Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

informacinis pranešimas

2012 m. gruodžio 19 d., Briuselis

Klausimai ir atsakymai. Naujas ES įstatymas dėl tabako gaminių

Šiandien Europos Komisija priėmė svarbų pasiūlymą persvarstyti tabako gaminių direktyvą. Šiuo pasiūlymu iš esmės persvarstomi šiuo metu galiojantys ES įstatymai ir siūloma tabako gaminiams taikyti naujas, sugriežtintas taisykles.

Kas reglamentuojama šiuo metu galiojančia tabako gaminių direktyva?

Šiuo metu galiojančioje 2001 m. priimtoje tabako gaminių direktyvoje, kuria pakeista 1989 m. direktyva, numatytos tabako gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo priemonės. Tabako produktams priskiriamos cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas, pypkių tabakas, cigarai, cigarilės ir įvairių rūšių bedūmiai tabako gaminiai. Direktyva nustatytas didžiausias dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekis cigaretėse ir gamintojai įpareigoti nurodyti jų vartojamų sudedamųjų dalių kiekį. Ja draudžiamas oraliniam vartojimui skirtas tabakas ir klaidinantys aprašymai, tokie kaip „lengvos“, „švelnios“ ar „mažai dervų“. Tabako gaminiai turi būti paženklinti įspėjimais dėl grėsmės sveikatai. Tekstiniai įspėjimai papildyti specialiai sukurta vaizdinių įspėjimų biblioteka, kuria naudojasi vis daugiau valstybių narių.

Kodėl Komisija peržiūri tabako gaminių direktyvą?

Pagrindinis persvarstymo tikslas yra gerinti vidinės rinkos veikimą, kartu užtikrinant aukštą visuomenės sveikatos lygį. Nuo 2001 m., kai buvo priimta tabako gaminių direktyva, įvyko keletas rinkos, mokslo ir tarptautinio gyvenimo permainų. Pavyzdžiui, gauta naujų duomenų apie tabako gaminiams naudojamus kvapo ir skonio suteikiančius priedus ir įspėjimų dėl grėsmės sveikatai veiksmingumą. Kai kuriose srityse valstybės narės laikosi skirtingų reguliavimo metodų, todėl jų įstatymai ir teisės aktai iš esmės skiriasi. Rinkoje atsiradus naujų produktų, tokių kaip elektroninės cigaretės, kai kurios galiojančios Direktyvos nuostatos paseno. Šiuo teisės akto pasiūlymu dėl teisės akto siekiama sumažinti tabako gaminių ir tabako vartojimo patrauklumą ir taip skatinti jaunimą nepradėti rūkyti.

Be to, ES ir visos valstybės narės pasirašė 2005 m. vasario mėn. įsigaliojusią PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK) ir yra teisiškai įsipareigojusios šią konvenciją įgyvendinti.

Galiausiai ir Europos Parlamentas, ir Taryba ne kartą ragino persvarstyti šiuo metu galiojančią Direktyvą.

Ar tabakas ES ir pasaulyje kelia didelių sveikatos problemų?

Taip. Kasmet nuo rūkymo Europoje miršta beveik 700 000 žmonių (tiek pat, kiek jų gyvena Frankfurto dydžio mieste), tad tabako vartojimas yra didžiausias išvengiamas sveikatos pavojus. Milijonai ES gyventojų serga su rūkymu susijusiomis ligomis, tarp jų vėžiu, širdies ir kraujagyslių ir kvėpavimo takų ligomis. Apie 50 proc. rūkančiųjų miršta vidutiniškai 14 metų anksčiau, jie didesnę gyvenimo dalį būna prastos sveikatos. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) skaičiavimu, kasmet visame pasaulyje dėl tabako vartojimo miršta beveik šeši milijonai žmonių. Jei nebus imtasi priemonių, kad ši nerimą kelianti tendencija būtų pakeista, iki 2030 m. aukų skaičius gali išaugti iki aštuonių milijonų.

