă.

Care sunt normele pentru tutunul de pipă, țigările de foi și trabucuri?

Toate produsele din tutun intră sub incidența Directivei privind produsele din tutun. Cu toate acestea, oamenii nu consumă în prezent în cantități semnificative tutun de pipă, țigări de foi și trabucuri atunci când încep să fumeze. Prin urmare, propunerea prevede norme mai puțin severe pentru aceste produse, ca de exemplu lipsa obligativității avertismentelor de sănătate ilustrate sau a interzicerii aromelor caracteristice. Această derogare va fi ridicată în cazul în care se va produce o modificare substanțială a circumstanțelor (în ceea ce privește volumul vânzărilor sau nivelul prevalenței în rândul tinerilor).

Vor arăta pachetele de țigări diferit în viitor?

Da. Propunerea prevede avertismente ilustrate obligatorii pe partea anterioară și posterioară a unui pachet care să acopere 75% din suprafețele respective. Pe fețele laterale vor fi adăugate avertismente de sănătate suplimentare („fumatul ucide – renunțați acum la fumat ”; „fumul de tutun conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer” etc. …), care să acopere 50% din suprafețele respective. Având în vedere întreaga suprafață a unui pachet de țigări, aceasta înseamnă că avertismentele de sănătate vor acoperi mai puțin de 60% din suprafața totală. În plus, producătorii de țigarete vor trebui să respecte obligațiile privind urmărirea și localizarea, caracteristicile de securitate și timbrele fiscale. În cazul pachetelor de țigări obișnuite aceasta înseamnă că 30% din pachet va rămâne pentru marcă, cu excepția cazului în care un stat membru optează pentru ambalaj generic și își poate justifica alegerea.

Propune Comisia menținerea interdicției privind tutunul snus (tutunul pentru uz oral)?

Da. În UE, tutunul pentru uz oral (inclusiv tutunul snus) a fost interzis din 1992. Suedia beneficiază de o derogare în conformitate cu Tratatul său de aderare. Tutun snus generează dependență și are efecte adverse asupra sănătății. Încă înainte de 1992, o serie de state membre au început să interzică acest produs, ținând seama de potențialul său de creștere semnificativ și de caracterul său atractiv pentru tineri. În cadrul consultării publice care a precedat propunerea legislativă majoritatea statelor membre au respins ideea eliminării interdicției privind tutunul snus. Tutunul snus ar putea fi o poartă de intrare pentru noii fumători, generând dependență la tutun/nicotină, în timp fumătorii dependenți ar putea să ajungă să consume și țigarete și tutun snus. Decizia de a nu ridica derogarea este în conformitate, de asemenea, cu recomandarea Institutului Național de Sănătate Publică din Suedia.

Va interzice noua lege aromele, cum ar fi mentolul, și alte ingrediente?

Propunerea nu va interzice substanțele aromatizante specifice, ci produsele din tutun cu așa-numită aromă caracteristică, de exemplu cu mentol. În mod concret, se poate utiliza mentol în cantități mici, dar nu în cantități mari, ceea ce conferă produselor din tutun o aromă distinctă de cea a tutunului. Statele membre și Comisia vor fi asistate de comisii de testare pentru a decide dacă un produs are o astfel de aromă caracteristică. Aditivii care sunt necesari pentru fabricarea produselor din tutun pot fi utilizați în continuare. Printre aceștia se numără și zahărul. Propunerea nu face diferențe între soiurile de tutun, cum ar fi tutunul Virginia, Burley sau oriental.

Directiva privind produsele din tutun va intensifica lupta împotriva comerțului ilicit?

Da. Propunerea legislativă cuprinde măsuri ferme împotriva produselor din tutun ilicite, pentru a se asigura că numai produsele care respectă directiva sunt vândute în UE. Directiva introduce un sistem de urmărire și localizare pentru lanțul legal de aprovizionare și caracteristici de securitate care ar trebui să faciliteze controlul aplicării legii și să ofere consumatorilor posibilitatea de a detecta produsele ilicite. De asemenea, propunerea sensibilizează consumatorii cu privire la faptul că produsele ilicite sunt vândute de rețele de criminalitate organizată. Produselor din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat, li se acordă o perioadă de tranziție de cinci ani.

Propune Comisia interzicerea vânzărilor transfrontaliere la distanță?

Nu. Totuși, acest aspect trebuie abordat întrucât s-a observat că produsele achiziționate de exemplu prin internet sunt adesea incompatibile cu normele stabilite în directivă (și anume, privind etichetarea și ingredientele). Propunerea prevede că vânzătorii cu amănuntul care doresc să se angajeze în vânzări transfrontaliere de produse din tutun trebuie să își notifice activitatea înainte de prima vânzare în statul membru în care sunt stabiliți și în statele membre în care își vând produsele din tutun. Aceștia trebuie să se asigure, de asemenea, că produsele din tutun nu sunt vândute copiilor și adolescenților.

