Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/645

Brüsszel, 2011. szeptember 28

Levele Barroso elnök úr az elnöke az Európai Parlament, Jerzy Buzek

"Tisztelt Buzek Elnök Úr!

Ahogyan arra az Európai Parlamentben ma tartandó értékelő beszédemben emlékeztetni fogok, az Európai Unió kritikus fordulóponthoz érkezett. A gazdasági válság folytatódik, és a kilábalás útja hosszúnak és fáradságosnak ígérkezik a polgáraink számára. A munkahelyteremtés igen lassú ütemben zajlik, mivel a gazdasági növekedés számos régióban továbbra is várat magára. Az államadósság súlyos teherként nehezedik ránk, és könnyen elképzelhető, hogy határozott és sürgős fellépés híján visszaveti a rövid és a hosszú távú növekedést egyaránt. Számos olyan vívmányunk került veszélybe – köztük az euró és a schengeni övezet –, amelyre éppen a legbüszkébbek vagyunk. Tekintettel e helyzetre, eljött az ideje, hogy az európai eszméket valló minden erő – így az Európai Parlament és az Európai Bizottság – igyekezzen támogatást szerezni az európai projekt iránt, és nyilvánvalóvá tegye, hogy az előttünk álló kihívások megoldásának kulcsa a még teljesebb európai integrációban rejlik.

Valamennyien tudjuk, hogy nemzedékünk számára a fenntartható gazdasági fellendülés jelenti a legfontosabb kihívást. A növekedés és a bizalom helyreállításával olyan eszközökhöz jutunk, amelyek révén fenntartható az Európai Unió egyedülálló társadalmi modellje, és megfelelhetünk polgáraink elvárásainak. A Bizottság most készülő 2012. évi munkaprogramja e körülményekre kíván hathatós választ adni. Kemény munka árán kidolgozott és megvalósított program lesz ez, amely a fontossági sorrend és a sürgősség közös tudata által vezérelve törekszik a növekedés és a reformok előmozdítására. A korábbi években lefektetett alapokról elrugaszkodva dolgozik majd a növekedés és a munkahelyteremtés fellendítésén. A program – a beszédemben bejelentésre kerülő kezdeményezések mellett – számos fontos témára összpontosul, melyek a következők:

 • A stabilitás és a felelősségvállalás Uniójának építése

 • A növekedés és a szolidaritás Uniójának építése

 • Nagyobb nyomaték biztosítása az Unió szavának a nagyvilágban

Az elmúlt néhány évben közösen elvégzett munka az EU gazdasági szövetének eddig soha nem látott megújulását eredményezte. Az európai szemeszter és az éves növekedési jelentés alapvetően mozdította előre a valódi együttműködés véghezvitelével kapcsolatos képességünket. Az erős és eredményes pénzügyi ágazat érdekében a szabályozás és a felügyelet új generációját léptetjük életbe. A növekedés és a munkalehetőségek jövőbeni új forrásainak megteremtése céljából maximalizáljuk az egységes piac forrásteremtő hatását. A Bizottság az idei évben már valamennyi említett terület vonatkozásában fontos új javaslatokat nyújtott be. Az elkövetkezendő évek során további javaslatok benyújtására kerül sor a pénzügyi szolgáltatások kulcsfontosságú ágazataiban – így például a származtatott pénzügyi eszközök, a banki válságmegelőzés és –kezelés, valamint a hitelminősítő ügynökségek esetében –, valamint a kkv-k működésének megkönnyítése, az energiaügy és a felelős vállalkozások terén. Ezenfelül javaslatot teszünk egy, az ágazatspecifikus programokat érintő jelentős programra és a korszerű európai költségvetés bevezetésére irányuló eszközökre is. Minden egyes javaslat hátterében az a célkitűzés áll, hogy növeljük az EU hozzáadott értékét. Ahhoz, hogy a jövő évben elérhessük célkitűzéseinket, alapvető fontosságú, hogy e csomagról megállapodásra jussunk.