Komisija, siekdama užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos lygį ES vidinėje rinkoje, pasiryžusi laikytis griežtos tabako kontrolės politikos. Kadangi tabakas greitai sukelia priklausomybę, svarbu pasiekti, kad jauni žmonės nepradėtų jo vartoti. 70 proc. rūkančiųjų pradeda rūkyti jaunesni negu 18 metų, o 94 proc. – jaunesni negu 25 metų.

Koks pagrindinis persvarstymo turinys?

Pasiūlymu numatoma iš esmės persvarstyti šiuo metu galiojančią Direktyvą. Ypač šias jos sritis ir nuostatas:

  • Sudedamosios dalys. Bus įvestas suderintas elektroninių pranešimų apie sudedamąsias dalis ir išmetalus teikimo formatas. Pasiūlymu numatoma uždrausti cigaretes, cigaretėms sukti skirtą tabaką ir būdingo kvapo ar skonio bedūmius tabako gaminius ir gaminius su priedais, didinančiais jų toksiškumą ir gebėjimą sukelti priklausomybę.

  • Ženklinimas ir pakuotės. Visos cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako pakuotės turi būti paženklintos vaizdiniu ir tekstiniu įspėjimu dėl grėsmės sveikatai, užimančiu 75 proc. pakuotės priekinės ir užpakalinės dalies ploto, įskaitant informaciją apie pagalbos metant rūkyti paslaugas. Draudžiami pardavimą skatinantys elementai. Standartizuoti kai kurie cigarečių ir jų pakuočių išvaizdos reikalavimai, pvz., cigarečių pakuotės dydis, kad kuo geriau būtų matyti vaizdinis įspėjimas. Šiuo metu pateikiama informacija apie dervas, nikotiną ir anglies monoksidą pakeičiama informaciniu pranešimu ant pakuotės šono. Valstybės narės ir toliau gali tinkamai pagrįstais atvejais nuspręsti naudoti neutralias pakuotes.

  • Bedūmiai tabako gaminiai. Išlieka oraliniam vartojimui skirto tabako gaminių draudimas, išskyrus Švediją, kuriai Stojimo sutartimi suteikta išimtis. Visų bedūmių tabako gaminių pakuočių abiejose pusėse turi būti įspėjimai dėl grėsmės sveikatai. Nauji tabako gaminiai turi atitikti Direktyvos nuostatas; prieš juos pateikiant rinkai, būtina pranešti iš anksto.

  • Direktyvos gaminio apibrėžtosios srities išplėtimas. Gaminius, turinčius nikotino (pvz. elektronines cigaretes), kuriuose nikotino yra mažiau už tam tikrą nustatytą kiekį, galima pateikti rinkai, tačiau būtina ženklinti įspėjimu dėl grėsmės sveikatai. gaminius, kuriuose nikotino daugiau, rinkai pateikti leidžiama tik gavus leidimą prekiauti jais kaip vaistais nikotino pakaitiniam gydymui (pvz. nikotino pleistrai). Žoliniai rūkomieji produktai (pvz. žolinės cigaretės) turi būti paženklinti įspėjimais dėl grėsmės sveikatai.

  • Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba. Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos mažmenininkai turi apie savo veiklą pranešti kompetentingoms institucijoms ir įdiegti amžiaus patikrinimo sistemas.

  • Nelegali prekyba. Numatyta sekimo ir stebėjimo sistema ir apsaugos priemonės (pvz. hologramos).

Naująjį pasiūlymą su šiuo metu galiojančia Direktyva galima palyginti priede pateiktoje lentelėje.

Kokios taisyklės galioja pypkių tabakui, cigarams ir cigarilėms?

Tabako gaminių direktyva taikoma visiems tabako gaminiams. Tačiau pypkių tabakas, cigarai ir cigarilės šiuo metu nėra dažnai vartojami pradedant rūkyti. Todėl pasiūlyme šiems gaminiams numatytos ne tokios griežtos taisyklės, pvz. nereikalaujama privalomų vaizdinių įspėjimų dėl grėsmės sveikatai ir negalioja būdingo kvapo ar skonio gaminių draudimas. Išimtis bus panaikinta, jei aplinkybės iš esmės pasikeis (vertinant pardavimo apimtį ar jaunimo rūkymo paplitimą).

Ar ateityje cigarečių pakuotės bus kitokios?