Vizează prezenta propunere fumatul în locuri publice?

Nu. Deși Comisia Europeană sprijină introducerea mediilor fără fum de tutun, decizia cu privire la acest aspect rămâne în competența statelor membre. La nivelul UE, doar o recomandare a Consiliului privind mediile fără fum de tutun din 2009 abordează problema mediilor fără fum de tutun. Comisia va prezenta în prima jumătate a anului 2013 un raport cu privire la modul în care statele membre pun în aplicare recomandarea respectivă.

Cum va afecta propunerea sănătatea cetățenilor UE? Cine va beneficia de revizuire?

Toți cetățenii vor beneficia de revizuirea prevăzută, întrucât vor primi informații mai precise privind produsele. Tinerii vor fi descurajați să înceapă să consume produse din tutun, în măsura în care posibilitățile de a face produsele „atractive” vor fi limitate. Actualii consumatori de produse din tutun vor beneficia de măsurile propuse în directivă, deoarece vor fi mai în măsură să ia decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește produsele și renunțarea la tutun în cazul în care doresc acest lucru și, în consecință, vor avea beneficii în termeni de sănătate.

Guvernele și ansamblul societății vor beneficia de îmbunătățirea sănătății publice, exprimată, de exemplu, în mai mulți ani de viață în condiții bune de sănătate. Pe lângă faptul că sănătatea reprezintă o valoare în sine și are o mare importanță pentru toți cetățenii, o populație sănătoasă este esențială pentru productivitate și prosperitate și este un factor esențial de creștere economică. Cheltuielile anuale ale UE în domeniul sănătății publice imputate tratării bolilor care pot fi atribuite fumatului sunt estimate la 25,3 miliarde EUR (estimare prudentă). În plus, societatea pierde anual 8,3 miliarde EUR din cauza pierderilor de productivitate (inclusiv pensionări anticipate/decese premature și absenteism) legate de format. Sarcina de a pune în aplicare angajamentele și reglementările internaționale care revine guvernelor va fi redusă, deoarece statele membre vor beneficia de experiențele celorlalte state.

Fabricanții de produse din tutun vor beneficia de norme mai clare, de o mai bună funcționare a pieței interne și de condiții de concurență echitabile. Noile norme țin seama, în special, de nevoile specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Etapele următoare

Propunerea legislativă va fi transferată Consiliului și Parlamentului European, instituțiile europene responsabile de adoptarea unei legislații obligatorii. În mod ideal, noua directivă va fi adoptată cel mai târziu în 2014 și ar intra în vigoare începând din 2015-2016.

IP/12/1391

Anexă

Domeniul de politică

Situația actuală

Propunere

Domeniul de aplicare

Produse din tutun nefumigene(PTN)

Tutunul pentru uz oral interzis (derogare pentru Suedia). Toate PTN trebuie să poarte avertismente de sănătate și să facă obiectul raportării cu privire la ingrediente.

Tutunul pentru uz oral interzis (derogarea pentru Suedia rămâne în vigoare). Toate PTN trebuie să poarte avertismente de sănătate pe cele mai vizibile două suprafețe ale pachetului. PTN cu arome caracteristice sunt interzise (inclusiv în cazul tutunului pentru uz oral în Suedia).

Produse care conțin nicotină (PCN)

PCN care nu intră sub incidența DPT. Reglementări diferite în statele membre; aproximativ jumătate dintre statele membre (SM) raportează că cel puțin câteva produse care conțin nicotină sunt considerate ca având funcție de medicament1.

PCN peste un anumit prag sunt permise numai în cazul în care sunt autorizate ca medicamente. PCN sub pragul respectiv trebuie să poarte avertismente de sănătate.

Noi categorii de produse din tutun

Noile categorii de produse din tutun (de regulă, produse fără combustie sau destinate a fi încălzite, prezentate ca fiind mai puțin nocive) sunt reglementate de dispozițiile generale din DPT.

Producătorii trebuie să notifice SM înainte de a introduce pe piața UE noi categorii de produse din tutun. Raport al Comisiei după 5 ani. Dispozițiile DPT se aplică noilor categorii de produse introduse pe piață.

Produse din plante pentru fumat

Produsele din plante pentru fumat (de exemplu, țigaretele din plante) nu intră sub incidența DPT și sunt reglementate de diferite legislații naționale.

Țigaretele din plante trebuie să poarte avertismente de sănătate.

Ambalaj și etichetare

Avertismente de sănătate și a mesaje

Avertismente sub formă de text de 30-35% pe de o față și de 40%-50% plus un chenar pe cealaltă față necesare pe toate produsele din tutun cu excepția PTN. SM pot introduce avertismente combinate (imagine + text) pe partea posterioară a ambalajului2. Cantitățile de gudron, nicotină și monoxid de carbon (GNMC) sunt afișate pe pachete.

