Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/654

Brüsszel, 2011. szeptember 30

Eurobarométer: Szakképzés – fő megállapítások

„A szakképzés megítélése” című speciális Eurobarométer-felmérést mind a 27 tagállamra kiterjedően, 26 840 EU-polgár személyes megkérdezésével készítették 2011. június 4-19. között.

A főbb megállapítások a következők:

A minőségnek köszönhetően kedvező kép alakult ki a szakképzésről.

A szakképzésnek általában kedvező a megítélése. Saját országukra vonatkozóan a válaszadók 71%-ában alakult ki pozitív kép a szakképzésről. Közvetlen az összefüggés a szakképzésről kialakult pozitív kép és a szakképzés minőségéről szerzett tapasztalat között. A válaszadók 75%-a gondolta úgy, hogy magas a szakképzés színvonala. A pozitív összkép kialakításában – az előbbieken felül – a jól képzett tanárok és oktatók (76%), a modern eszközökhöz való hozzáférés (82%), valamint a tanulmányok egyetemen való folytatásának lehetőségei (68%) játszottak fontos szerepet. A válaszadók egyharmada azonban úgy érezte, hogy fejleszteni kellene a máshol is kamatoztatható készségek és képességek átadását, például a kommunikációt és a csapatmunkát (34% gondolta úgy, hogy ilyen készségeket nem sajátított el a szakképzés során).

Kiváló munkaerőpiaci kilátások

A megkérdezettek 82%-a mondta azt, hogy a szakképzés azokat a készségeket segít elsajátítani, melyeket a munkaadók elvárnak. A legtöbben egyetértettek azzal, hogy a szakképzés belépőjegy a munkaerőpiacon keresett (73%) és jól fizetett (55%) szakmák világába.

A válaszadók többsége (56%) úgy gondolja, hogy a szakképzett fiatalok nagyobb eséllyel találnak munkát tanulmányaik elvégzését követően, mint azok, akik általános közép-, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

A képzési és munkavállalási mobilitás fejlesztésének szükségessége

Arra a kérdésre, hogy a szakképzés lehetővé teszi-e a diákoknak, hogy képzési idejük egy részét külföldön töltsék, vegyes válaszok érkeztek: 43% egyetértett azzal, hogy a hazai szakképzések megadják ezt a lehetőséget a diákoknak és a gyakornokoknak, míg 35% nem. Az európaiak bizakodóbbak, amikor egy szakma külföldi gyakorlásáról kérdezik őket. 49% gondolja úgy, hogy akik szakképzésben részesültek, azoknak könnyű szakterületükön egy másik tagállamban elhelyezkedni (32% szerint nehéz).

Gazdasági és társadalmi hatások, a vállalkozás kihívásai és a fenntartható fejlődés támogatása

A válaszadók körülbelül fele gondolja úgy, hogy a szakképzés nem ösztönzi kis vállalkozások alapítását, míg 36% szerint igen. A megkérdezettek kevesebb mint fele (48%) úgy véli, hogy a szakképzés támogatja a környezetbarát magatartást, míg 30%-uk pont az ellenkezőjét vallja.

Másrészről, a válaszadók túlnyomó többsége állította, hogy a szakképzés erősíti a gazdaságot (83%) és szerepet játszik a munkanélküliség csökkentésében (76%). Saját országukra vonatkozóan a válaszadók 80%-a egyetértett abban, hogy a szakképzés hozzájárul a szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A pályaválasztási tanácsadás fejlesztésének szükségessége

A kialakult pozitív összkép és a szakképzés terén tapasztalt előnyök ellenére a 15-24 év közötti válaszadók 41%-a ajánlana inkább általános közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat a fiataloknak szemben azzal a 27%-kal, akik a szakképzésre szavaznának.

A 25-29 éves és a 40-54 éves korosztály összes válaszadójának kevesebb mint fele ért egyet azzal, hogy a fiatalok elegendő pályaválasztási iránymutatást kapnak. A felmérés szerint még mindig a család jelenti az elsődleges információforrást a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára (a 15-24 év közöttiek 47%-a válaszolta azt, hogy a családtagjait kérdezte meg). Hasonlóképpen a szülők iskolai végzettsége is meghatározó tényező gyermekeik választásában. Azon megkérdezettek közel kétharmada, akiknek a szülei szakképzésben vettek részt, maguk is ezt az utat követték.

Az Internet ás a szociális hálózatok is egyre nagyobb befolyással bírnak, a 15-24 éves válaszadók 43%-a mondta azt, Ezeken az információs csatornákon is tájékozódott. Az iskola is fontos szerepet játszik a tanácsadásban és az információszolgáltatásban.

További információk:

A teljes Eurobarométer-jelentés, az összegzés és a felmérés megállapításai országokra lebontva:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#369

Európai Bizottság: Szakképzés:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc60_en.htm

Európai Bizottság: Leonardo da Vinci program:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm


Side Bar