Taip. Pasiūlymu numatomi privalomi vaizdiniai įspėjimai dėl grėsmės sveikatai pakuočių priekinėje ir užpakalinėje dalyje, užimantys 75 proc. atitinkamo paviršiaus ploto. Ant šoninių sienelių irgi numatyti įspėjimai dėl grėsmės sveikatai („rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau pat“; „tabako dūmuose yra per 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“), kuriems skiriama 50 proc. paviršiaus ploto. Tai reiškia, kad įspėjimai dėl grėsmės sveikatai užims mažiau negu 60 proc. viso cigarečių pakuotės paviršiaus ploto. Be to, cigarečių gamintojai privalės vykdyti sekimo ir stebėjimo, apsaugos priemonių užtikrinimo ir banderolių įsipareigojimus. Kalbant apie įprastas cigarečių pakuotes tai reiškia, kad 30 proc. pakuotės ploto bus palikta prekės ženklui, jei valstybė narė nenuspręs pasirinkti neutralių pakuočių ir pateisinti šį sprendimą.

Ar Komisija siūlo ir toliau drausti oraliniam vartojimui skirtą tabaką?

Taip. ES oraliniam vartojimui skirtas tabakas yra draudžiamas nuo 1992 m. Švedijai galioja jos Stojimo sutartimi numatyta išimtis. Oraliniam vartojimui skirtas tabakas sukelia priklausomybę ir daro nepageidaujamą poveikį sveikatai. Dar iki 1992 m. kai kurios valstybės narės uždraudė šį gaminį, atsižvelgdamos į jo reikšmingą augimo potencialą ir patrauklumą jaunimui. Prieš teisės akto pasiūlymą surengtose viešose konsultacijose dauguma valstybių narių atsisakė minties panaikinti oraliniam vartojimui skirto tabako draudimą. Oraliniam vartojimui skirtas tabakas gali prisidėti skatinant neseniai pradėjusių rūkyti asmenų priklausomybę nuo tabako (nikotino), o įpratę rūkyti asmenys gali vartoti dviejų rūšių tabako gaminius (cigaretes ir oraliniam vartojimui skirtą tabaką). Sprendimas nepanaikinti draudimo atitinka ir Švedijos nacionalinio visuomenės sveikatos instituto rekomendacijas.

Ar nauju įstatymu bus uždraustos kvapiosios medžiagos – pavyzdžiui, mentolis, – ir kitos sudedamosios dalys?

Siūloma uždrausti ne konkretaus kvapo ar skonio medžiagas, o vadinamuosius būdingo kvapo ar skonio, įskaitant mentolį, tabako gaminius. Mentolis gali būti naudojamas tik nedideliais kiekiais, nes didelis mentolio kiekis suteikia tabako gaminiui savitą, kitokį negu tabako, skonį. Tyrimo grupės padės valstybėms narėms ir Komisijai nuspręsti, ar gaminys turi šį savitą kvapą ar skonį. Ir toliau galima naudoti tabako gaminių gamybai būtinus priedus. Jiems priskiriamas cukrus. Pasiūlyme neskiriamos tabako rūšys, tokios kaip Virginia, Burley ar Oriental.

Ar naująja Tabako gaminių direktyva bus suaktyvinta kova su nelegalia prekyba?

Taip. Teisės akto pasiūlyme pateikiamos griežtos kovos su neteisėtais tabako gaminiais kovos priemonės, siekiant užtikrinti, kad ES būtų prekiaujama tik Direktyvos reikalavimus atitinkančiais gaminiais. Direktyva pirmą kartą nustatoma legalios tiekimo grandinės sekimo ir stebėjimo sistema ir apsaugos priemonės, kurios turėtų palengvinti teisėsaugos institucijų veiklą ir padėti vartotojams atpažinti nelegalius gaminius. Pasiūlymu atkreipiamas vartotojų dėmesys į tai, kad prekyba nelegaliais gaminiais yra organizuotas nusikalstamumas. Kitiems tabako gaminiams, ne cigaretėms ir cigaretėms sukti skirtam tabakui, numatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis.

Ar Komisija siūlo uždrausti tarpvalstybinę nuotolinę prekybą?

