Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Bruksela, dnia 22 sierpnia 2011 r.

Jak Unia Europejska wspiera Libijczyków?

Trwający już sześć miesięcy konflikt w Libii wszedł w decydującą fazę w dniach 20 i 21 sierpnia, gdy rebelianci wkroczyli do Trypolisu. Od początku wybuchu powstania w Libii Komisja Europejska intensywnie przygotowywała się zarówno do tego momentu, jak i do przyszłych wyzwań. Poniżej przedstawiamy przegląd wybranych najważniejszych działań podjętych przez Komisję w związku z jej wysiłkami, by wesprzeć Libijczyków, jak również szerszy południowy rejon Morza Śródziemnego w okresie przełomowych zmian.

Zdecydowane działania humanitarne

Unia Europejska jako całość przekazała na pomoc humanitarną dla ogarniętej kryzysem Libii ponad 150 mln euro, z czego 80 mln euro pochodzi z samej Komisji. Finansowana ze środków Komisji pomoc humanitarna została przeznaczona na: pomoc osobom uciekającym z Libii; repatriację z sąsiednich państw do kraju pochodzenia ponad 31 700 obywateli państw trzecich zatrudnionych w Libii; pomoc uchodźcom, którzy nie mogą wrócić do swojej ojczyzny oraz Libijczykom uciekającym z Libii; ewakuację drogą lądową i morską około 5 800 Europejczyków, w związku z którą osiem państw uczestniczących zwróciło się o środki w wysokości 10 574 084 euro; finansowanie i wstępne rozmieszczenie zapasów w sytuacji kryzysowej, by nieść pomoc humanitarną w Libii. W marcu tego roku wielu komisarzy, w tym Štefan Füle (DG ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa), Cecilia Malmström (DG do Spraw Wewnętrznych) oraz Kristalina Georgieva (DG ds. Pomocy Humanitarnej) udało się do Libii i na tereny przygraniczne.

Zob.: Opis pomocy humanitarnej dla Libii

A. Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu

Przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 11 marca Komisja Europejska wraz z wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa ogłosiła w dniu 8 marca komunikat w sprawie Partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu, w którym wypunktowała, co Europa może uczynić, by wesprzeć przemiany zachodzące u południowych sąsiadów UE.

Komisja zaproponowała partnerstwo opierające się na trzech filarach: i) ukierunkowanym wsparciu przemian demokratycznych oraz tworzeniu instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, reform konstytucyjnych i sądownictwa oraz zwalczania korupcji; ii) bliskiej współpracy z mieszkańcami, ze szczególnym naciskiem na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz poszerzenie kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza wśród młodzieży; oraz iii) przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego, rozwoju oraz tworzenia miejsc pracy, głównie poprzez wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście Komisja oświadczyła, że dokona przesunięć w głównych programach pomocy, w których na okres 2011-2013 przewidziano dotacje w wysokości 4 mld euro dla południowych sąsiadów UE.

Zob.: Komisja Europejska zawiązuje ambitne Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego

Nowa, ambitna europejska polityka sąsiedztwa

Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Štefan Füle, unijny komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, zainicjowali w dniu 25 maja nową, ambitną europejską politykę sąsiedztwa (EPS), potwierdzając tym samym zdecydowane i pogłębione zaangażowanie we współpracę z sąsiednimi państwami. Polityka ma na celu zacieśnienie stosunków Unii zarówno z poszczególnymi państwami sąsiedztwa, jak i regionami, w myśl zasady „więcej funduszy za więcej reform” – tym samym udostępniając więcej dodatkowych środków przy jednoczesnym zwiększeniu wzajemnej odpowiedzialności.

Do kwoty 5,7 mld euro, którą już wcześniej przeznaczono na lata 2011-2013, dołożono teraz dodatkowe środki w kwocie 1,24 mld euro, przesunięte z innych rezerw i udostępnione obecnie na wsparcie EPS. Oprócz tego Rada Europejska przyjęła propozycję wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton dotyczącą zwiększenia kwoty pożyczek dla krajów południowych Morza Śródziemnego, udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, o 1 mld euro w tym samym okresie. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przychylił się natomiast do wniosku wysokiej przedstawiciel Ashton o rozszerzenie działań banku na Bliski Wschód i Afrykę Północną, poczynając od Egiptu. Oczekuje się, że kwota pożyczek EBOR dla krajów regionu mogłaby wynieść ok. 2,5 mld euro rocznie do 2013 r.

Zob.: Nowa, ambitna europejska polityka sąsiedztwa

Biuro UE w Bengazi

W dniu 22 maja Catherine Ashton otworzyła nowe biuro UE w Bengazi, położonym we wschodniej Libii, by skuteczniej wzmocnić pomoc ze strony UE we współpracy z państwami członkowskimi oraz innymi organizacjami międzynarodowymi. Podczas swojej wizyty w Libii wysoka przedstawiciel spotkała się również z Muhammadem Abd ad-Dżalil, przewodniczącym Tymczasowej Rady Narodowej, którą UE uznała za kluczowego partnera do rozmów politycznych w Libii.

Zob.: Catherine Ashton otwiera biuro UE w Bengazi

Dialog i współpraca z Tymczasową Radą Narodową

W dniu 13 lipca Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso spotkał się z Muhammadem Abd ad-Dżalilem, przewodniczącym Tymczasowej Rady Narodowej. Jak oświadczył wówczas José Manuel Barroso, należy uznać radę za prawdziwy ruch narodowy, który oddany jest sprawie pojednania narodowego oraz działa na rzecz kompleksowych przemian politycznych – przemian, które już rozpoczęliśmy, by zgromadzić zasoby przeznaczone na wsparcie, we współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami (ONZ, Unia Państw Afrykańskich i Liga Arabska). Przewodniczący podkreślił również, że choć to sami Libijczycy powinni decydować o przemianach, UE gotowa jest służyć swoją wiedzą oraz wsparciem w zakresie:

  • organizacji i nadzoru wolnych i uczciwych wyborów,

  • stworzenia skutecznej administracji i sądownictwa,

  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolnych mediów,

  • reformy sektora bezpieczeństwa,

  • opracowania skutecznych zasad gospodarki, stymulujących wzrost, rozwój i tworzenie miejsc pracy.

Sankcje nałożone na reżim Kadafiego

Więcej informacji na temat decyzji w sprawie nałożenia sankcji na Libię:

Wiadomości na temat Libii na stronie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych


Side Bar