Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Brussel, 22 augustus 2011

Wat heeft de EU gedaan om het Libische volk te steunen?

Na zes maanden conflict bereikten de gebeurtenissen in Libië een beslissend moment toen de rebellen in het weekend van 20-21 augustus Tripoli binnentrokken. Sinds het begin van de Libische opstand heeft de Europese Commissie zich intensief voorbereid op dit moment en op de toekomstige uitdagingen. Hieronder volgt een overzicht van een aantal cruciale elementen in het optreden van de Commissie om het Libische volk en het gehele zuidelijke Middellandse Zeegebied te steunen in deze tijden van ingrijpende veranderingen.

Een doortastende humanitaire reactie

De EU als geheel heeft meer dan 150 miljoen euro bijgedragen aan humanitaire hulp in de Libische crisis, waarvan 80 miljoen euro van de Commissie zelf. Met de door de Commissie gefinancierde humanitaire actie is steun geboden aan de mensen die uit Libië zijn gevlucht, Voor de repatriëring van meer dan 31 700 onderdanen van derde landen die in Libië hadden gewerkt vanuit buurlanden naar hun land van oorsprong, aan vluchtelingen die niet naar hun eigen land kunnen terugkeren en aan Libiërs die Libië zijn ontvlucht, Voor de evacuatie over zee en door de lucht van ongeveer 5 800 Europese burgers, waarvoor door acht betrokken landen een bijdrage is gevraagd van 10 574 084 euro, en voor de financiering en voorafgaande opslag van noodvoorraden om urgente hulp in Libië te verlenen. Diverse commissarissen hebben in dit verband in maart een bezoek gebracht aan Libië en zijn grensgebieden, onder wie Štefan Füle (Uitbreiding en nabuurschapsbeleid), Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) en Kristalina Georgieva (Humanitaire hulp).

Zie: Overview of humanitarian aid to Libya (overzicht van humanitaire hulp aan Libië)

Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart

Voorafgaand aan de buitengewone Europese Raad van 11 maart hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid (HVVV) een mededeling over "Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied" gepresenteerd waarin staat wat Europa zou kunnen doen om de veranderingen in de zuidelijke buurlanden te ondersteunen.

De Commissie stelde een partnerschap voor gebaseerd op drie pijlers: i) gerichte steun voor een democratische overgang en staatsopbouw, met bijzondere aandacht voor de mensenrechten, constitutionele hervormingen en hervormingen van het rechtsstelsel en de strijd tegen corruptie; ii) een nauw partnerschap met de bevolking, met speciale aandacht voor steun aan de maatschappelijke organisaties en meer kansen voor contacten van persoon tot persoon, met name voor jongeren; iii) stimulering van economische groei, ontwikkeling en het creëren van banen, met name door middel van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen. In dit verband heeft de Commissie aangekondigd dat zij de grote bijstandsprogramma's, waaruit momenteel 4 miljard euro aan subsidies beschikbaar is voor onze zuidelijke buren in de periode 2011-2013, zal bijsturen.

Zie: EU-Commissie lanceert ambitieus partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied

Een nieuw en ambitieus Europees nabuurschapsbeleid

Op 25 mei hebben hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Catherine Ashton en Štefan Füle, commissaris voor Uitbreiding en nabuurschapsbeleid een nieuw en ambitieus Europees nabuurschapsbeleid (ENB) voorgesteld waarmee de EU haar sterke engagement ten aanzien van de buurlanden bevestigt en verder versterkt. Het voorstel heeft tot doel de individuele en regionale banden tussen de EU en haar buurlanden aan te halen, in een benadering van "meer middelen voor meer hervormingen", waarbij tegenover de beschikbaarheid van extra middelen een grotere wederzijdse verantwoordingplicht staat.

Bovenop het reeds toegewezen bedrag van 5,7 miljard euro voor de periode 2011-2013, zijn extra middelen ter hoogte van 1,24 miljard euro overgeheveld van andere bestaande bronnen. Die kunnen nu worden benut ter ondersteuning van het ENB. Voorts heeft de Europese Raad ingestemd met het voorstel van de hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter om de leningen van de EIB (Europese Investeringsbank) aan het zuidelijke Middellandse Zeegebied in diezelfde periode met 1 miljard euro te verhogen. De EBWO (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) is ingegaan op het verzoek van de hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter om de werkzaamheden van de bank uit te breiden tot het Midden-Oosten en Noord-Afrika, te beginnen met Egypte. De verwachting is dat de jaarlijkse kredietvolumes in 2013 zouden kunnen oplopen tot ongeveer 2,5 miljard euro per jaar.

Zie: Een nieuw en ambitieus Europees nabuurschapsbeleid

Een EU-kantoor in Benghazi

Op 22 mei heeft Catherine Ashton in de oostelijke Libische stad Benghazi een nieuw EU-kantoor geopend om de EU-bijstand effectiever te beheren en te coördineren met de lidstaten en andere internationale organisaties. Tijdens dit bezoek heeft zij ook Mahmoud Jibril ontmoet, de voorzitter van de Nationale Overgangsraad (NOR), die door de EU is erkend als een essentiële politieke gesprekspartner.

Zie: Catherine Ashton opens European Union office in Benghazi

Dialoog en afspraken met de Nationale Overgangsraad (NOR)

Op 13 juli had ook voorzitter Barroso een ontmoeting met NOR-voorzitter Mahmoud Jibril. Zoals de voorzitter bij die gelegenheid zei, moet de raad als een echte nationale beweging worden beschouwd, die zich duidelijk inzet voor nationale verzoening en een alomvattende politieke overgang – een overgang ten behoeve waarvan we in nauwe samenwerking met onze internationale partners (de VN, de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga) al de nodige middelen hebben vrijgemaakt. Zoals de voorzitter bovendien benadrukte, moet het overgangsproces in handen zijn van het Libische volk zelf, maar staat de EU klaar om expertise en steun te verlenen voor:

  • de organisatie van en het toezicht op vrije en eerlijke verkiezingen

  • het opzetten van een doelmatige overheidsadministratie en rechterlijke macht

  • de ontwikkeling van maatschappelijke organisaties en vrije media

  • een hervorming van de veiligheidssector

  • het uitstippelen van een gezond economisch beleid voor groei, ontwikkeling en werkgelegenheid.

Sancties tegen het regime van Kadhafi

Voor informatie over besluiten in verband met sancties tegen Libië, zie:

EEAS news regarding Libya (nieuws van de EEAS over Libië)


Side Bar