Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Memo

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Jautājumi un atbildes. Ceļā uz jaunu ES tiesību aktu par tabakas izstrādājumiem

Eiropas Komisija šodien pieņēma svarīgu priekšlikumu pārskatīt Tabakas izstrādājumu direktīvu. Ar šo priekšlikumu būtiski pārskata spēkā esošo ES tiesību aktu un ierosina jaunus un stingrākus noteikumus par tabakas izstrādājumiem.

Kas tiek regulēts spēkā esošajā Tabakas izstrādājumu direktīvā

Spēkā esošā Tabakas izstrādājumu direktīva, kas pieņemta 2001. gadā un kas aizstāj sākotnējo 1989. gada direktīvu, paredz noteikumus par tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un tirdzniecību. Tabakas izstrādājumi ir cigaretes, tinamie tabakas izstrādājumi, pīpes tabaka, cigāri, cigarilli, kā arī dažādi bezdūmu tabakas izstrādājumi. Direktīvā ir noteikts darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda maksimālais saturs cigaretēs un ražotājiem uzlikts pienākums ziņot par izmantotajām sastāvdaļām. Ar šo direktīvu aizliedz orālai lietošanai paredzētu tabaku un maldinošus aprakstus, piemēram, "viegls", "maigs" vai "ar zemu darvas saturu". Uz tabakas izstrādājumiem jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību. Ir apkopoti ilustratīvi brīdinājumi, ar ko papildināt brīdinājumu uzrakstus, un tos izmanto aizvien vairāk dalībvalstu.

Kādēļ Komisija pārskata Tabakas izstrādājumu direktīvu

Pārskatīšanas vispārīgais mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot augstu sabiedrības veselības līmeni. Kopš Tabakas izstrādājumu direktīvas pieņemšanas 2001. gadā ir notikusi ievērojama zinātnes, tirgus un starptautiska attīstība. Piemēram, ir gūti jauni pierādījumi par tabakas izstrādājumos lietotajiem aromatizētajiem un par to, cik lietderīgi ir brīdinājumi par ietekmi uz veselību. Dažās jomās dalībvalstu tiesību akti ievērojami atšķiras, jo dalībvalstis ir izmantojušas dažādas regulatīvas pieejas. Tirgū ir ienākuši jauni izstrādājumi, piemēram, elektroniskās cigaretes, un daži no direktīvas pašreizējiem noteikumiem ir novecojuši. Tiesību akta priekšlikuma mērķis ir padarīt tabakas izstrādājumus un to patēriņu mazāk pievilcīgu un tādējādi atturēt jauniešus no smēķēšanas sākšanas.

Turklāt ES un visas dalībvalstis ir pievienojušās PVO Pamatkonvencijai par tabakas kontroli (PKTK), kas stājās spēkā 2005. gada februārī un ietver juridisku pienākumu īstenot konvenciju.

Visbeidzot gan Padome, gan Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājuši pārskatīt spēkā esošo direktīvu.

Vai tabakas lietošana ir viens no lielākajiem veselības apdraudējumiem ES un pasaulē

Jā. Ik gadu smēķēšana Eiropā nogalina gandrīz 700 000 cilvēku (pilsēta, kas ir tik liela kā Frankfurte), un tabakas lietošana ir lielākais veselības apdraudējums, ko iespējams novērst. Miljoniem ES pilsoņu cieš no tādām ar smēķēšanu saistītām slimībām kā vēzis, sirds un asinsvadu un elpceļu slimības. Aptuveni 50 % smēķētāju mirst priekšlaicīgi – vidēji 14 gadus ātrāk, un smēķētāji vairāk dzīves gadu tiem ir vāja veselība. Pasaules Veselības organizācija lēš (PVO), ka pasaulē patlaban tabakas lietošana katru gadu nogalina gandrīz sešus miljonus cilvēku. Šis skaitlis varētu sasniegt astoņus miljonus līdz 2030. gadam, ja netiks veikti pasākumi šīs satraucošās tendences novēršanai.

Komisija ir apņēmusies ES iekšējā tirgū ieviest stingru tabakas kontroles politiku, lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības līmeni. Tabaka izraisa spēcīgu atkarību, tādēļ ir svarīgi rīkoties, lai atturētu jauniešus sākt tabakas lietošanu. 70 % smēķētāju sāk smēķēt pirms 18 gadu vecuma un 94 % - pirms 25 gadu vecuma.

