Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Bruxelles, 22 august 2011

Ce măsuri întreprinde UE pentru a sprijini populația Libiei?

După șase luni de conflict, evenimentele din Libia au ajuns într-un moment decisiv la sfârșitul săptămânii trecute, în zilele de 20 și 21 august, odată cu intrarea rebelilor în Tripoli. Comisia Europeană s-a pregătit intens pentru acest moment și pentru provocările viitoare – încă de la începutul revoltei în Libia. În continuare facem o prezentare generală a unora dintre etapele cheie ale eforturilor întreprinse de Comisie pentru a sprijini populația Libiei, precum și zona din sudul Mediteranei, în această perioadă de schimbări tumultuoase.

Un răspuns umanitar decisiv

UE în ansamblu a contribuit cu asistență umanitară pentru criza din Libia în valoare de peste 150 de milioane €, 80 de milioane € reprezentând contribuția Comisiei. Asistența umanitară finanțată de Comisie a sprijinit: persoanele care se refugiază din Libia; repatrierea din țările vecine în țara lor de origine a peste 31 700 de resortisanți din țări terțe, care au lucrat în Libia; asistența pentru refugiații care nu se pot întoarce în țara lor de origine și pentru libienii care se refugiază din Libia; evacuarea pe cale maritimă și aeriană a aproximativ 5 800 de europeni, pentru care opt state participante au cerut o contribuție de 10 574 084 €; precum și finanțarea și prepoziționarea stocurilor de urgență în vederea acordării de ajutor de urgență în Libia. În acest context, în luna martie, mai mulți comisari au vizitat Libia și regiunile sale de frontieră, printre aceștia numărându-se Štefan Füle (comisarul pentru extindere și politica de vecinătate), Cecilia Malmström (comisarul pentru afaceri interne) și Kristalina Georgieva (comisarul pentru ajutor umanitar).

A se vedea: Prezentare generală a ajutorului umanitar acordat Libiei

Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită

Înainte de Consiliul European extraordinar din 11 martie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), au prezentat, în data de 8 martie, o comunicare privind un „Parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud - mediteraneene”, în cadrul căreia sunt detaliate măsurile pe care Europa le-ar putea întreprinde pentru a sprijini schimbările care au loc în vecinătatea sudică.

Comisia a propus un parteneriat bazat pe trei piloni: i) acordarea unui sprijin specific transformării democratice și consolidării instituțiilor, cu o atenție deosebită în ceea ce privește drepturile omului, reformele constituționale, reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției; ii) un parteneriat strâns cu populația, cu un accent deosebit pe sprijinirea societății civile și pe oferirea mai multor oportunități pentru relațiile interpersonale, în special în cazul tinerilor; și iii) stimularea creșterii economice, a dezvoltării și a creării de locuri de muncă, în special prin sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. În acest context, Comisia a declarat că va reorienta programele prin care acordă asistență substanțială reprezentând, în prezent, granturi în valoare de 4 miliarde € către vecinii noștri din sud pentru perioada 2011-2013.

A se vedea: Comisia Europeană lansează un parteneriat ambițios pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene

O politică europeană de vecinătate nouă și ambițioasă

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele, Catherine Ashton, împreună cu Štefan Füle, comisarul pentru extindere și politica de vecinătate, au lansat la 25 mai o politică europeană de vecinătate (PEV) nouă și ambițioasă, confirmând angajamentul ferm și consolidat al UE față de vecinii săi. Propunerea urmărește să consolideze relațiile individuale și regionale între UE și țările din vecinătatea sa printr-o abordare de tipul „mai multe fonduri pentru mai multe reforme” care constă în punerea la dispoziție a mai multor fonduri, cu condiția consolidării răspunderii reciproce.

Pe lângă cele 5,7 miliarde € alocate deja pentru perioada 2011-2013, au fost transferate fonduri suplimentare în valoare de 1,24 miliarde € de la alte resurse existente și vor fi puse acum la dispoziție în sprijinul PEV. În plus, Consiliul European a fost de acord cu propunerea Înaltului Reprezentant/vicepreședintelui de majorare cu 1 miliard €, pentru aceeași perioadă, a împrumuturilor acordate de BEI (Banca Europeană de Investiții) țărilor sud-mediteraneene. BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) a susținut solicitarea doamnei Ashton de extindere a operațiunilor băncii în regiunea Orientului Apropiat și a Africii de Nord, începând cu Egiptul. Se așteaptă ca volumul de împrumuturi anuale să ajungă, până în 2013, la aproximativ 2,5 miliarde € pe an.

A se vedea: O politică europeană de vecinătate nouă și ambițioasă

Un birou al UE la Benghazi

La 22 mai, Catherine Ashton a inaugurat un nou birou al UE în orașul Benghazi din estul Libiei, cu scopul de a promova cu mai multă eficacitate asistența acordată de UE, în coordonare cu statele membre și cu alte organizații internaționale. În cursul acestei vizite, ÎR/VP s-a întâlnit și cu Mahmoud Jibril, președintele Consiliului Național de Tranziție (CNT), căruia UE i-a recunoscut statutul de interlocutor politic esențial în Libia.

A se vedea: Catherine Ashton inaugurează biroul Uniunii Europene din Benghazi

Dialog și colaborare cu Consiliului Național de Tranziție

Președintele Barroso s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele CNT Mahmoud Jibril la 13 iulie. Conform afirmației președintelui la momentul respectiv, Consiliul trebuie să fie privit ca o mișcare națională autentică, care s-a angajat în mod clar pentru reconciliere națională și pentru tranziție politică deschisă tuturor părților – o tranziție în sprijinul căreia am început deja să mobilizăm resurse, pentru a o sprijini, în strânsă colaborare cu partenerii noștri internaționali (ONU, Uniunea Africană și Liga Arabă). Conform celor subliniate de președinte, cu toate că procesul de tranziție trebuie să fie realizat de poporul libian, UE este gata să își ofere expertiza și sprijinul în ceea ce privește:

  • organizarea și supravegherea unor alegeri libere și corecte;

  • crearea unei administrații și a unui sistem judiciar eficace;

  • dezvoltarea societății civile și a unei mass-media libere;

  • reformarea sectorului securității;

  • elaborarea de politici economice solide pentru creștere economică, dezvoltare și locuri de muncă.

Sancțiuni pentru regimul Gaddafi

Pentru informații referitoare la deciziile privind sancțiunile aplicate Libiei, a se vedea:

Știrile SEAE referitoare la Libia


Side Bar