Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Brussel, 5 december 2011

Verklaring van commissaris John Dalli: Goed nieuws voor de consumenten die er nu zeker van kunnen zijn dat gezondheidsclaims voor levensmiddelen juist zijn.

Vandaag hebben de lidstaten tijdens een vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid hun steun betuigd aan de ontwerpverordening van de Europese Commissie tot goedkeuring van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Commissaris voor gezondheid en consumenten, John Dalli, heeft de volgende verklaring afgelegd:

"Ik juich de belangrijke beslissing van vandaag toe. De consumenten hebben recht op juiste en betrouwbare informatie op levensmiddelenetiketten om hen te helpen gezondere keuzes te maken. Wat gezondheidsclaims betreft, is het van groot belang dat ervoor wordt gezorgd dat deze waar en juist zijn. Zodra deze maatregel door het Europees Parlement en de Raad is bekrachtigd, zal hij de nationale autoriteiten helpen om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de consumenten."

Consumenten mogen verwachten dat zij niet door ongefundeerde, overtrokken of onware claims worden misleid. De toegestane claims hebben een strenge wetenschappelijke beoordeling ondergaan en zij verstrekken nu preciezere informatie over de voordelen voor de gezondheid. Wel beschikken de exploitanten van bedrijven over enige flexibiliteit wat betreft de communicatie van hun gezondheidsclaims, zodat deze makkelijker te begrijpen zijn.

Commissaris Dalli concludeerde: "ik wil erop wijzen dat de bescherming van de gezondheid het voornaamste doel van de verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims is. De consumenten zijn geneigd om de waarde van levensmiddelen waarvoor claims worden gedaan, te overschatten. Wij hebben nu de instrumenten om gezondheidsclaims die ongefundeerde en misleidende gezondheidsvoordelen aan producten toeschrijven, van de markt te weren.

Misleidende claims zijn ook een vorm van oneerlijke concurrentie die de meerderheid van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven benadeelt, die de consumenten correcte informatie trachten te verschaffen voor het maken van een overwogen keuze. Deze maatregel zal zorgen voor meer duidelijkheid, met geharmoniseerde regels in de gehele EU."

Zie ook MEMO/11/868


Side Bar