Kādi ir pārskatīšanas galvenie jautājumi

Priekšlikums paredz būtiski grozīt spēkā esošo direktīvu. Jo īpaši tas ietver šādas jomas un noteikumus.

  • Sastāvdaļas. Tiks ieviests saskaņots elektroniskās formāts ziņošanai par sastāvdaļām un emisijām. Priekšlikumā paredzēts aizliegt tādas cigaretes, tinamos tabakas izstrādājumus un bezdūmu tabakas izstrādājumus, kam ir raksturīgs aromāts, un izstrādājumus, kam pievienotas piedevas, kuras palielina to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.

  • Marķēšana un iepakojums. Uz cigarešu un tinamo tabakas izstrādājumu iepakojuma jābūt kombinētam attēlam un rakstiskam brīdinājumam par ietekmi uz veselību, kas aizņem 75 % virsmas iepakojuma priekšpusē un aizmugurē, tostarp informācijai par atbalsta dienestiem. Reklāmas elementi ir aizliegti. Tiek standartizēti daži iepakojuma un cigaretes noformējuma aspekti, piemēram, cigarešu paciņas izmērs, lai nodrošinātu, ka attēlu brīdinājumi ir pilnībā redzami. Pašreizējo informāciju par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu aizstāj ar informatīvu paziņojumu paciņas sānos. Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis drīkst izmantot standartizētu iepakojumu.

  • Bezdūmu tabaka. Tiek saglabāts aizliegums attiecībā uz orālai lietošanai paredzētu tabaku (snus), izņemot attiecībā uz Zviedriju, kurai ir atbrīvojums saskaņā ar tās Pievienošanās līgumu. Uz visiem bezdūmu tabakas izstrādājumiem abās iepakojuma pusēs jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību. Jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem jāatbilst šai direktīvai, un par tiem iepriekš jāziņo pirms to laišanas tirgū.

  • Direktīvas darbības jomas paplašināšana, ietverot jaunus izstrādājumus. Tirgū atļauts laist tādus nikotīnu saturošus izstrādājumus (piem., elektroniskās cigaretes), kuru nikotīna deva ir zemāka par noteikto nikotīna maksimālo saturu, taču uz šiem izstrādājumiem jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību; ja nikotīna deva izstrādājumos ir virs noteiktā maksimālā satura, tos atļauj tikai tad, ja tie apstiprināti kā zāles, piemēram, nikotīna aizvietošanas terapijā (piem., nikotīna plāksteri). Uz smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes izstrādājumiem (piem., augu izcelsmes cigaretēm) jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

  • Pārrobežu tālpārdošana. Mazumtirgotājiem, kuri nodarbojas ar pārrobežu tālpārdošanu, jāziņo par savu darbību kompetentajām iestādēm un jāievieš vecuma pārbaudes mehānisms.

  • Nelegāla tirdzniecība. Paredzēts ieviest uzraudzības un izsekošanas sistēmu un drošības elementus (piem., hologrammas).

Jaunā priekšlikuma salīdzinājumu ar spēkā esošo direktīvu skatīt pielikuma tabulā.

Kādi ir noteikumi attiecībā uz pīpju tabaku, cigāriem un cigarilliem

Tabakas izstrādājumu direktīva attiecas uz visiem tabakas izstrādājumiem. Tomēr patlaban pīpju tabaka, cigāri un cigarilli nav plaši izplatīti smēķētāju-iesācēju vidū. Tādēļ attiecībā uz šiem izstrādājumiem priekšlikumā ir paredzēti ne tik stingri noteikumi, piemēram, nav obligāti jāizmanto attēla brīdinājumi par ietekmi uz veselību un netiek aizliegti raksturīgi aromāti. Šī atkāpe tiks atcelta, ja apstākļi ievērojami mainīsies (attiecībā uz pārdošanas apjomu vai izplatības līmeni jauniešu vidū).