A Bizottság 2012. évi munkaprogramja jelenti az első lehetőséget számunkra az új keretmegállapodásunk végrehajtására a teljes előkészületi ciklusban. A strukturált párbeszédünk a két intézményünk közötti különleges partnerség kézzelfogható megnyilvánulása. Szeretnék köszönetet mondani a Bizottsági Elnökök Értekezletének átfogó jelentéséért, amelyet a Bizottság gondosan tanulmányozott az előkészítő folyamat során. A parlamenti képviselők igen nagy többsége által elfogadott július 6-i európai parlamenti állásfoglalással együtt e dokumentum megerősíti a Parlament EU-val kapcsolatos törekvéseit. A ma elhangzott értékelő beszéd a strukturált párbeszédünk kiindulópontját jelenti. E párbeszéd a következő hetek során felélénkül majd, és eredményeképpen november 15-én sor kerülhet munkaprogramunk elfogadására. A keretmegállapodással összhangban ez a levél felvázolja a munkaprogram előkészítése során irányadó, párbeszédünk témáit képező főbb elemeket. A kulcsfontosságú elemek közül néhányat pontokba szedtünk a jövőbeni javaslataink szemléltetésére, ezek azonban nem alkotnak végleges és kimerítő listát. Különös várakozással tekintek a Bizottsági Elnökök Értekezlete és a Kollégium közötti október 12-i eszmecsere elé. A tavalyi találkozó során bebizonyosodott, hogy e fórum milyen fontos platformot jelent a közös cél tudatosítása tekintetében.

A stabilitás és a felelősségvállalás Uniója: növekedéshez vezető makrogazdasági és irányítási keret

Az európai gazdaságirányításban „angyali kört” kell teremtenünk, biztosítva a nemzeti és az uniós gazdaságpolitikák együttműködését. Azon kell munkálkodnunk, hogy erős gazdaságirányítási és pénzügyi felügyeleti struktúrákat teremtsünk, és ezáltal helyreállhasson a polgárok és a piac bizalma. Az egységes uniós piac hatalmas lehetőségeket hordoz magában, amelyeket nem szabad parlagon hagynunk.

Lépéselőnybe kell kerülnünk, hogy a válságkezelés helyett immár a jövő növekedési modelljének megvalósítására összpontosíthassuk tevékenységünket, az Európa 2020 stratégiával összhangban. Meg kell mutatnunk, hogy a már megtett lépések a végrehajtást szolgálják, és igazi változást hoznak polgáraink életébe. E célkitűzéseket szem előtt tartva a Bizottság 2012-es munkaprogramja a következő javaslatokat is magában foglalja majd:

 • A második éves növekedési jelentés

 • Az európai szemeszter ajánlásai valamennyi tagállam számára, amelyek kitérnek a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő új eljárásra is, valamint a gazdasági kormányzás területét érintő további javaslatok, amelyeket a beszédemben jelentek be.

Most, hogy nem késlekedhetünk a költségvetési konszolidációval, a Bizottság erőfeszítéseket tesz annak érdekében is, hogy megbirkózzunk az adócsalás kihívásával, és ezért többek között a Tanács jóváhagyására váró megbízástervezet alapján tárgyalásokat kezdeményez az adóparadicsomokról a kulcsszerepet játszó harmadik országokkal.

Az EU számára a növekedés serkentésére rendelkezésre álló leghatékonyabb eszközök egyike az uniós költségvetés. A többéves pénzügyi keret vonatkozásában júniusban tett átfogó javaslatot követően a Bizottság idén ősszel a pénzügyi keret olyan új jogi alapelveire nyújt majd be javaslatokat, amelyek egy Európa jövőjét szolgáló korszerű költségvetés bevezetésére irányulnak, A javaslatok előtérbe helyezik azokat a területeket, ahol az Unió lényegi változásokat tud elérni, valamint különös hangsúlyt fektetnek az egyszerűsítésre. Ahhoz, hogy a jövő évben elérhessük célkitűzéseinket, alapvető fontosságú, hogy e csomagról megállapodásra jussunk.

