Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/482

Brusel 6. července 2011

Prohlášení komisaře Johna Dalliho: přijetí nařízení o poskytování informací o potravinách je pro spotřebitele dobrá zpráva

Evropský parlament právě přijal nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, při této příležitosti uvedl:

„Vítám dnešní důležité rozhodnutí. Završilo tak více než tříleté snažení, jehož cílem bylo pomoci spotřebitelům činit při nákupu potravin informovanější rozhodnutí. Hlasování Parlamentu představuje zásadní krok vpřed v našich snahách dále posilovat vliv spotřebitele a přispívat k boji proti vzrůstajícímu výskytu obezity a chronických onemocnění v EU."

Tato dohoda znamená pro spotřebitele dobrou zprávu.

Posílí jejich vliv tím, že zavádí, mimo jiné:

  • minimální velikost písma pro povinné údaje, tak aby byly pro spotřebitele snáze čitelné,

  • povinné nutriční údaje, které spotřebitelům pomohou identifikovat potraviny, které splňují jejich osobní či dietetické požadavky,

  • povinné údaje o alergenech v balených i nebalených potravinách a potravinách prodávaných v restauracích, což spotřebitelům umožní lépe chránit své zdraví,

  • povinné označení země původu u masa z prasat, ovcí, koz a drůbeže. Vymezení nepovinných údajů o původu pomůže předejít nebezpečí uvedení spotřebitelů v omyl a zajistí jednotné podmínky pro potravinářské podniky.

Dále bych chtěl veřejně vyjádřit své poděkování a uznání všem zúčastněným stranám, díky nimž bylo dnes možné tohoto výsledku dosáhnout – Evropskému parlamentu, maďarskému předsednictví EU, jakož i předsednictvím předcházejícím, Radě a útvarům Komise. Zejména bych chtěl poděkovat Dr. Renate Sommerové, zpravodajce Evropského parlamentu pro tuto otázku, za její usilovnou práci a odhodlání dosáhnout s Radou vyváženého kompromisu.

Dnešní výsledek je samozřejmě výsledkem kompromisu. Z toho důvodu musím podotknout, že v některých klíčových oblastech toto nařízení bohužel nepřináší takový pokrok, jaký bychom si přáli. Například původní návrh Komise na nutriční označování na přední straně obalů nebylo schváleno. Rámec pro nepovinné nutriční údaje na přední straně obalů je však krokem správným směrem.

S politováním také konstatuji, že alkoholické nápoje byly v této fázi z povinnosti uvádět na obalu nutriční údaje a seznam složek vyňaty. Do budoucna se však zasadím o to, abychom při dalším přezkoumávání této věci brzy dosáhli kýžené rovnováhy.“

MEMO/11/481


Side Bar