Ne. Tačiau šį klausimą reikia spręsti, nes buvo pastebėta, kad gaminiai, įsigyti, pvz., internetu, dažnai neatitinka Direktyvoje išdėstytų taisyklių (t. y. dėl ženklinimo ir sudedamųjų dalių nurodymo). Pasiūlymu numatyta, kad mažmenininkai, norintys užsiimti tarpvalstybine tabako gaminių prekyba, prieš pradėdami prekiauti privalo apie tai pranešti tai valstybei narei, kurioje jie yra įsisteigę, ir toms, kuriose parduoda tabako gaminius. Be to, jie turi užtikrinti, kad tabako gaminiai nebūtų parduodami vaikams ir paaugliams.

Ar pasiūlymas susijęs su rūkymu viešose vietose?

Ne. Europos Komisija pritaria aplinkos be tabako dūmų įvedimui, bet spręsti šiuos klausimus palikta valstybėms narėms. ES lygiu apie aplinką be tabako dūmų kalbama tik 2009 m. Tarybos rekomendacijoje dėl aplinkos be dūmų. 2013 m. pirmoje pusėje Komisija pateiks ataskaitą, kaip valstybės narės įgyvendina šią rekomendaciją.

Kokį poveikį šis pasiūlymas turės ES gyventojų sveikatai? Kam šis peržiūrėtas pasiūlymas bus naudingas?

Peržiūrėtas pasiūlymas bus naudingas visiems gyventojams, nes jame numatoma teikti tikslesnę informaciją apie gaminius. Apribojus galimybes suteikti gaminiams patrauklumo, jaunimui kils mažiau noro pradėti vartoti tabaką. Direktyvoje siūlomos priemonės bus naudingos šiuo metu tabaką vartojantiems asmenims, nes padės jiems priimti pagrįstus sprendimus dėl gaminių, o panorėjus – ir dėl metimo rūkyti; tai bus naudinga sveikatai.

Visuomenės sveikatos pagerėjimas, pvz. ilgesnis sveikas gyvenimas, naudingas šalių vyriausybėms ir visai visuomenei. Sveika visuomenė yra ne tik visiems gyventojams labai svarbi savaiminė vertybė; ji būtina klestėjimui ir darbo našumui užtikrinti ir yra lemiamas ekonomikos augimo veiksnys. Kasmet viešosios sveikatos priežiūros išlaidos gydant su rūkymu susijusias ligas remiantis atsargiais vertinimais sudaro 25,3 mlrd. EUR. Be to, visuomenė per metus praranda dar 8,3 mlrd. EUR dėl su rūkymu susijusių našumo nuostolių (įskaitant ankstyvą išėjimą į pensiją arba mirtį ir pravaikštas). Sumažės vyriausybėms tenkanti našta įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus ir reglamentus, nes valstybės narės galės pasinaudoti viena kitos patirtimi.

Tabako gaminių gamintojams bus naudingos aiškesnės taisyklės, geresnis vidaus rinkos veikimas ir visiems vienodos sąlygos. Naujose taisyklėse ypač atsižvelgiama į konkrečius mažų ir vidutinio dydžio įmonių poreikius.

Kokie veiksmai numatomi toliau?

Teisės akto pasiūlymas bus perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai – už privalomų teisės aktų priėmimą atsakingoms Europos institucijoms. Geriausiu atveju naujoji Direktyva bus priimta ne vėliau kaip 2014 m. ir įsigalios 2015–2016 m.

IP/12/1391

Priedas

Politikos sritis

Dabartinė padėtis

Pasiūlymas

Taikymo sritis

Bedūmiai tabako gaminiai (BTG)

Oraliniam vartojimui skirtas tabakas draudžiamas (Švedijai taikoma leidžianti nukrypti nuostata). Visi BTG turi būti paženklinti įspėjimais dėl grėsmės sveikatai, turi būti pateikta informacija apie sudedamąsias dalis.

Oraliniam vartojimui skirtas tabakas draudžiamas (Švedijai taikoma leidžianti nukrypti nuostata) Visų BTG pakuočių du geriausiai matomi paviršiai turi būti paženklinti įspėjimais dėl grėsmės sveikatai. Draudžiami BTG su būdingo kvapo ar skonio medžiagomis (įskaitant oraliniam vartojimui skirtą tabaką Švedijoje).

