Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Bruxelles, den 5. december 2011

EU-kommissær John Dalli: Gode nyheder for forbrugerne, som nu kan være sikre på, at sundhedsanprisninger på fødevarer er helt korrekte

EU-landene gav i dag på et møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed deres opbakning til et udkast til forordning fra Kommissionen om vedtagelse af liste over tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer.

John Dalli, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde:

"Jeg glæder mig over den vigtige beslutning, vi har truffet i dag. Forbrugerne har ret til nøjagtige og pålidelige oplysninger på fødevarers etiketter, så de lettere kan træffe sundere valg. Det er særlig vigtigt, at oplysningerne er korrekte og nøjagtige, når der er tale om sundhedsanprisninger. Dette tiltag vil, når det er blevet vedtaget af Europa-Parlamentets og Rådet, hjælpe de nationale myndigheder til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau."

Forbrugerne kan forvente ikke at blive vildledt af udokumenterede, overdrevne eller urigtige anprisninger. Tilladte anprisninger har været underkastet en grundig videnskabelig vurdering og er nu mere præcise med hensyn til de sundhedsmæssige fordele. Virksomhedslederne har dog en vis fleksibilitet med hensyn til udformningen af deres sundhedsanprisninger, så disse bliver lettere at forstå.

Kommissær Dalli sluttede således: "Jeg vil gerne minde om, at forbrugerbeskyttelse er hovedmålsætningen med forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger. Der er en tendens til, at forbrugerne overvurderer værdien af fødevarer, som er forsynet med anprisninger. Vi har nu værktøjerne til at rydde op på markedet og skaffe os af med de sundhedsanprisninger, der tillægger produkter udokumenterede og vildledende gavnlige egenskaber.

Vildledende anprisninger er også illoyal konkurrence, som er til ulempe for flertallet af fødevarevirksomhedslederne, der forsøger at sikre, at forbrugerne får korrekte oplysninger, så de kan træffe informerede valg. Dette tiltag vil sikre større klarhed med harmoniserede regler i hele EU."

Se også: MEMO/11/868


Side Bar