Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/869

Brusel 5. prosince 2011

Prohlášení komisaře Johna Dalliho – Dobrá zpráva pro spotřebitele. Konečně si mohou být jisti tím, že zdravotní tvrzení uváděná na potravinách jsou přesná

Členské státy dnes na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podpořily návrh nařízení Komise, jehož účelem je přijetí seznamu přípustných zdravotních tvrzení, která bude možné uvádět na potravinách.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, při této příležitosti uvedl:

„Vítám dnešní důležité rozhodnutí. Spotřebitelé mají právo na to, aby informace na obalech potravin byly přesné a spolehlivé, což by jim usnadnilo vybírat si zdravější výrobky. V případě zdravotních tvrzení je obzvláště důležité zajistit, aby byla pravdivá a přesná. Jakmile bude schváleno Evropským parlamentem a Radou, pomůže toto opatření vnitrostátním orgánům zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů.“

Spotřebitelé se mohou spolehnout na to, že jim nebudou předkládána neopodstatněná, přehnaná či nepravdivá tvrzení. Přípustná tvrzení byla důkladně posouzena z vědeckého hlediska a jsou nyní mnohem přesnější, pokud jde o zdravotní prospěšnost. Podniky však mohou při sdělování zdravotních tvrzení postupovat do jisté míry flexibilně tak, aby zlepšily míru porozumění.

Na závěr komisař Dalli dodal: „Rád bych připomenul, že ochrana spotřebitelů je hlavním cílem nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních. Spotřebitelé mají sklon přeceňovat hodnotu potravin, na kterých jsou tvrzení uvedena. Nyní máme v rukou nástroj, který nám pomůže očistit trh od těch zdravotních tvrzení, která výrobkům připisují zdravotní prospěšnost neopodstatněně a zavádějícím způsobem.

Klamná tvrzení jsou formou nekalé konkurence, která znevýhodňuje většinu potravinářských podniků, které usilují o to, aby se ke spotřebitelům dostaly správné informace, které by jim umožnily učinit informovanou volbu. Díky harmonizovaným pravidlům v celé EU přispěje toto opatření k dosažení lepší srozumitelnosti.“

Viz také MEMO/11/868


Side Bar