Vai turpmāk cigarešu iepakojumi būs citādi

Jā. Priekšlikumā paredzēts, ka uz iepakojuma — priekšpusē un aizmugurē — obligāti jāizvieto attēla brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas aizņem 75 % attiecīgo virsmu. Papildu brīdinājumi par ietekmi uz veselību ("Smēķēšana nogalina – nekavējoties atmetiet smēķēšanu!", "Tabakas dūmi satur 70 vielas, kas izraisa vēzi" utt.) tiks izvietoti iepakojuma sānos un aizņems 50 % no attiecīgās virsmas. Tas nozīmē, ka brīdinājumi par ietekmi uz veselību aizņems mazāk nekā 60 % no visas cigarešu paciņas virsmas. Turklāt cigarešu ražotājiem būs jāpilda pienākums ieviest uzraudzības un izsekošanas sistēmu un drošības elementus, kā arī nodokļa markas. Tas nozīmē, ka 30 % no parasta cigarešu iepakojuma virsmas varēs izmantot zīmolam, ja vien dalībvalsts neizvēlēsies standartizētu iepakojumu un varēs pamatot savu izvēli.

Vai Komisija ierosina saglabāt orālai lietošanai paredzētas tabakas (snus) aizliegumu

Jā. Eiropas Savienībā orālai lietošanai paredzēta tabaka (snus) ir aizliegta kopš 1992. gada. Zviedrijai ir atbrīvojums saskaņā ar tās Pievienošanās līgumu. Snus izraisa atkarību un negatīvi ietekmē veselību. Jau pirms 1992. gada vairākas dalībvalstis aizliedza šo izstrādājumu, ņemot vērā, ka tā lietošana var strauji izplatīties un tas var kļūt pievilcīgs jauniešu vidū. Pirms tiesību akta priekšlikuma sagatavošanas notikušajā sabiedriskajā apspriešanā vairums dalībvalstu noraidīja domu par snus aizlieguma atcelšanu. Snus varētu kļūt par pirmo vielu jaunu smēķētāju vidū, kas izraisa atkarību no tabakas/nikotīna, savukārt rūdīti smēķētāji varētu lietot divu veidu izstrādājumus (cigaretes un snus). Turklāt lēmums neatcelt aizliegumu ir saskaņā ar Zviedrijas Sabiedrības veselības un vides institūta ieteikumu.

Vai ar jauno tiesību aktu tiks aizliegti aromatizētāji, piemēram, mentols, un citas sastāvdaļas

Jā. Ar priekšlikumu neaizliegs konkrētus aromatizētājus, bet aizliegs tabakas izstrādājumus ar tā sauktiem raksturīgiem aromātiem, tostarp mentolu. Precīzāk – mentolu var izmantot nelielos daudzumos, taču ne tik lielos apmēros, lai piešķirtu tabakas izstrādājumam tabakai neraksturīgu, atšķirīgu aromātu. Testētāju grupas palīdzēs Komisijai un dalībvalstīm izlemt, vai izstrādājumam ir šāds raksturīgs aromāts. Joprojām varēs izmantot piedevas, kas nepieciešamas tabakas izstrādājumu ražošanai, tostarp cukuru. Priekšlikumā netiek diskriminētas tādas tabakas varietātes kā Virginia, Burley vai austrumu tipa tabaka.

Vai ar jauno Tabakas izstrādājumu direktīvu pastiprinās cīņu pret nelegālo tirdzniecību

Jā. Tiesību akta priekšlikumā ir ietverti stingri pasākumi pret nelegāliem tabakas izstrādājumiem, lai nodrošinātu, ka ES tiek pārdoti tikai tie izstrādājumi, kuri atbilst direktīvas prasībām. Ar direktīvu ievieš legālās piegādes ķēdes uzraudzības un izsekošanas sistēmu un drošības elementus, kas atvieglos tiesību normu piemērošanu un palielinās iespēju patērētajiem identificēt nelegālus izstrādājumus. Turklāt priekšlikums vairos patērētāju izpratni par to, ka nelegālu izstrādājumu pārdošana ir organizēta noziedzība. Piecu gadu pārejas periods tiek piešķirts attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes un tinamos tabakas izstrādājumus.

