Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Briselē, 2011. gada 22. augustā

Ko ES ir darījusi, lai sniegtu atbalstu Lībijas iedzīvotājiem?

Pēc sešiem konflikta mēnešiem notikumi Lībijā nedēļas nogalē starp 20. un 21. augustu sasniedza izšķirošo posmu, nemierniekiem ieejot Tripolē. Eiropas Komisija jau kopš Lībijas sacelšanās sākuma ir saspringti gatavojusies šim brīdim un gaidāmajiem izaicinājumiem. Turpmāk tiek sniegts pārskats par galvenajiem punktiem Komisijas centienos šajā izšķirīgo pārmaiņu laikā sniegt atbalstu Lībijas iedzīvotājiem, kā arī Vidusjūras dienvidu reģionam kopumā.

Būtiska humānā palīdzība

ES kopumā ir atvēlējusi vairāk nekā 150 miljonus eiro, lai sniegtu humāno palīdzību Lībijas krīzes laikā, no kuriem 80 miljonus eiro atvēlējusi tieši Eiropas Komisija. No Komisijas līdzekļiem finansētās humānās palīdzības ietvaros ir sniegts atbalsts cilvēkiem, kas bēg no Lībijas, vairāk nekā 31 700 Lībijā strādājušo trešo valstu pilsoņu, lai tie atgrieztos savā izcelsmes valstī, ir sniegta palīdzība bēgļiem, kas nevar atgriezties savā valstī, un Lībijas pilsoņiem, kas bēg no Lībijas, ar jūras un gaisa transportu ir evakuēti aptuveni 5800 eiropiešu – šai nolūkā astoņas iesaistītās valstis lūdza piešķirt 10 574 084 eiro, kā arī ir finansētas un iepriekš izvietotas ārkārtas rezerves, lai sniegtu palīdzību Lībijā. Šajā sakarā Lībiju un tās robežreģionus martā apmeklēja vairāki ES komisāri, tostarp Paplašināšanās un kaimiņattiecību komisārs Štefans Fīle, Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma un Humānās palīdzības komisāre Kristalīna Georgijeva.

Skat. Pārskats par humāno palīdzību Lībijai

Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam

Pirms Eiropadomes ārkārtas sanāksmes, kas notika 11. martā, Eiropas Komisija un Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 8. martā iesniedza Paziņojumu par partnerattiecībām demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu, kurā tika izklāstīts, ko Eiropa varētu darīt, lai sniegtu atbalstu pārmaiņām tās dienvidu kaimiņreģionā.

Komisija ierosināja partnerattiecības, kas balstītas uz trim pīlāriem: i) mērķtiecīgs atbalsts demokrātiskai pārveidei un iestāžu izveidei, īpašu uzmanību pievēršot pamatbrīvībām, konstitucionālām reformām, tiesu reformai un cīņai pret korupciju; ii) ciešas partnerattiecības ar cilvēkiem, īpaši uzsverot atbalstu pilsoniskai sabiedrībai un lielākām iespējām apmaiņai un tiešiem personiskiem kontaktiem, īpaši starp jauniešiem; un iii) ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme un ekonomikas attīstība, jo īpaši atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā kontekstā Komisija norādīja, ka pārkārtos galvenās palīdzības programmas, ar kurām šobrīd mūsu dienvidu kaimiņiem 2011.–2013. gadam ir piešķirtas dotācijas 4 miljardu eiro apmērā.

Skat. ES Komisija uzsāk vērienīgas partnerattiecības demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu

Jauna un vērienīga Eiropas kaimiņattiecību politika

Augstā pārstāve Ketrina Eštone kopā ar Paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas komisāru Štefanu Fīli 25. maijā nāca klajā ar jaunu un vērienīgu Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP), apstiprinot ES vēlmi nostiprināt attiecības ar saviem kaimiņiem. Ar šo priekšlikumu paredzēts stiprināt individuālās un reģionālās attiecības starp ES un tās kaimiņreģiona valstīm, izmantojot pieeju “vairāk finansējuma vairāk reformām", proti, piešķirot papildu finansējumu, bet vienlaikus pieprasot lielāku savstarpējo atbildību.

Papildus 5,7 miljardiem eiro, kas jau piešķirti laika posmam no 2011. līdz 2013. gadam, finansējums 1,24 miljardu eiro apmērā ir novirzīts no citiem esošiem finanšu resursiem un tiks darīts pieejams EKP atbalstam. Turklāt Eiropadome ir piekritusi Augstās pārstāves priekšlikumam šim pašam laika posmam palielināt Eiropas Investīciju bankas (EIB) sniegto aizdevumu apjomu Vidusjūras dienvidu reģionam par vienu miljardu eiro. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) atbalstīja Augstās pārstāves pieprasījumu paplašināt savu darbību Vidējo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā, sākot ar Ēģipti. Tiek lēsts, ka ikgadējo aizdevumu apjoms līdz 2013. gadam varētu sasniegt 2,5 miljardus eiro gadā.

Skat. Jauna un vērienīga Eiropas kaimiņattiecību politika

ES birojs Bengazi

Ketrina Eštone 22. maijā atklāja jaunu ES biroju Bengazi pilsētā Lībijas austrumos, lai efektīvāk sniegtu ES palīdzību, saskaņojot rīcību ar dalībvalstīm un citām starptautiskajām organizācijām. Šā apmeklējuma laikā Augstā pārstāve arī tikās ar Lībijas Pārejas perioda nacionālās padomes priekšsēdētāju Mahmudu Džibrilu, ko ES ir atzinusi par galveno politisko sarunu pusi Lībijā.

Skat. Ketrina Eštone atver Eiropas Savienības biroju Bengazi

Dialogs un sadarbība ar Pārejas perioda nacionālo padomi

13. jūlijā ar Pārejas perioda nacionālās padomes priekšsēdētāju Mahmudu Džibrilu tikās arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu. Kā tikšanās laikā norādīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, nepieciešams, lai minētā Padome tiktu uzskatīta par patiesi nacionālu kustību, kurai ir skaidrs mērķis samierināt nāciju un īstenot politisku pāreju, kurā iesaistīti visi – šās pārejas atbalstam mēs jau esam sākuši paredzēt līdzekļus, cieši sadarbojoties ar mūsu starptautiskajiem partneriem (ANO, Āfrikas Savienību un Arābu Līgu). Un, kā uzsvēra priekšsēdētājs Barrozu, pārejas posms jāīsteno Lībijas iedzīvotājiem pašiem, bet ES vienmēr būs gatava sniegt savas īpašās zināšanas un atbalstu šādas jomās:

  • brīvu un godīgu vēlēšanu rīkošana un pārraudzība,

  • efektīvas valsts pārvaldes un tiesu iestāžu sistēmas izveide,

  • pilsoniskās sabiedrības un brīvu plašsaziņas līdzekļu izveide,

  • drošības sektora reforma,

  • pareizas ekonomikas politikas izstrāde izaugsmei, attīstībai un darbavietu radīšanai

Sankcijas pret Kadafi režīmu

Informācija par lēmumiem attiecībā uz sankcijām pret Lībiju ir pieejama šeit:

EĀDD ziņas par Lībiju)


Side Bar