Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/482

Bryssel den 6 juli 2011

Förordningen om tydligare livsmedelsinformation bra för konsumenterna, enligt kommissionär John Dalli

Europaparlamentet har precis antagit en förordning om tydligare livsmedelsinformation till konsumenterna.

Med anledning av detta har John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik, gjort följande uttalande:

”Jag är glad över detta viktiga beslut, som är slutfasen i ett mer än treårigt arbete för att underlätta för konsumenterna att fatta välgrundade beslut när de köper livsmedel. Parlamentets godkännande är ett viktigt led i arbetet för att stärka konsumenternas ställning och bidra till kampen mot den tilltagande fetman och kroniska sjukdomar i EU."

Avtalet är bra för konsumenterna.

Bland annat införs följande förbättringar:

  • En minsta teckenstorlek för obligatorisk information så att den blir lättare att läsa.

  • Obligatorisk näringsvärdesdeklaration så att konsumenterna lättare ska kunna hitta livsmedel som passar deras smak eller kostbehov.

  • Obligatorisk information om allergener i färdigförpackade livsmedel, livsmedel som inte är färdigförpackade och mat på restauranger, så att konsumenterna lättare kan skydda sin hälsa.

  • Obligatorisk märkning av ursprungsland för kött från gris, får, get och fjäderfä. Detta minskar risken för att konsumenterna vilseleds och säkerställer lika villkor för livsmedelsföretagen.

Jag vill passa på att tacka alla som bidragit till dagens resultat – Europaparlamentet, det ungerska ordförandeskapet och tidigare ordförandeländer, rådet och kommissionens olika avdelningar. Särskilt vill jag tacka Renate Sommer, Europaparlamentets föredragande i ärendet, för hennes omfattande arbete och engagemang för att nå en väl avvägd kompromiss med rådet.

Förordningen är ett resultat av den kompromissen, och på vissa nyckelområden är den tyvärr inte så långtgående som vi hade hoppats. Till exempel har kommissionens ursprungliga förslag om näringsvärdesdeklaration på förpackningarnas framsida inte antagits. Möjligheten till näringsvärdesinformation på förpackningens framsida är dock ett steg i rätt riktning.

Det är också beklagligt att alkoholhaltiga drycker för närvarande inte omfattas av bestämmelserna om ingrediensförteckning och näringsvärdesdeklaration. Men jag kommer att försöka se till att vi uppnår en bra balans när vi tar upp frågan igen inom en nära framtid."

MEMO/11/481


Side Bar