Vai Komisija ierosina aizliegt pārrobežu tālpārdošanu

Nē. Taču šis jautājums ir jārisina, jo ir novērots, ka, piemēram, internetā iegādāti izstrādājumi bieži vien neatbilst direktīvā noteiktajām prasībām (piem., par marķēšanu un sastāvdaļām). Priekšlikumā paredzēts, ka mazumtirgotājiem, kuri vēlas pārdot tabakas izstrādājumus ārvalstīs, jāziņo par savu darbību – pirms izstrādājumu pārdošanas pirmo reizi dalībvalstī, kurā tie atrodas, un tām dalībvalstīm, kurām tabakas izstrādājumi tiek pārdoti. Turklāt tiem jānodrošina, ka tabakas izstrādājumi netiek pārdoti bērniem un pusaudžiem.

Vai šis priekšlikums skar smēķēšanu sabiedriskās vietās

Nē. Lai gan Eiropas Komisija atbalsta ideju par tādas vides izveidošanu, kas nav piesārņota ar tabakas dūmiem, lēmums par šo jautājumu ir dalībvalstu kompetencē. ES līmenī jautājums par vidi bez tabakas dūmiem aplūkots tikai Padomes 2009. gada ieteikumā par vidi bez tabakas dūmiem. Komisija 2013. gada pirmajā pusē sniegs ziņojumu par to, kā dalībvalstis īsteno šo ieteikumu.

Kā priekšlikums ietekmēs ES pilsoņu veselību un kas gūs labumu no pārskatīšanas

Paredzēts, ka labumu no priekšlikuma gūs visi iedzīvotāji, jo viņi saņems precīzāku informāciju par izstrādājumiem. Jaunieši netiks iedrošināti sākt lietot tabakas izstrādājumus, jo nebūs daudz iespēju padarīt izstrādājumus "pievilcīgus", Pašreizējie tabakas izstrādājumu lietotāji gūs labumu no direktīvā ierosinātajiem pasākumiem, jo viņi būs labāk informēti, lai pieņemtu lēmumus par izstrādājumiem un par smēķēšanas atmešanu, ja viņi to vēlas, un tādējādi gūs labumu savai veselībai.

Labumu gūs valdība un sabiedrība kopumā, jo tiks uzlabota sabiedrības veselība un, piemēram, būs vairāk veselīgas dzīves gadu. Papildus tam, ka veselīga sabiedrība ir vērtība pati par sevi un ļoti nozīmīgs ieguvums visiem pilsoņiem, tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu produktivitāti un labklājību un būtu ekonomikas izaugsmes galvenais elements. ES ikgadējie sabiedrības veselības aprūpes izdevumi par tādu slimību ārstēšanu, kas saistītas ar smēķēšanu, pēc piesardzīgām aplēsēm ir EUR 25,3 miljardi. Turklāt sabiedrības zaudējumi ir EUR 8,3 miljardi gadā saistībā ar produktivitātes zaudējumiem (tostarp priekšlaicīgu pensionēšanos/nāvi un darba kavējumiem), kas saistīti ar smēķēšanu. Tiks samazināts slogs, valdībām īstenojot starptautiskus pienākumus un noteikumus, jo dalībvalstis gūs labumu, mācoties no savstarpējās pieredzes.

Tabakas izstrādājumu ražotāji gūs labumu no skaidrākiem noteikumiem, iekšējā tirgus labākas darbības un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem. Jaunajos noteikumos jo īpaši tiks ņemtas vērā mazo un vidējo uzņēmumu konkrētās vajadzības.

Turpmākie pasākumi

Tiesību akta priekšlikums tiks nodots Padomei un Eiropas Parlamentam, jo šīs Eiropas iestādes ir atbildīgas par saistošo tiesību aktu pieņemšanu. Būtu vēlams jauno direktīvu pieņemt ne vēlāk kā 2014. gadā, un tā stātos spēkā 2015.–2016. gadā.

IP/12/1391

Pielikums

Politikas joma

Pašreizējā situācija

Priekšlikums

Piemērošanas joma

Bezdūmu tabakas izstrādājumi

Orālai lietošanai paredzētas tabakas aizliegums (atbrīvojums Zviedrijai). Uz visiem bezdūmu tabakas izstrādājumiem jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, un jāsniedz ziņojumi par izmantotajām sastāvdaļām.

