Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Bruselj, 5. decembra 2011

Izjava komisarja Johna Dallija: Dobre novice za potrošnike  dvoma o točnosti zdravstvenih trditev ni več

Države članice so danes na seji Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali podprle osnutek uredbe Evropske komisije za sprejem seznama dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih.

Komisar za zdravje in potrošnike John Dalli je ob tem dejal:

„Pozdravljam danes sprejeto pomembno odločitev. Potrošniki imajo pravico do točnih in zanesljivih informacij na označbah na živilih, da lahko lažje sprejmejo zdravju prijaznejše odločitve. Za zdravstvene trditve je zlasti pomembno, da so resnične in točne. Ta ukrep bo po potrditvi Evropskega parlamenta in Sveta nacionalnim organom pomagal zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov.“

Potrošniki lahko pričakujejo, da ne bodo zavedeni z neutemeljenimi, pretiranimi ali neresničnimi trditvami. Dovoljene trditve so prestale strogo znanstveno ocenjevanje, zato so zdaj bolj natančne glede koristi za zdravje. Podjetja pa imajo do določene mere odprte roke pri sporočanju zdravstvenih trditev, da olajšajo razumevanje.

Komisar John Dalli je povzel: „Opozoril bi rad, da je glavni cilj uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih varstvo potrošnikov. Potrošniki radi precenijo vrednost živil, na katerih so zdravstvene trditve. Zdaj imamo orodja, s katerimi lahko s trga odstranimo zdravstvene trditve, ki živilom pripisujejo neutemeljene in zavajajoče koristi za zdravje.

Zavajajoče trditve pomenijo nepošteno konkurenco in škodijo večini nosilcev živilske dejavnosti, ki želijo potrošnikom zagotoviti pravilne informacije za sprejemanje utemeljenih odločitev. S tem ukrepom bo z usklajenimi predpisi po vsej EU zagotovljena večja jasnost.“

Glej tudi MEMO/11/868.


Side Bar