Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/565

Брюксел, 22 август 2011 г.

Как ЕС подкрепя либийския народ?

След продължилия шест месеца конфликт събитията в Либия навлязоха в решителна фаза с влизането на бунтовниците в Триполи през уикенда на 20 и 21 август. От началото на въстанието в Либия Европейската комисия се подготвяше усилено за този момент и за предстоящите предизвикателства. Следва преглед на някои от основните моменти от работата на Комисията за подпомагане на либийското население, както и на целия южносредиземноморски регион в този момент на важни промени.

Решителен хуманитарен отговор

ЕС като цяло отпусна повече от 150 милиона евро за хуманитарна помощ за либийската криза, като самата Комисия предостави 80 милиона евро. С финансираната от Комисията хуманитарна помощ бяха подпомогнати: хората, бягащи от Либия; репатрирането от съседните страни на около 31 700 граждани на трети държави на работа в Либия; бежанците, които не могат да се завърнат в родната си страна, и на либийци, бягащи от Либия; евакуирането по море и по въздух на около 5 800 европейци, за което беше поискана помощ на стойност 10 574 084 евро от осем участващи държави и финансирането на предварителната доставка на екипировка и материали за спешни ситуации за предоставяне на помощ в Либия. В този контекст през март редица комисари посетиха Либия и граничните ѝ райони, включително Щефан Фюле (разширяване и европейска политика за съседство), Сесилия Малмстрьом (вътрешни работи) и Кристалина Георгиева (хуманитарна помощ).

Виж: Преглед на хуманитарната помощ за Либия

Партньорство за демокрация и споделен просперитет

Преди извънредната среща на Европейския съвет на 11 март тази година Европейската комисия и Върховният представител за външната политика и политиката на сигурност представиха на 8 март съобщение, озаглавено „Партньорство за демокрация и споделен приоритет с Южното Средиземноморие“, в което се посочва какво може да направи Европа, за да подкрепи промените в южните си съседи.

Комисията предложи партньорство, основано на три стълба: i) целенасочена подкрепа за демократична трансформация и изграждане на институциите с особен акцент върху човешките права, конституционните реформи, реформата на съдебната система и борбата с корупцията; ii) тясно партньорство с народите, като се придаде особено значение на подкрепата за гражданското общество и на по-добрите възможности за обмен и лични контакти между хората, особено младите; и iii) насърчаване на икономическия растеж, развитието и създаването на работни места, по-специално чрез подкрепа за малките и средните предприятия (МСП). В този контекст Комисията заяви, че ще пренасочи най-съществените програми за помощ, които в момента възлизат на 4 милиарда евро безвъзмездни средства в полза на южните ни съседи за периода 2011—2013 г.

Виж: Европейската комисия стартира амбициозно партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие

Нова и амбициозна европейска политика за съседство

На 25 май Върховният представител за външната политика и политиката на сигурност Катрин Аштън заедно с Щефан Фюле, комисар за разширяването и европейската политика за съседство, подеха нова и амбициозна европейска политика за съседство (ЕПС), с което потвърдиха решителния и силен ангажимент на ЕС по отношение на неговите съседи. Целта на предложението е да се подсилят индивидуалните и регионалните отношения между ЕС и съседните му държави посредством подход, основан на „повече финансиране за по-големи реформи“, като бъдат предоставени допълнителни средства, но при наличие на повече взаимна отчетност.

В допълнение към 5,7-те милиарда евро, които вече бяха отпуснати за периода 2011—2013 г., от други съществуващи ресурси бяха прехвърлени още 1,24 милиарда евро, които сега ще бъдат предоставени в подкрепа на ЕПС. Освен това Европейският съвет се съгласи с предложението на Върховния представител за външната политика и политиката на сигурност за увеличаване на заемите, отпуснати от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за региона на Южното Средиземноморие, с 1 милиард евро за същия период. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепи искането на г-жа Аштън за разширяване на операциите в региона на Близкия Изток и на Северна Африка, като се започне с Египет. Очакванията са, че до 2013 г. годишният размер на заемите може да достигне около 2,5 милиарда евро.

Виж: Нова и амбициозна европейска политика за съседство

Офис на ЕС в Бенгази

На 22 май Катрин Аштън откри нов офис на ЕС в източния либийски град Бенгази, за да се насърчи по-ефективното доставяне на помощта на ЕС чрез координиране с държавите-членки и други международни организации. По време на посещението Върховният представител за външната политика и политиката на сигурност се срещна също с Махмуд Джибрил, председател на Националния съвет на прехода, който ЕС призна за основен политически партньор в Либия.

Виж: Катрин Аштън открива офис на Европейския съюз в Бенгази

Диалог и съвместна работа по отношение на Националния съвет на прехода

На 13 юли председателят Барозу се срещна също така с председателя на Националния съвет на прехода, Махмуд Джибрил. Както заяви председателят, тогава Съветът следва да се счита за истинско национално движение с ясен ангажимент за постигане на национално помирение и приобщаващ политически преход, за който вече започна мобилизирането на помощи в тясно сътрудничество с нашите международни партньори (ООН, Африканския съюз и Арабската лига). Председателят на Комисията подчерта също така, че макар и управлението на преходния период да трябва да се извърши от самия либийски народ, ЕС е готов да предостави своя опит и помощ по отношение на:

  • организирането и наблюдението на свободни и честни избори

  • създаването на ефективна администрация и съдебна система,

  • развитието на гражданско общество и свободни средства за масова информация,

  • реформа на сектора на сигурността,

  • изготвяне на добри икономически политики за растеж, развитие и работни места.

Санкции срещу режима на Кадафи

За повече информация относно санкциите срещу Либия, моля, вижте:

Новини на Европейската служба за външна дейност по отношение на Либия


Side Bar