Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

V Bruselu dne 22. srpna 2011

Co dělá EU na podporu libyjského lidu?

Po šesti měsících konfliktu dospěly události v Libyi v průběhu víkendu 20. a 21. srpna vstupem povstalců do Tripolisu do rozhodujícího okamžiku. Evropská unie se na tento okamžik a na úkoly, které z něho plynou, intenzivně připravovala již od počátku libyjského povstání. Níže uvedený text popisuje, jak se Komise snaží v této době obrovských změn podpořit libyjský lid a jižní Středomoří obecně.

Rozhodující humanitární reakce

Evropská unie jako celek přispěla během libyjské krize více než 150 miliony EUR v podobě humanitární pomoci, přičemž 80 milionů EUR pochází od Komise samotné. Humanitární pomoc financovaná Komisí byla použita ve prospěch lidí prchajících z Libye, na repatriaci více než 31 700 cizích státních příslušníků, kteří v Libyi pracovali, na pomoc uprchlíkům, kteří se nemohou vrátit do vlasti, a pro Libyjce prchající z Libye. Po moři a letecky bylo evakuováno přibližně 5 800 Evropanů, na což osm zúčastněných států požadovalo 10 574 084 EUR. Dále byly financovány a připraveny nouzové zásoby za účelem humanitární pomoci pro Libyi. V této souvislosti navštívila březnu tuto zemi a její pohraniční oblasti řada komisařů, včetně Štefana Füleho (odpovědného rozšíření a politiku sousedství), Cecilie Malmströmové (odpovědné za vnitřní věci) a Kristaliny Georgievové (odpovědné za humanitární pomoc).

Viz: Přehled humanitární pomoci pro Libyi

Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu

Evropská komise a vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku předložily dne 8. března, před konáním mimořádného zasedání Evropské rady dne 11. března, sdělení nazvané Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím, v němž se uvádí, co může Evropa na podporu změn u svých jižních sousedů učinit.

Komise navrhla partnerství postavené na třech pilířích, konkrétně: i) cílené podpoře demokratické transformace a budování institucí se zvláštním zaměřením na lidská práva, ústavní a soudní reformu a boj proti korupci; ii) úzkém partnerství s občany se zvláštním důrazem na podporu občanské společnosti a zlepšení příležitostí pro styky mezi lidmi, zejména mladými lidmi a iii) stimulaci hospodářského růstu, rozvoje a tvorby pracovních míst, zejména prostřednictvím podpory pro malé a střední podniky. Komise v této souvislosti uvedla, že přehodnotí zaměření významných programů podpory, které v současné době odpovídají 4 miliardám EUR v podobě grantů, jež jsou jižním sousedům v období 2011–2013 k dispozici .

Viz: Komise EU zahajuje ambiciózní partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím

Nová a ambiciózní evropská politika sousedství

Vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová, společně se Štefanem Fülem, komisařem pro rozšíření a politiku sousedství, zahájili dne 25. května novou ambiciózní politiku sousedství, čímž potvrdili odhlodání a větší angažovanost EU vůči jejím sousedům. Zmíněný návrh se snaží o posílení individuálních i regionálních vztahů mezi EU a zeměmi v jejím sousedství na základě přístupu „více prostředků na větší počet reforem“. K dispozici je tedy více prostředků, ale zároveň je vyžadována větší vzájemná odpovědnost.

Kromě již dříve vyčleněných 5,7 miliard EUR na období 2011–2013 byla nyní ze stávajících zdrojů převedena další částka ve výši 1,24 miliardy EUR, která bude poskytnuta na podporu evropské politiky sousedství. Evropská rada navíc souhlasila s návrhem vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku, který spočívá ve zvýšení úvěrů Evropské investiční banky jižnímu Středomoří v tomtéž období o 1 miliardu EUR. Evropská banka pro obnovu a rozvoj také podpořila žádost vysoké představitelky, aby rozšířila své působení na region Blízkého východu a severní Afriky počínaje Egyptem. Podle očekávání by mohl do roku 2013 roční objem půjček dosahovat až 2,5 miliardy EUR.

Viz: Nová a ambiciózní evropská politika sousedství

Kancelář EU v Benghází

Catherine Ashtonová dne 22. května otevřela novou kancelář EU ve východolibyjském městě Benghází s cílem účinněji a koordinovaně s členskými státy a dalšími mezinárodními organizacemi řídit pomoc EU. Vysoká představitelka se v průběhu této návštěvy setkala s Mahmúdem Džibrílem, předsedou výkonného výboru přechodové národní rady, kterou Evropská unie považuje za svého klíčového politického partnera v Libyi.

Viz: Catherine Ashtonová otevírá kancelář Evropské unie v Benghází

Dialog a spolupráce s přechodovou národní radou

Předseda Barroso se s předsedou přechodové národní rady Mahmúdem Džibrílem rovněž setkal dne 13. července. Jak předseda Komise tehdy uvedl, je tuto radu třeba vnímat jako skutečné hnutí lidu s jasným cílem, jímž je národní usmíření a všeobecný politický proces, na jehož podporu jsme již začali v úzké spolupráci s mezinárodními partnery (OSN, Africkou unií a Arabskou ligou) mobilizovat prostředky. Přestože je tento proces proměny v rukou libyjského lidu, je EU připravena poskytnout své odborníky a pomoc v souvislosti s:

  • organizací voleb a dohledem nad jejich svobodným a spravedlivým průběhem,

  • vytvořením účinného správního a soudního systému,

  • rozvojem občanské společnosti a svobodných sdělovacích prostředků,

  • reformou bezpečnosti,

  • vytvořením vhodných hospodářských politik pro růst, rozvoj a pracovní místa.

Sankce pro Kaddáfího režim

Informace o sankcích pro Libyi jsou k dispozici na zde:

Zprávy EEAS o Libyi


Side Bar