Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

V Bruseli 22. augusta 2011

Čo robí EÚ na podporu líbyjského ľudu?

Po šesťmesačnom konflikte nastal v líbyjských udalostiach počas víkendu 20. − 21. augusta vstupom rebelov do Tripolisu rozhodujúci moment. Európska komisia sa od začiatku líbyjského povstania intenzívne pripravovala na tento moment a na problémy, ktoré stoja pred nami. Tu je prehľad niektorých hlavných medzníkov v úsilí Komisie na podporu líbyjského ľudu, ako aj širšej oblasti južného Stredozemia v období tejto závažnej zmeny.

Rozhodujúca humanitárna pomoc

Európska únia prispela sumou viac než 150 mil. EUR na humanitárnu pomoc počas líbyjskej krízy, z čoho 80 mil. EUR pochádzalo od samotnej Európskej komisie. Humanitárna pomoc financovaná Komisiou podporovala: ľudí utekajúcich z Líbye; návrat viac než 31 700 štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracovali v Líbyi, zo susedných krajín do ich krajiny pôvodu; pomoc utečencom, ktorí sa nemôžu vrátiť do vlastnej krajiny a Líbyjčanom utekajúcim z Líbye; evakuáciu po mori alebo leteckú evakuáciu zhruba 5 800 Európanov, na ktorú osem zúčastnených štátov požiadalo o príspevok v sume 10 574 084 EUR; a financovanie a prípravu núdzových zásob na poskytnutie pomoci Líbyi. V tejto súvislosti navštívili v marci Líbyu a jej pohraničné regióny viacerí komisári EÚ, okrem iného Štefan Füle (komisár pre rozšírenie a susedskú politiku), Cecilia Malmströmová (komisárka pre vnútorné záležitosti) a Kristalina Georgieva (komisárska pre humanitárnu pomoc).

Pozri: Prehľad humanitárnej pomoci Líbyi

Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu

Pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady 11. marca Európska komisia a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predložili 8. marca oznámenie „Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím", v ktorom objasnili, čo môže Európa urobiť na podporu zmien vo svojom južnom susedstve.

Komisia navrhla partnerstvo založené na troch pilieroch: i) cielená podpora demokratickej transformácie a budovanie inštitúcii s osobitným zameraním na ľudské práva, ústavné a súdne reformy a boj proti korupcii; ii) úzke partnerstvo s ľuďmi, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať podpore občianskej spoločnosti a vytváraniu viac príležitostí pre kontakt medzi ľuďmi, najmä medzi mladými ľuďmi; a iii) stimuly hospodárskeho rastu, rozvoja a vytvárania pracovných miest, a to najmä prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov. V tejto súvislosti Komisia upraví zameranie rozsiahlych programov pomoci, v rámci ktorých majú naši južní susedia k dispozícii sumu 4 mld. EUR vo forme grantov na obdobie rokov 2011 – 2013.

Pozri: Komisia EÚ začína budovať ambiciózne partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím

Nová a ambiciózna európska susedská politika

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová a Štefan Füle, komisár EÚ pre rozšírenie a susedskú politiku, 25. mája predstavili novú a ambicióznu európsku susedskú politiku (ESP), ktorá je potvrdením rozhodného a intenzívnejšieho angažovania EÚ v krajinách ležiacich v jej susedstve. Cieľom tohto návrhu je posilnenie vzťahov s jednotlivými krajinami, ako aj vzťahov na regionálnej úrovni medzi EÚ a krajinami nachádzajúcimi sa v jej susedstve prostredníctvom prístupu „viac finančných prostriedkov v záujme zásadnejších reforiem“, na základe ktorého sa poskytne viac dodatočných finančných prostriedkov, avšak zároveň sa požaduje väčšia vzájomná zodpovednosť.

Okrem už pridelených 5,7 mld. EUR na obdobie rokov 2011 – 2013 boli z iných existujúcich zdrojov prevedené ďalšie finančné prostriedky vo výške 1,24 mld. EUR, ktoré budú teraz k dispozícii na podporu ESP. Európska rada na dôvažok odsúhlasila návrh vysokej predstaviteľky zvýšiť úvery, ktoré Európska investičná banka v rovnakom období poskytne krajinám južného Stredozemia, o 1 mld. EUR. Európska banka pre obnovu a rozvoj podporila jej žiadosť o rozšírenie príslušných činností do oblasti Blízkeho východu a Severnej Afriky – počnúc Egyptom. Očakáva sa, že do roku 2013 by ročný objem úverov mohol dosiahnuť výšku približne 2,5 mld. EUR.

Pozri: Nová a ambiciózna európska susedská politika

Kancelária EÚ v Benghází

Dňa 22. mája Catherine Ashtonová otvorila novú kanceláriu EÚ vo východolíbyjskom meste Benghází s cieľom efektívnejšie podporovať pomoc EÚ v koordinácii s členskými štátmi a inými medzinárodnými organizáciami. Počas tejto návštevy sa vysoká predstaviteľka stretla aj s Mahmoudom Jibrilom, predsedom dočasnej národnej rady, ktorého EÚ uznala za kľúčového politického partnera v Líbyi.

Pozri: Catherine Ashtonová otvára kanceláriu Európskej únie v Benghází

Dialóg a stretnutia s dočasnou národnou radou

Predseda Komisie Barroso sa tiež stretol 13. júla s predsedom dočasnej národnej rady Mahmoudom Jibrilom. Ako Barroso vtedy uviedol, dočasnú národnú radu treba vnímať ako ozajstné národné hnutie, ktorého jasným záväzkom je národné zmierenie a inkluzívny politický prechod. Na tento prechod sme už začali v úzkej spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi (OSN, Africká únia, Liga arabských štátov) mobilizovať zdroje. Takisto zdôraznil, že aj keď proces prechodu musí byť v rukách samotného líbyjského ľudu, EÚ je pripravená poskytovať svoje odborné znalosti a podporu, pokiaľ ide o:

  • organizáciu a kontrolu slobodných a spravodlivých volieb,

  • vytvorenie účinnej správy a súdnictva,

  • rozvoj občianskej spoločnosti a slobodných médií,

  • reformu sektoru bezpečnosti,

  • vypracovanie rozumnej hospodárskej politiky pre rast, rozvoj a zamestnanosť.

Sankcie proti Kaddáfiho režimu

Pre informácie o rozhodnutiach týkajúcich sa sankcií voči Líbyi pozri:

Správy ESVČ týkajúce sa Líbye


Side Bar