A növekedés és a szolidaritás Uniója

Egységes piac a növekedés szolgálatában

Az Európán belüli tartós növekedés és foglalkoztatottság biztosításához az egységes piacnak feltétlenül el kell érnie célját. Új ötleteket és új technológiákat kell bevetnünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az egységes piac kínálta lehetőségekből. A kiterjedt nyilvános konzultáció eredményeképpen napvilágot látott egységes piaci intézkedéscsomag 12 konkrét intézkedést harangozott be, amelyeket a Bizottság az elkövetkezendő hónapokban terjeszt majd elő. Arra buzdítom a Parlamentet és a Tanácsot, hogy e kezdeményezések tekintetében alkalmazzon gyorsított jogalkotási folyamatot, minek köszönhetően a vállalkozások és a polgárok a lehető leghamarabb megtapasztalhatnák az intézkedések előnyeit.

Az erőfeszítéseink azonban nem állnak meg ezen a ponton. A gazdaság fejlődésével párhuzamosan fejlesztenünk kell azt a keretet is, amelyek a vállalkozásaink működését biztosítják. A Bizottság 2012-ben további kezdeményezésekre tesz javaslatot, amelyek célja az egységes piac erősítése, az adminisztratív terhek csökkentése, valamint az, hogy a gazdasági szereplők maradéktalanul kihasználhassák az 500 millió fogyasztót számláló belső piac nyújtotta előnyöket. A közelgő teljesítményértékelést követő jogalkotás a szolgáltatások egységes piacának további fejlesztésére irányul majd, feltárva a foglalkoztatás és a növekedés új forrásait. A héa-rendszer korszerűsítésének köszönhetően a vállalkozások – és nem utolsó sorban a kkv-k – a növekedésre összpontosíthatnak majd.

A virágzó piac titka a fogyasztói bizalom. A következő munkaprogram az idén ősszel elvégzett munkánkra építve intézkedéseket jelent be a fogyasztói jogok erősítésére – ideértve az elektronikus és a határokon átnyúló tranzakciókat – és hatékonyan kezeli az egészségüggyel és biztonsággal összefüggő kérdéseket, növelve a fogyasztók biztonságérzetét és egyben alátámasztva az egységes piac iránti igényt.

Átfogó javaslatcsomagot terjesztünk elő a versenyképes és biztonságos vasúti szolgáltatások biztosítása érdekében, ami jelentősen hozzájárul majd az európai közlekedési rendszer fenntarthatóságához. Az infrastruktúra sohasem volt még annyira kiemelt kérdés az átfogó versenyképesség szempontjából, mint napjainkban: az „Európa összekapcsolása” program a hatékony és fenntartható, uniós szintű infrastruktúra kiépítését célzó stratégiánk központi elemét képezi.

Végül, miközben a pénzügyi szolgáltatások reformjára vonatkozóan a G20 keretében tett uniós kötelezettségvállalások teljesítését szolgáló főbb javaslatok 2011 végéig már előterjesztésre kerülnek, a Bizottság további lépéseket tesz majd a növekedés és a beruházások szempontjából nélkülözhetetlen ágazaton belüli felelősség, átláthatóság és stabilitás megerősítése érdekében. A 2012-ben tervezett további intézkedések közé tartoznak ezenfelül a befektetési alapokat, a biztosítási ágazatot és a befektetők védelmét célzó javaslatok is.

E célkitűzéseket szem előtt tartva a Bizottság 2012-es munkaprogramja a következő javaslatokat is magában foglalja majd:

 • A befektetők védelme a kisbefektetők és a befektetési alapok vonatkozásában

 • A jövőbeni héa-rendszer kidolgozása

 • Az európai fogyasztóvédelmi menetrend

 • Az általános termékbiztonsággal kapcsolatos szabályok felülvizsgálata

 • A vasút liberalizálására irányuló csomag

 • Az elektronikus azonosítás és hitelesítés

 • A kollektív jogok hatékony kezelése

 • Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási keret

Munkahelyek és készségek

Európában a gazdasági siker és a társadalmi kohézió az érem két oldalát jelenti. Napjaink magas munkanélküliségi rátája jelentős problémák forrása, és komolyan veszélyezteti a jövőbeni társadalmi kohéziót és gazdasági fejlődést. Európa csak akkor lehet sikeres, ha mindenki számára megteremti a lehetőséget arra, hogy kivegye a részét a társadalmi haladás előmozdításából.