Orālai lietošanai paredzētas tabakas aizliegums (atbrīvojums Zviedrijai tiek saglabāts). Uz bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma abām vislabāk redzamajām pusēm jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību. Bezdūmu tabaka (tostarp orālai lietošanai paredzēta tabaka Zviedrijā) ar raksturīgu aromātu ir aizliegta.

Nikotīnu saturoši izstrādājumi

Nikotīnu saturoši izstrādājumi nav iekļauti Tabakas izstrādājumu direktīvā. Atšķirīgs regulējums dalībvalstīs; aptuveni puse dalībvalstu ziņo, ka vismaz dažus no nikotīnu saturošiem izstrādājumiem tās uzskata par zālēm pēc funkcijas1.

Ja nikotīna daudzums nikotīnu saturošos izstrādājumos ir virs noteiktā sliekšņa, tos atļauj tikai tad, ja tie apstiprināti kā zāles. Ja nikotīna deva nikotīnu saturošos izstrādājumos ir zem noteiktā sliekšņa, uz tiem jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

Jaunieviesti tabakas izstrādājumi

Jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem (parasti uzsildīti/nedegoši izstrādājumi, par kuriem apgalvo, ka tie rada mazāku kaitējumu) piemēro Tabakas izstrādājumu direktīvas vispārīgos noteikumus.

Ražotājiem jāinformē dalībvalstis pirms jaunieviestu izstrādājumu laišanas ES tirgū. Komisijas ziņojums pēc 5 gadiem. Tirgū laistajiem jaunieviestajiem izstrādājumiem piemēro Tabakas izstrādājumu direktīvas noteikumus.

Smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes izstrādājumi

Smēķēšanai paredzēti augu izcelsmes izstrādājumi (piem., augu izcelsmes cigaretes) nav iekļauti Tabakas izstrādājumu direktīvā un tiem piemēro dažādus valstu tiesību aktus.

Uz augu izcelsmes cigarešu iepakojuma jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību.

Iepakojums un marķējums

Brīdinājumi un uzraksti par ietekmi uz veselību

Uz visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot bezdūmu tabakas izstrādājumus, jābūt rakstiskiem brīdinājumiem, kas aizņem 30-35 % virsmas vienā pusē un 40-50 % virsmas (ieskaitot sānu malas) otrā iepakojuma pusē. Dalībvalstis var ieviest kombinētus (attēla un rakstiskus) brīdinājumus iepakojuma aizmugurē2. Uz iepakojuma jānorāda darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda līmenis.

Uz cigarešu un tinamo tabakas izstrādājuma iepakojuma obligāti jāizvieto kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kas aizņem 75 % no virsmas iepakojuma priekšpusē un aizmugurē. Norādi par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda līmeni aizstāj ar iepakojuma sānos izvietotu informatīvu paziņojumu par to, ka tabakas dūmi satur vairāk nekā 70 vielas, kas izraisa vēzi. Uz iepakojuma, kā daļa no brīdinājuma par ietekmi uz veselību, jānorāda informācija par atbalsta dienestiem.

Reklāmas un maldinoši elementi

Ir aizliegti tādi izstrādājumu apraksti, kas norāda, ka tabakas izstrādājums ir nekaitīgāks kā citi, piem., "viegls" un "maigs"3.

Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vai paša izstrādājuma aizliegts izvietot reklāmas un maldinošus elementus (piem., "dabīgs", "bioloģisks", norādes par aromātu un maldinošas krāsas). Tievās cigaretes (slim) (< 7,5 mm diametrā) tiek uzskatītas par maldinošām.

Paciņas forma un izmērs

Spēkā esošajā Tabakas izstrādājumu direktīvā nav šādu prasību, taču 14 dalībvalstis ir noteikušas, ka paciņā ir vismaz 20 cigaretes4, 4 dalībvalstis ir noteikušas, ka paciņā ir vismaz 19 cigaretes5; citās dalībvalstīs ir īpaši noteikumi6. Dažās dalībvalstīs ir noteiktas prasības arī attiecībā uz tinamiem tabakas izstrādājumiem7.