Avertismente de sănătate combinate obligatorii pe 75% din fețele anterioare și posterioare ale pachetelor de țigarete și tutun de rulat. Cantitățile de GNMC sunt înlocuite cu mesaje de informare pe partea laterală a pachetului conform cărora fumul de tutun conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer. Informațiile privind serviciile de renunțare sunt afișate pe ambalaj ca parte a avertismentului de sănătate.

Elemente promoționale și înșelătoare

Descriptorii produselor care sugerează că un produs din tutun este mai puțin dăunător decât altele, precum „ușoare” și „slabe”, sunt interzise3.

Elementele promoționale și înșelătoare (cum ar fi „natural”, „organic”, trimiterile la arome și culorile înșelătoare) pe pachetele produselor din tutun sau pe produsul însuși sunt interzise. Țigaretele subțiri (slim) (< 7,5 mm diametru) sunt considerate înșelătoare.

Forma și dimensiunea pachetului

Nu sunt prevăzute cerințe în actuala DPT, dar 14 SM solicită să se prevadă o dimensiune minimă a pachetului de 20 de țigarete4 și 4 SM solicită un pachet de minimum 19 țigarete5. Alte state membre prevăd dispoziții specifice6. De asemenea, unele SM au prevăzut cerințe pentru tutunul de rulat7.

Pachetele de țigarete trebuie să aibă o formă cuboidă și să conțină cel puțin 20 de țigarete. Tutunul de rulat nu poate fi vândut în pungi mai mici de 40g. Înălțimea, lățimea și adâncimea minimă a pachetelor de țigarete pentru a asigura vizibilitatea totală a avertismentelor de sănătate.

A ambalajele generice

Nicio dispoziție în DPT în vigoare, dar sunt recomandate în orientările Convenției-cadru pentru controlul tutunului și se află în discuție în unele state membre8.

SM pot introduce ambalaje standardizate cu condiția ca acestea să fie compatibile cu tratatul și să fie notificate în temeiul Directivei 98/34.

Ingrediente

Raportare

Raportarea este obligatorie, dar nu există un format de raportare armonizat la nivelul UE.

Raportarea rămâne obligatorie, dar acum într-un format electronic comun pentru a facilita comparația și controlul aplicării.

Aditivi

Aditivii toxici și care provoacă dependență trebuie raportați. SM interzic și/sau permit aditivi la discreție (liste negative și pozitive de aditivi)9.

Țigaretele, tutunul de rulat și PTN cu arome caracteristice sunt interzise. Aditivii care creează o impresie înșelătoare (de exemplu, vitamine) și aromele din componentele produselor din tutun (de exemplu, filtru, hârtie) sunt interzise. Produsele cu grad mare de toxicitate sau cu un potențial mare de dependență sunt interzise.

Modalități de vânzare

Vânzările de tutun transfrontaliere la distanță

Reglementarea lăsată la latitudinea SM, nouă SM interzic vânzarea tutunului pe internet10.

Vânzătorii cu amănuntul care doresc să se angajeze în vânzarea transfrontalieră a produselor din tutun trebuie să notifice țara de origine și de destinație pentru a facilita controlul aplicării. De asemenea, ei trebuie să se asigure că vârsta cumpărătorului este verificată la vânzare.

Urmărirea și localizarea

Trasabilitatea

Produsele din tutun sunt marcate pentru a permite stabilirea locului și datei de fabricație. Normele tehnice trebuie să fie adoptate prin procedura comitetelor, dar o astfel de decizie nu a fost încă luată.

Se introduce un sistem comun de urmărire și localizare la nivelul UE. Produsele din tutun trebuie să fie scanate și mișcările înregistrate pe măsură ce circulă de-a lungul lanțului de aprovizionare (cu excepția comerțului en detail). Produselor din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat, li se acordă o perioadă de tranziție de cinci ani.

Caracteristici de securitate

Nu sunt prevăzute în actuala DPT

Caracteristicile de securitate (de exemplu, holograme sau alte marcaje) sunt amplasate pe produse, astfel încât consumatorii să poată identifica autenticitatea acestora. Produselor din tutun, altele decât țigaretele și tutunul de rulat, li se acordă o perioadă de tranziție de cinci ani.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU din 2013

3 :

FR interzice utilizarea de elemente promoționale pe pachete.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES

5 :

DE, HU, NL, SE

6 :

Regatul Unit prevede o dimensiune minimă a pachetului de 10 țigarete, IT prevede pachete de 10 sau 20 de țigarete, LV, SI interzic vânzarea la bucată a țigaretelor.

7 :

FR; DE, IT

8 :

BE, FI, FR, UK

9 :

De exemplu, liste pozitive în BE, FR, RO, UK, listă negativă în LT, combinație în BG, CZ, DE, HU, SK; alte dispoziții în FI, FR, ES, PL, SE. BE interzice ingredientul care poate să coloreze fumul în albastru, DE interzice utilizarea capsulelor aromatizate.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK


Side Bar