Társadalmaink fordulóponthoz érkeztek. Az elöregedő népességgel járó következmények miatt nem engedhetjük meg, hogy az európai munkavállalókban rejlő potenciál, készség és tehetség kárba vesszen. Be kell fektetnünk az emberi és a társadalmi tőkénkbe. Már számos tagállam és vállalkozás megértette ezt: ezek a válság alatt is alkalmazásban tartották dolgozóikat – néha csökkentett munkaidőben vagy új munkakörben –, így most maradéktalanul kihasználhatják e dolgozók tehetségét és képzettségét.

A válság társadalmi hatásai ugyanakkor messze túlmutatnak a munka világán: a nehéz pénzügyi helyzetben lévő családok a mindennapi szükségleteiket is alig tudják fedezni jövedelmükből, egyre növekszik a szegénység kockázatának kitett gyermekek száma, társadalmainkat stressz okozta betegségek és más káros egészségügyi hatások sújtják. A Bizottság ezért folytatja küzdelmét a szegénység ellen, és kampányba kezd annak érdekében, hogy az Európa 2020 e kulcsfontosságú célkitűzése tekintetében eredményt könyvelhessünk el.

Társadalmaink jövőjének bebiztosítása azt is jelenti, hogy kellő időben cselekszünk a hosszú távú kihívások megoldása érdekében, ideértve nyugdíjrendszereink fenntarthatóságát. Jóllehet az eszközeink többsége nemzeti szintű, az uniós hozzájárulás igen fontos lehet, és a nyugdíjakkal kapcsolatos eddigi munkánkat számos kezdeményezés követi majd. Az egészséges államháztartás helyreállítása során a szociális kiadások finanszírozását illetően nem csupán a kiadási prioritásokat kell újragondolnunk, hanem a bevételi forrásokat is.

A jövő évi munkaprogramnak az európai szociális piacgazdaság javítását célzó kezdeményezései közé tartoznak az alábbiak:

 • Foglalkoztatási csomag (mely kiterjed a „rugalmas biztonság” menetrendjének megújítására, a „zöld munkahelyek” kezdeményezésre és a fiatalok lehetőségeire irányuló kezdeményezésre)

 • A foglalkoztatói nyugellátás támogatása

 • A munkahelyet változtatók kiegészítő nyugdíjjogosultságának védelme

A jövőbe vezető fenntartható út

A Bizottság kiemelt prioritásként kezelte az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony társadalom felé tartó fokozatos átmenetet irányító átfogó keret felállítását. 2012 az előkészítési szakasz utolsó éve lesz, mielőtt a 2009-es éghajlat–energia csomag teljes körűen hatályba lép. Ezenfelül a jövő évet olyan új intézkedések is fémjelzik majd, amelyek elősegítik az elfogadott célszámaink elérését, illetve segítséget nyújtanak polgárainknak, közösségeinknek és vállalkozásainknak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövőre irányuló hosszú távú tervek kidolgozásához. A közlekedés területén a sikeres intézkedésekre építve igyekszünk csökkenteni a járművek szennyezőanyag-kibocsátását. Segítséget nyújtunk az alternatív tüzelőanyagok és járművek rendelkezésre bocsátásához szükséges infrastruktúra kialakításához. Az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó kiemelt kezdeményezés egyik fő megvalósítandó célkitűzése a vízről szóló új tervezet lesz.

Ezen intézkedésekkel párhuzamosan az uniós költségvetés valamennyi jövőbeni kiadása tekintetében szem előtt tartjuk majd az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések érvényesülését. E célkitűzések megvalósításához az uniós költségvetés alapvetően járul hozzá. A Bizottság folytatja az éghajlatváltozással kapcsolatos célok beillesztését valamennyi vonatkozó jogszabályba, illetve igyekszik kiaknázni a nemzetközi tárgyalások eredményeit az európai munkánk során.

