Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Brüssel, 5. detsember 2011

Volinik John Dalli avaldus: hea uudis tarbijaile, kes võivad nüüd veendunud olla, et toidu kohta tehtud tervisealased väited paika peavad

Täna, toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee koosolekul, andsid liikmesriigid oma toetuse Euroopa Komisjoni määruse eelnõule toidu kohta lubatud tervisealaste väidete nimekirja vastuvõtmiseks.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli tegi järgmise avalduse:

„Mul on väga hea meel tänase tähtsa otsuse üle. Tarbijail on õigus saada toidu kohta täpset ja usaldusväärset teavet, mis aitab neil teha tervislikumaid valikuid. Tervisealaste väidete puhul on eriti tähtis tagada, et need oleksid tõesed ja täpsed. Pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on selle õigusakti heaks kiitnud, aitab see riiklikel ametiasutustel tagada tarbijakaitset kõrgel tasemel.”

Tarbijad võivad eeldada, et neid ei viida eksitusse alusetute, liialdatud või väärade väidetega. Lubatud väited on läbinud range teadusliku hindamise ja on nüüd tervisele kasulike omaduste osas täpsemad. Kuid ettevõtjatele on tervisealastest väidetest arusaamise lihtsustamise eesmärgil võimaldatud väidete esitamises teatav paindlikkus.

Lõpetuseks lausus volini Dalli: „Tuletan meelde, et toitumis- ja tervisealaste väidete määruse peamine otstarve on tarbijakaitse. Tarbijad kalduvad toidukaupu, mille kohta väited on esitatud, üle hindama. Nüüd on olemas vahendid, et eemaldada turult sellised tervisalased väited, mis omistavad toodetele alusetuid ja eksitavaid tervisele kasulikke omadusi.

Eksitavad väited kuuluvad ka kõlvatu konkurentsi alla, mis seab ebasoodsasse olukorda enamiku toidukäitlejaid, kes püüavad tagada tarbijatele õige teabe, mille alusel nood saaksid teha põhjendatud valiku. Kõnealune õigusakt annab kõikjal ELis ühtlustatud eeskirjadega rohkem selgust.”

Vt ka MEMO/11/868


Side Bar