Gaminiai, turintys nikotino (GTN)

Tabako gaminių direktyvoje (TGD) nenumatyti gaminiai, turintys nikotino. Skirtingai reglamentuojama įvairiose valstybėse narėse; apie pusė valstybių narių (VN) praneša, kad bent kai kurie GTN dėl jų funkcijų priskiriami vaistams1.

Daugiau negu tam tikrą kiekį nikotino turinčius gaminius leidžiama pateikti į rinką tik gavus leidimą prekiauti jais kaip vaistais. Mažiau negu tam tikrą kiekį nikotino turintys GTN turi būti paženklinti įspėjimais dėl grėsmės sveikatai.

Nauji tabako gaminiai

Naujiems tabako gaminiams (paprastai šylantys ir (arba) nepridegami gaminiai, kurie laikomi ne tokiais žalingais) galioja bendrosios TGD nuostatos.

Prieš pateikdami naujus tabako gaminius ES rinkai, gamintojai privalo informuoti VN. Komisija pateiks ataskaitą po 5 metų. TGD nuostatos galioja naujiems rinkai pateiktiems gaminiams.

Žoliniai rūkomieji gaminiai

Žoliniai rūkomieji gaminiai (pvz. žolinės cigaretės), neįtraukti į TGD, kuriems galioja įvairių valstybių teisės aktai.

Žolinės cigaretės turi būti paženklintos įspėjimais dėl grėsmės sveikatai.

Pakavimas ir ženklinimas

Įspėjimai apie pavojų sveikatai ir informacija

Visi tabako gaminiai, išskyrus BTG, turi būti paženklinti tekstiniais įspėjimais, užimančiais 30–35 proc. vienos pakuotės pusės ir 40–50 proc. kitos pusės ploto bei šoninę sienelę. VN gali pridėti bendrus (vaizdinius ir tekstinius) įspėjimus užpakalinėje pakuotės pusėje2. Ant pakuotės pateikiama informacija apie dervų, nikotino ir anglies monoksido (DNAM) kiekį.

Cigarečių ir sukamosioms cigaretėms skirto tabako pakuočių priekinėje ir užpakalinėje pusėje būtinai turi būti bendri įspėjimai dėl grėsmės sveikatai, užimantys po 75 proc. paviršiaus ploto. Informacija apie DNAM kiekį pakeičiama ant pakuotės šono pateikiamu informaciniu pranešimu, kad tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 vėžį sukeliančių medžiagų. Kaip įspėjimo dėl grėsmės sveikatai dalis ant pakuotės pateikiama informacija apie pagalbą nutarus mesti rūkyti.

Reklaminiai ir klaidinantys elementai

Draudžiami gaminio aprašymo terminai, leidžiantys manyti, kad šis tabako gaminys mažiau žalingas už kitus; pvz. žodžiai „lengvas“ ir „švelnaus skonio“3.

Ant tabako gaminių pakuočių ar pačių gaminių draudžiami reklaminiai ir klaidinantys elementai (pvz. žodžiai „natūralus“, „organinis“, nuoroda į kvapo ar skonio turinčias medžiagas ar klaidinančios spalvos). Klaidinančioms priskiriamos plonos (< 7,5 mm skersmens) cigaretės.

Pakuotės forma ir dydis

Šiuo metu galiojančioje TGD nereglamentuojama, bet 14 VN reikalaujama, kad pakuotėje būtų bent 20 cigarečių4, keturiose – mažiausiai 19 cigarečių5, o kai kuriose VN galioja konkrečios nuostatos6. Kai kuriose VN galioja reikalavimai cigaretėms sukti skirtam tabakui7.

Cigarečių pakuotė turi būti keturkampio formos, joje turi būti mažiausiai 20 cigarečių. Cigaretėms sukti skirtu tabaku negalima prekiauti mažesnėmis negu 40 g pakuotėmis. Nustatytas mažiausias leistinas cigarečių pakuotės aukštis, plotis ir storis, kad būtų aiškiai matyti įspėjimai dėl grėsmės sveikatai.