A történelem folyamán bebizonyosodott, hogy az energiafelhasználás a virágzó társadalom egyik alapvető meghatározója. A biztonságos, fenntartható és versenyképes energiarendszer közös uniós célkitűzésnek számít. A megújuló energiaforrások elterjesztésére irányuló 2020 utáni stratégia kidolgozásánál a hosszabb távú stabilitást tartjuk majd szem előtt. Továbbá a tragikus fukushimai baleset bekövetkezése után és a stressztesztek folyományaként elvégezzük a meglévő nukleáris biztonsági keret átfogó felülvizsgálatát.

E célkitűzéseket szem előtt tartva a Bizottság 2012-es munkaprogramja a következő javaslatokat is magában foglalja majd:

 • További lépések a személy- és tehergépkocsik szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentésére

 • A tiszta energiák használatának megkönnyítése a közlekedésben

 • Európa vízkészletének megóvása

 • Az EURATOM nukleáris biztonsági jogi keret frissítése

A polgárok előtt nyitott Európa

A cselekvő Unió egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása annak a nyitott és biztonságos térségnek a létrehozása, ahová az uniós polgárok és a harmadik országok beutazási és tartózkodási joggal rendelkező állampolgárai szabadon beléphetnek, ahol szabadon mozoghatnak, élhetnek és dolgozhatnak.

Az elmúlt évben az Unión belüli és kívüli események a határellenőrzés kérdését a munkaprogramunk egyik kiemelkedő napirendi pontjává tették. A szabadság és mobilitás tekintetében véghezvitt történelmi vívmányaink megóvása érdekében folyamatosan erősítünk és fejlesztenünk kell határellenőrzési rendszerünket, hogy az megfeleljen az új kihívásoknak. A közös migrációs politika végrehajtását is folytatnunk kell, hogy lehetővé tegyük az Unióban a migráció felelősségteljes kezelését. Az érintett felekkel folytatott mélyreható konzultációt követően a Bizottság benyújtja a határellenőrzések új generációjára vonatkozó intézkedési csomagot. Ezenfelül azon is munkálkodunk, hogy biztosítsuk a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásának – amely a polgárok egyik legalapvetőbb jogát képezi az egységes piacon belül – gyakorlati alkalmazását.

A Bizottság 2012. évi munkaprogramja a Stockholmi Program ambiciózus cselekvési tervének számos alapvető kezdeményezését kívánja megvalósítani. Az elektronikus igazságszolgáltatás kiterjesztését célzó jogalkotási javaslat az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával igyekszik megkönnyíteni az együttműködést az igazságügy területén. A bírósági eljárások során keletkezett dokumentumok uniós szintű elismerésének biztosítása is a céljaink között szerepel.

E célkitűzéseket szem előtt tartva a Bizottság 2012-es munkaprogramja a következő javaslatokat is magában foglalja majd:

 • A határellenőrzések új generációja

 • Az emberkereskedelem megelőzésére és az ellene való küzdelemre vonatkozó stratégia

 • Foglalkoztatás és migráció

Nagyobb nyomaték biztosítása az Unió szavának a nagyvilágban

Az uniós polgárok jólétét és biztonságát egyre nagyobb mértékben közvetlenül befolyásolják a határainkon kívül végbemenő események. A saját érdekünk, hogy e történéseket megpróbáljuk magunk alakítani, és erre a legnagyobb esélyünk akkor van, ha együttesen lépünk fel.

A dél-mediterrán szomszédságunkban bekövetkezett történelmi események jó alkalmat kínálnak az EU-nak arra, hogy pozitív erőként indítsa el e népeket a demokrácia és jólét útján. Együtt kell működnünk az új kormányokkal, hogy láthassuk, milyen támogatást és bátorítást nyújthatunk nekik – legyen szó akár politikai támogatásról, technikai segítségnyújtásról vagy az újjáépítéshez és gazdaságfejlesztéshez nyújtott konkrét anyagi támogatásról.

