Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Brüsszel, 2011. augusztus 22.

Hogyan támogatja az EU a líbiai népet?

A hathónapos konfliktust követően az augusztus 20–21-i hétvégén fordulópont állt be Líbiában, amikor a felkelők bejutottak Tripoliba. Az Európai Bizottság a líbiai felkelés kezdete óta nagy várakozással készült e pillanatra és az azt követő kihívásokra. Az alábbiak áttekintést adnak arról, hogy e jelentős változások idején melyek voltak a líbiai nép – illetve szélesebb értelemben a dél-mediterrán térség – megsegítésére irányuló bizottsági erőfeszítések kulcsfontosságú szakaszai.

Döntő fontosságú humanitárius válaszlépés

A líbiai válságban az EU egésze több mint 150 millió euró összegű humanitárius segélyt nyújtott, amiből 80 millió euró közvetlenül a Bizottságtól származik. A Bizottság által finanszírozott humanitárius segélyből támogatták a Líbiából menekülőket, több mint 31 700, korábban Líbiában dolgozó harmadik országbeli állampolgár származási országba történő hazatelepítését a szomszédos országokból, az országukba visszatérni nem képes menekültek és a Líbiából menekülő líbiaiak megsegítését, mintegy 5 800 európai polgár tengeri és légi úton történő kimenekítését, amihez a nyolc résztvevő állam 10 574 084 eurós hozzájárulást igényelt, valamint a líbiai humanitárius segélyezéshez szükséges sürgősségi készletek finanszírozását és előzetes elhelyezését. Mindezzel összefüggésben 2011 márciusában több biztos – Štefan Füle (bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos), Cecilia Malmström (az uniós belügyekért felelős biztos) és Kristalina Georgieva (a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos) – is ellátogatott Líbiába és a határ menti régiókba.

Lásd: A Líbiának nyújtott humanitárius segély áttekintése

Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért

Az Európai Tanács március 11-i rendkívüli ülése előtt az Európai Bizottság és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő március 8-án közleményt adott ki „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” címmel, amelyben kifejtette, hogy Európa miként támogathatja a déli szomszédainál zajló változásokat.

A Bizottság három pilléren alapuló partnerséget javasolt: i) a demokratikus átalakulás és az intézményfejlesztés célzott támogatása, különös tekintettel az emberi jogokra, az alkotmányi és igazságügyi reformokra és a korrupció elleni küzdelemre; ii) szoros partnerség a népességgel, különös hangsúlyt fektetve a civil társadalom támogatására és az emberek – különösen a fiatalok – közötti kapcsolatokra; valamint iii) a gazdasági növekedés, a fejlődés és a munkahelyteremtés ösztönzése, különösen a kis- és középvállalkozások támogatásával. Az Európai Bizottság kijelentette, hogy ezzel összefüggésben újrafókuszálja a jelentősebb támogatási programokat, amelyek a 2011–2013-as időszakra jelenleg 4 milliárd euró összegű támogatást biztosítanak déli szomszédaink számára.

Lásd: Az Európai Bizottság ambiciózus partnerséget indít a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel

Új és ambiciózus európai szomszédságpolitika

Catherine Ashton, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője és Štefan Füle, bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos május 25-én útjára indította az új és ambiciózus európai szomszédságpolitikát, megerősítve ezzel az EU elkötelezettségét a jószomszédi kapcsolatok fejlesztése iránt. A javaslattal a Bizottság erősíteni kívánja az EU és szomszédos országai közötti kétoldalú és regionális kapcsolatokat. A „több reform, több forrás” megközelítés az eddiginél erősebb kölcsönös elszámoltathatóságra építve teremt újabb kiegészítő forrásokat.

A 2011–2013 közötti időszakra elkülönített 5,7 milliárd eurón felül az EU további 1,24 milliárd euró összegű, más alapokból átcsoportosított kiegészítő forrást tett elérhetővé az európai szomszédságpolitika támogatása érdekében. Ezenfelül az Európai Tanács jóváhagyta a főképviselő azon javaslatát, hogy ugyanerre az időszakra vonatkozóan az EBB (Európai Beruházási Bank) által a dél-mediterrán térség országai részére biztosított hitel összegét további 1 milliárd euróval növeljék. Az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) pedig a főképviselő kérésének megfelelően kiterjesztette tevékenységét az észak-afrikai és közel-keleti régióra is, kezdve az Egyiptomnak nyújtott segítséggel. Terveik szerint 2013-ra a hitelek elérhetik az évi 2,5 milliárd euró körüli összeget.

Lásd: Új és ambiciózus európai szomszédságpolitika

Az EU irodát nyit Bengáziban

Catherine Ashton május 22-én megnyitotta az EU új irodáját a kelet-líbiai Bengázi városában, amelyet a tagállamokkal és egyéb nemzetközi szervekkel együttműködésben végzett uniós segítségnyújtás előmozdítása érdekében hoztak létre. A külügyi és biztonságpolitikai főképviselő látogatása során találkozott az EU által kulcsfontosságú politikai közvetítőnek tartott átmeneti nemzeti tanács elnökével, Mahmoud Jibrillel is.

Lásd: Catherine Ashton megnyitja az Európai Unió bengázi irodáját

Párbeszéd és kötelezettségvállalás az átmeneti nemzeti tanáccsal

Július 13-án Barroso elnök szintén találkozott Mahmoud Jibrillel, az átmeneti nemzeti tanács elnökével. Barroso elnök akkori nyilatkozata szerint a tanács a nemzeti megbékélés és a széles körű politikai átmenet iránti egyértelmű elkötelezettséget megtestesítő valódi nemzeti mozgalomnak tekintendő. Az átmenet támogatásához nemzetközi partnereinkkel (ENSZ, Afrikai Unió és Arab Liga) már korábban elkezdtük a források mobilizálását. Az elnök azt is kiemelte, hogy az átmeneti folyamat a líbiai nép kezében van, az EU viszont készen áll arra, hogy szakértőként segítse:

  • a szabad és tisztességes választások szervezését és felügyeletét

  • a hatékony közigazgatás és igazságszolgáltatás megteremtését

  • a civil társadalom és a szabad média létrehozását

  • a biztonsági ágazat reformját

  • a növekedésre, a fejlődésre és a munkahelyteremtésre irányuló szilárd gazdaságpolitika kialakítását.

Szankciók a Kadhafi-rezsim ellen

További információ a Líbiával szemben hozott szankciókról szóló határozatokról:

Az Európai Külügyi Szolgálat hírei Líbiáról


Side Bar