Neutralios pakuotės

Šiuo metu galiojančioje TGD nereglamentuojamos, bet Tabako kontrolės pagrindų konvencijoje pateiktos rekomendacijos, kai kuriose VN vyksta diskusijos8.

VN gali pateikti rinkai standartines pakuotes su sąlyga, kad jos atitiktų Sutarties nuostatas ir apie jas būtų pranešta pagal 98/34 Direktyvą.

Sudedamosios dalys:

Pranešimai

Pranešimus teikti privaloma, bet nėra vieningo ES suderinto formato.

Pranešimus ir toliau teikti privaloma, bet yra vieningas elektroninis formatas; dėl to lengviau juos palyginti ir užtikrinti vykdymą.

Priedai

Būtina pranešti apie priklausomybę sukeliančius ir toksiškus priedus. VN savo nuožiūra uždraudžia ar leidžia naudoti tam tikrus priedus (draudžiamų ir leidžiamų priedų sąrašas)9.

Draudžiamos cigaretės, cigaretėms sukti skirtas tabakas ir BTG su būdingo kvapo ar skonio medžiagomis. Draudžiami priedai, sukuriantys klaidinantį įspūdį (pvz. vitaminai) ir būdingo kvapo ar skonio medžiagų naudojimas tabako gaminių sudedamosioms dalims (pvz. filtrams, popieriui). Draudžiama rinkai teikti didelio toksiškumo ar itin gretai priklausomybę sukeliančių gaminių.

Pardavimo taisyklės

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba:

Reglamentavimas paliekamas VN, devyniose VN draudžiama prekiauti tabako gaminiais internetu10.

Mažmenininkai, norintys užsiimti tarpvalstybine tabako gaminių prekyba, turi informuoti kilmės ir paskirties šalį, kad būtų lengviau užtikrinti taisyklių vykdymą. Jie turi užtikrinti, kad pardavimo metu būtų patikrintas pirkėjo amžius.

Stebėjimo ir sekimo sistema

Atsekamumas

Tabako gaminiai turi būti ženklinami, kad būtų galima nustatyti pagaminimo vietą ir laiką. Techninės taisyklės turi būti sutartos komitologijos procedūra, tačiau toks sprendimas dar nepriimtas.

Įvedama bendra ES sekimo ir stebėjimo sistema. Tabako gaminiams judant tiekimo grandine (išskyrus mažmeninę prekybą), jie turi būti skenuojami ir judėjimas užfiksuojamas. Kitiems tabako gaminiams, ne cigaretėms ir cigaretėms sukti skirtam tabakui, numatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis.

Apsaugos priemonės

Šiuo metu galiojančioje TGD nenumatytos.

Gaminiai ženklinami apsaugos priemonėmis (pvz. hologramomis ar kitais žymėjimais), kad vartotojai galėtų įsitikinti jų autentiškumu. Kitiems tabako gaminiams, ne cigaretėms ir cigaretėms sukti skirtam tabakui, numatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis.

1 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK.

2 :

BE, DK, ES, FR, LV, MT, RO, UK; nuo 2013 m. – IE, HU.

3 :

FR draudžiami reklaminiai elementai ant pakuočių.

4 :

AT, BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, LU, NL, PT, RO, SE, SK.

5 :

DE, HU, NL, SE.

6 :

JK reikalaujama, kad pakuotėje būtų mažiausiai 10 cigarečių, IT – kad pakuotėje būtų 10 arba 20 cigarečių, LV ir SI draudžiama prekiauti cigaretėmis po vieną.

7 :

FR, DE, IT.

8 :

BE, FI, FR, UK.

9 :

Pvz., leidžiamų priedų sąrašai yra BE, FR, RO, UK, draudžiamų – LT, tiek leidžiamų, tiek draudžiamų priedų – BG, CZ, DE, HU, SK, kitaip nurodyta FI, FR, ES, PL, SE. BE draudžiamas priedas, suteikiantis dūmams mėlyną spalvą, DE draudžiama naudoti kapsules su kvapiosiomis medžiagomis.

10 :

AT, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, SK.


Side Bar