A szolidaritás alapvető európai érték – amely messze túlmutat a határokon. Az EU – mint a nemzetközi fejlesztési segélyek világviszonylatban legjelentősebb donorja – vezető szerepet játszik majd a világ legszegényebb társadalmainak megsegítésében, különös figyelmet fordítva a millenniumi fejlesztési célok elérésére. Az EU globális szolidaritásának kézzelfogható megnyilvánulásaként 2012-ben előterjesztjük az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest felállítására irányuló javaslatainkat.

A Bizottság emellett továbbra is támogatja az EU növekedési célkitűzéseit a nemzetközi színtéren. Miközben az általános célkitűzés továbbra is a folyamatban lévő többoldalú kereskedelmi tárgyalások sikeres lezárása, valamint Oroszország csatlakozása révén a WTO további megerősítése, reményeink szerint a közeljövőben sikerül szabadkereskedelmi megállapodást kötnünk Ukrajnával, Kanadával, Szingapúrral és Indiával, valamint döntő lépést teszünk a megkötés irányába Japánnal is. Annak érdekében is erőfeszítéseket teszünk, hogy tárgyalásokat kezdjünk egy Kínával kötendő unós befektetési megállapodásról.

2012 folyamán folytatódik a potenciális jövőbeni bővítések értékelése, és tovább folynak majd az azokról szóló megbeszélések is. Türelmetlenül várjuk a pillanatot, amikor – családunk 28. tagjaként – Horvátországot is a tagállamaink között üdvözölhetjük. 2012-ben további erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy Horvátország teljes mértékben kiaknázhassa az általunk kínált lehetőséget, és töretlenül haladhasson előre a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésének útján.

E célkitűzéseket szem előtt tartva a Bizottság 2012-es munkaprogramja a következő javaslatokat is magában foglalja majd:

 • Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest felállítása

 • 2012. évi bővítési csomag

Intelligens szabályozás és hatékony végrehajtás

Munkaprogramjának teljesítése során a Bizottság fenntartja majd a lehető legjobb minőségű javaslatok benyújtása iránti erős elkötelezettségét.Az előkészítési szakasz a minőség kulcsa, az előkészítés pedig azt jelenti, hogy a kezdeményezések az érdekelt felekkel folytatott átfogó konzultáció alapján kerülnek kidolgozásra. Az érdekelt felek hatékony közreműködésének biztosítása érdekében 2012-től a konzultációs időszak az eddigi 8 hét helyett 12 hét lesz.

Továbbá, bármilyen gondos legyen is a javaslatok előkészítése, sikeres azok átvizsgálása, illetve egyhangú a Parlament és a Tanács általi elfogadása, a javaslatok tényleges hatása a végrehajtáson múlik. Napjainkban túl sok olyan politikai fellépéssel találkozunk, amely nem jár kézzelfogható előnyökkel a polgárok, a vállalkozások és a közhatóságok számára. A Bizottság továbbra is maradéktalanul igyekszik ellátni a Szerződés őreként betöltött feladatát. Ebbe beletartozik a versenypolitika kulcsfontosságú eszközként történő proaktív alkalmazása és fejlesztése annak érdekében, hogy az csakugyan egyenlő versenyfeltételeket és jól működő egységes piacot biztosítson.

E célkitűzéseket szem előtt tartva a Bizottság 2012-es munkaprogramja a következő javaslatokat is magában foglalja majd:

 • Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme

Az előttünk álló út

2020-ig nyolc év van hátra. A globális fejleményekkel lépést tartva az EU-nak meg kell ragadnia az alkalmat a világban betöltött pozíciójának megerősítésére. Nagyratörő céljaink elérése egyaránt függ a reformok mellett magukat kölcsönösen elkötelező tagállamainktól és európai intézményektől. Ahhoz, hogy 2020-ra igazi eredményeket könyvelhessünk el, az európai szintű erőfeszítéseket előre kell ütemeznünk. Most kell tehát cselekednünk ahhoz, hogy biztosítsuk a szükséges haladást. Várakozással tekintek az Európai Parlamenttel az elkövetkezendő hetek során folytatandó munkánkra, amelynek eredményeképpen olyan kezdeményezésekből álló program jön majd létre, amely segít helyreállítani Uniónk növekedését és a belé vetett bizalmat.


Side Bar