Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Briselē, 2011. gada 5. decembrī

ES komisāra Džona Dalli paziņojums: Labas ziņas patērētājiem — patērētāji tagad var būt droši, ka norādes uz pārtikas produktiem par to ietekmi uz veselību ir pareizas

Šodien Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas sanāksmē dalībvalstis atbalstīja Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko izveido sarakstu ar norādēm par ietekmi uz veselību, kuras atļauts izvietot uz pārtikas produktiem.

Veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli norādīja:

“Es šodienas lēmumu uzskatu par ļoti svarīgu. Patērētājiem ir tiesības uz pārtikas produktu iepakojuma saņemt precīzu un uzticamu informāciju, kas palīdzētu tiem izvēlēties veselīgākus produktus. Attiecībā uz norādēm par ietekmi uz veselību informācijas uzticamība un precizitāte ir īpaši svarīga. Šis pasākums, tiklīdz to būs apstiprinājis Eiropas Parlaments un Padome, palīdzēs dalībvalstu iestādēm nodrošināt patērētāju augsta līmeņa aizsardzību”.

Patērētājiem ir tiesības sagaidīt, ka viņi netiek maldināti ar nepamatotām, pārspīlētām vai nepatiesām norādēm. Atļautajām norādēm ir veikts rūpīgs zinātniskais novērtējums, un tajās norādītā informācija par labvēlīgo ietekmi uz veselību tagad ir daudz precīzāka. Tomēr pārtikas ražotājiem ir zināma rīcības brīvība attiecībā uz to, kā noformulēt norādes par ietekmi uz veselību, lai tās būtu saprotamākas.

Komisārs Dalli piebilda: “Vēlos atgādināt, ka Uzturvērtību un veselīguma norāžu regulas galvenais mērķis ir aizsargāt patērētājus. Patērētājiem ir tendence pārvērtēt produktus, uz kuriem ir norādes par ietekmi uz veselību. Tagad mums ir vajadzīgie instrumenti, ar kuru palīdzību mēs varam attīrīt tirgu no tādām pārtikas produktu norādēm par labvēlīgu ietekmi uz veselību, kas nav pamatotas un ir maldinošas.

Maldinošas norādes savā ziņā ir negodīga konkurence, kas rada neizdevīgus apstākļus tiem pārtikas ražotājiem, kuri cenšas nodrošināt to, ka patērētāji saņem pareizu informāciju un tādējādi var izdarīt apzinātu izvēli. Šodien pieņemtais pasākums veicinās skaidrību, izveidojot saskaņotus noteikumus visā Eiropas Savienībā”.

Sk. arī MEMO/11/868.


Side Bar