Cigarešu paciņai jābūt kubveida un tajā jābūt vismaz 20 cigaretēm. Tinamo tabaku nedrīkst pārdot maisiņos, kas ir mazāki par 40 g. Ir noteikts cigarešu paciņu minimālais augstums, platums un biezums, lai nodrošinātu, ka brīdinājumi par ietekmi uz veselību ir pilnībā redzami.

Standartizēts iepakojums

Spēkā esošajā Tabakas izstrādājumu direktīvā nav šāda noteikuma, taču tas ieteikts vadlīnijās saistībā ar Pamatkonvenciju par tabakas kontroli, un dažās dalībvalstīs šis jautājums tiek apspriests8.

Dalībvalstis var ieviest standartizētu iepakojumu, ja vien tas atbilst Līguma prasībām un tās par to paziņo saskaņā ar Direktīvu 98/34.

Sastāvdaļas

Ziņošana

Ziņojumi jāsniedz obligāti, bet nepastāv ES saskaņots ziņošanas formāts.

Ziņojumi jāsniedz obligāti, bet izmantojot kopīgo elektronisko formātu, lai atvieglotu salīdzināmību un izpildi.

Piedevas

Jāziņo par atkarību izraisošām un toksiskām piedevām. Dalībvalstis aizliedz un/vai atļauj piedevas pēc saviem ieskatiem (piedevu negatīvais un pozitīvais saraksts)9.

Cigaretes, tinamie tabakas izstrādājumi un bezdūmu tabakas izstrādājumi ar raksturīgu aromātu ir aizliegti. Piedevas, kas rada maldinošu priekšstatu (piem., vitamīni) un aromatizētāji tabakas izstrādājumu sastāvdaļās (piem., filtros, papīrā) ir aizliegti. Izstrādājumi ar palielinātu toksicitāti un spēju izraisīt atkarību ir aizliegti.

Tirdzniecības pasākumi

Tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošana

Regulējums ir dalībvalstu ziņā; deviņas dalībvalstis ir aizliegušas tabakas izstrādājumu pārdošanu internetā10.

Lai atvieglotu izpildi, mazumtirgotājiem, kuri vēlas pārdot tabakas izstrādājumus ārvalstīs, par to jāinformē izcelsmes valsts, kā arī tā valsts, kurā izstrādājumi tiks pārdoti, . Turklāt tiem jānodrošina, ka pārdošanas brīdī tiek pārbaudīts pircēja vecums.

Uzraudzība un izsekošana

Izsekojamība

Tabakas izstrādājumi jāmarķē, lai varētu noteikt ražošanas vietu un laiku. Tehniskos noteikumus pieņems ar komitoloģijas procedūru, bet šāds lēmums vēl nav pieņemts.

Ir ieviesta kopīga ES uzraudzības un izsekošanas sistēma. Tabakas izstrādājumiem pārvietojoties piegādes ķēdē (izņemot mazumtirdzniecību), tie jāskenē un to pārvietošana jāreģistrē. Piecu gadu pārejas periods tiek piešķirts attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes un tinamos tabakas izstrādājumus.

Drošības elementi

Nav paredzēti pašreizējā Tabakas izstrādājumu direktīvā.

Uz izstrādājumiem izvieto drošības elementus (piem., hologrammas vai cita veida marķējumu), lai patērētāji varētu noteikt to autentiskumu. Piecu gadu pārejas periods tiek piešķirts attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes un tinamos tabakas izstrādājumus.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; IE, HU no 2013. gada

3 :

FR aizliedz uz paciņām izmantot reklāmas elementus.

4 :

AT, CZ, DK, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES

5 :

DE, HU, NL, SE

6 :

UK ir noteikusi, ka paciņā jābūt vismaz 10 cigaretēm, IT – paciņā jābūt 10 vai 20 cigaretēm, LV un SI aizliedz pārdot cigaretes pa vienai.

7 :

FR; DE, IT

8 :

BE, FI, FR, UK

9 :

Piemēram, pozitīvie saraksti BE, FR, RO, UK, negatīvie saraksti LT, abu veidu saraksti BG, CZ, DE, HU, SK; citi noteikumi FI, FR, ES, PL, SE. BE aizliedz sastāvdaļas, kas iekrāso dūmus zilā krāsā, DE aizliedz izmantot aromatizētāju kapsulas.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK


Side Bar