Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Bruksela, dnia 5 grudnia 2011 r.

Oświadczenie Komisarza Johna Dallego: dobra wiadomość dla konsumentów, którzy mają teraz pewność, że oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności są dokładne

Dziś, w ramach posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, państwa członkowskie poparły projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, wygłosił następujące oświadczenie:

„Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą ważną decyzję. Konsumenci mają prawo do dokładnych i rzetelnych informacji na etykietach produktów spożywczych; pomoże im to w dokonywaniu wyboru zdrowszego pożywienia. Szczególnie ważne jest to, by oświadczenia zdrowotne były prawdziwe i dokładne. Środek ten, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę, pomoże organom krajowym zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów.”

Konsumenci nie powinni być wprowadzani w błąd przez niepotwierdzone, przesadne lub kłamliwe stwierdzenia. Dopuszczone oświadczenia zostały poddane dokładnej ocenie naukowej i zawierają teraz ściślejsze informacje na temat korzyści zdrowotnych. Podmioty gospodarcze zachowują jednak pewną elastyczność w przekazywaniu oświadczeń zdrowotnych, tak aby ułatwić ich zrozumienie.

Komisarz Dalli stwierdził: „Pragnę przypomnieć, że ochrona konsumentów jest głównym celem rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Konsumenci zwykle przeceniają wartość produktów spożywczych, których dotyczą oświadczenia. Mamy teraz narzędzia do czyszczenia rynku z oświadczeń zdrowotnych przypisujących produktom niepotwierdzone i nieprawdziwe korzyści zdrowotne.

Wprowadzające w błąd stwierdzenia stanowią również nieuczciwą konkurencję, szkodząc interesom większości podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze, które próbują zapewnić konsumentom odpowiednie informacje niezbędne do dokonywania świadomych wyborów. Środek ten zapewni większą jasność, dzięki zharmonizowanym przepisom w całej UE”.

Zob. również MEMO/11/868


Side Bar