Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/669

Bryssel, 10. lokakuuta 2011

EU ja kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen

Mikä on tämänhetkinen tilanne?

Kuolemanrangaistuksesta luovutaan maailmassa yhä useammin:

Vuonna 1993 maita, joissa mistä tahansa rikoksista langetettu kuolemanrangaistus on poistettu lainsäädännöllä, oli 55, mutta vuonna 2009 niitä oli jo 97.

Joulukuussa 2010 yli kaksi kolmasosaa mailman maista eli 139 maata oli poistanut kuolemanrangaistuksen joko lainsäädännöllä tai käytännössä.

Vuoden 2010 aikana 23 maan/alueen tiedetään panneen kuolemanrangaistuksia täytäntöön ja ainakin 67 maata on antanut kuolemanrangaistuksia (luettelon kärjessä ovat Kiina, Iran, Pohjois-Korea, Jemen, Yhdysvallat ja Saudi Arabia).

Vaikka kuolemanrangaistuksen käyttö maailmalla vähenee, se on edelleen liian yleinen. Mailla, joissa kuolemanrangaistus on voimassa, on suuria vaikeuksia noudattaa kansainvälisiä normeja ja vaatimuksia. Kuolemanrangaistusta ei esimerkiksi rajoiteta vain kaikkein vakavimpiin rikoksiin. Sitä sovelletaan yhä myös nuorisorikollisiin eikä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta voida taata.

Mitä EU tekee kuolemanrangaistuksen poistamiseksi?

Kuolemanrangaistuksen poistaminen maailmasta on yksi EU:n ihmisoikeuspolitiikan päätavoitteista. Vuonna 2010 EU antoi asiasta yli 15 julkilausumaa, joista useimmat koskivat yksittäisiä kuolemanrangaistustapauksia. Lisäksi EU toteutti useita kuolemanrangaistuksen vastaisia toimia. Myös EU:n korkea edustaja ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton julisti puheessaan Euroopan parlamentille kesäkuussa 2010, että EU:n toiminta kuolemanrangaistuksen poistamiseksi maailmasta kuuluu hänen henkilökohtaisiin ensisijaisiin tavoitteisiinsa.

Kuolemanrangaistuksen poistaminen on demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) ensisijaisia painopisteitä. Euroopan komissio on rahoittanut tämän välineen kautta yli 50 hanketta maailmassa vuodesta 1994, ja määrärahoja siihen on käytetty yli 33 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on edistää ja puolustaa kuolemanrangaistuksen soveltamisen rajoittamista, toimeenpanon keskeyttämistä ja lakkauttamista sekä lisätä yleistä tietoisuutta asiasta kuolemanrangaistusta yhä kayttävissä maissa yleisen koulutuksen avulla ja vaikuttamalla julkiseen mielipiteeseen. Lisäksi voidaan toteuttaa tutkimuksia siitä, kuinka valtioiden kuolemanrangaistusjärjestelmissä noudatetaan kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia. Tavoitteena on myös tiedottaa ja tukea strategioita kuolemanrangaistuksen korvaamiseksi muun muassa vaihtoehtoisilla rangaistuksilla ja pyrkimyksillä varmistaa kuolemaantuomituille asianmukainen oikeudellinen tuki sekä kouluttaa asianajajia ja tuomareita rajoittamaan kuolemanrangaistuksen soveltamista.

Kesäkuun 15. päivänä 2011 käynnistettiin uusi ehdotuspyyntö kuolemanrangaistuksen vastaisista toimista. Siihen on varattu 7 miljoonaa euroa. EIDHR onkin kuolemanrangaistuksen poistamista koskevien hankkeiden tärkein rahoituslähde maailmassa.

Esimerkki

Konkreettinen esimerkki Euroopan unionin, kolmansien maiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöstä on osana EIDHR:n rahoittamaa toimintaa 13.–14. lokakuuta 2011 Kigalissa järjestettävä alueellinen konferenssi, jossa käsitellään kuolemanrangaistuksen poistamista ja sen käyttöä koskevaa moratoriota. Konferenssin tavoitteena on keskustella kuolemanrangaistuksen poistamisesta Afrikassa ja saada useampia maita tukemaan YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa kuolemanrangaistusta koskevasta moratoriosta. Asiasta äänestetään vuonna 2012. Konferenssiin osallistuu yli 20 Saharan eteläpuolisen Afrikan maan oikeus- ja ulkoministeriöiden edustajaa. EU, kolmannet maat ja kansalaisyhteiskunta voivat vaikuttaa kuolemanrangaistuksen asteittaiseen rajoittamiseen ja poistamiseen maailmassa.

Katso lehdistötiedote IP/11/1160

Yhteinen lausuma:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Lisätietoja:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty


Side Bar