Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/481

Brusel 6. júla 2011

Otázky a odpovede týkajúce sa nariadenia o potravinách

Ako má mladý človek alergický na arašidy vedieť, čo môže jesť, keď je vonku s priateľmi? Ako má žena, ktorá chce konzumovať menej soli, vedieť, aké občerstvenie si má vybrať? Ako sa môžu spotrebitelia dozvedieť, odkiaľ pochádza mäso, ktoré si práve kúpili? Ako si môžem byť pri nákupe potravín cez internet alebo z katalógu istý, že dostanem rovnaké informácie ako v obchode? Dokážete nájsť želané informácie na etiketách potravín a rozumieť im?

S týmito problémami sa stretávame my sami alebo naši príbuzní, priatelia alebo známi každý deň. Nedávno prijaté právne predpisy majú poskytnúť odpovede a riešenia vo forme nových pravidiel označovania potravín. Napríklad keď tento právny predpis nadobudne účinnosť, informácie o určitých látkach spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť, ako sú napríklad arašidy alebo mlieko, sa budú musieť uvádzať v prípade balených aj nebalených potravín vrátane potravín, ktoré sa predávajú v reštauráciách a kaviarňach. Na balených potravinách budú najdôležitejšie alergény zvýraznené v zozname zložiek výrobku. Právne predpisy okrem toho vyžadujú, aby sa určité nutričné informácie poskytovali na väčšine spracovaných potravín. Pokiaľ ide o balené bravčové mäso a mäso z oviec, kôz a hydiny, informácia o pôvode bude povinná. Spotrebiteľom, ktorí si chcú kúpiť potraviny cez internet alebo inou formou zásielkového obchodu, musia byť ešte pred nákupom poskytnuté dôležité informácie o potravinách. Po nadobudnutí účinnosti tohto predpisu si budú môcť spotrebitelia ľahko prečítať etikety na potravinách aj bez zväčšovacieho skla.

Prečo sa zmenili právne predpisy týkajúce sa označovania potravín?

V súčasnosti platné právne predpisy týkajúce sa všeobecného označovania potravín vznikli v roku 1978 a pravidlá týkajúce sa nutričného označovania boli prijaté v roku 1990. Odvtedy sa nároky spotrebiteľov a spôsoby predaja výrazne zmenili. Spotrebitelia v EÚ chcú byť pri nákupe potravín lepšie informovaní a očakávajú označovanie, ktoré je jednoduché, čitateľné, zrozumiteľné a ktoré nie je zavádzajúce. Tieto nové právne predpisy, ktoré sa pripravovali viac ako 3 roky, im pomôžu robiť kvalifikované rozhodnutia o potravinách, ktoré nakupujú, a mohli by prispieť k ich zdravšiemu životnému štýlu.

Čo budú nové pravidlá znamenať pre mňa?

Nové právne predpisy stanovujú všeobecné zásady týkajúce sa označovania potravín. Obsahujú nové pravidlá týkajúce sa čitateľnosti informácií. Okrem toho sa sprísňujú pravidlá, ktoré majú zabrániť nekalým praktikám. Tým by vám mali uľahčiť výber, ktorý zodpovedá vašim potrebám. To sa dá dosiahnuť rôznymi praktickými spôsobmi. Niektoré požiadavky na doplňujúce informácie sa napríklad týkajú látok spôsobujúcich alergie a neznášanlivosť. Stanovujú sa aj nové požiadavky na informácie o nutričnom obsahu potravín. Vďaka novým pravidlám označovania mäsa sa spotrebiteľ dozvie, odkiaľ pochádza čerstvé bravčové mäso a mäso z oviec, kôz a hydiny. V zozname zložiek výrobku sa bude musieť uvádzať aj to, či obsahujú umelé nanomateriály.

Aký má zmysel uvádzať informácie, ktoré sú vytlačené takým malým písmom, že sa nedajú prečítať?

Zlá čitateľnosť údajov na výrobku je bežným problémom. A ide o jeden z hlavných problémov, ktorými sa nové právne predpisy zaoberajú. Podľa nich musia byť povinné informácie vytlačené s určitou minimálnou veľkosťou a dobrovoľné informácie (napr. slogany či tvrdenia) sa nesmú zobraziť tak, aby prekrývali povinné informácie. Ďalšie pravidlá týkajúce sa čitateľnosti budú stanovené v budúcnosti.

Chcem sa stravovať zdravo. Pomôžu mi v tom nové pravidlá?

Áno. Bude povinné uvádzať údaje o určitých dôležitých nutričných vlastnostiach spracovaných potravín, ako sú napr. informácie o energetickej hodnote výrobku, obsahu tukov, nasýtených tukov, uhľohydrátov, cukrov, bielkovín a soli. To vám umožní porovnať potraviny pred zakúpením a týmto spôsobom dodržiavať stravovací režim zodpovedajúci vašim osobným požiadavkám. Niektoré informácie o vybraných živinách bude možné uvádzať aj na prednej strane balenia, čo vám pri nákupe umožní jednoduchšie porovnanie výrobkov. Tieto nové pravidlá sú dôležitým krokom vpred a Komisia po určitom čase zhodnotí vývoj.

Ako sa zohľadňujú požiadavky alergikov na informácie?

Novými právnymi predpismi sa posilňujú existujúce ustanovenia týkajúce sa poskytovania informácií o určitých látkach spôsobujúcich alergické reakcie alebo neznášanlivosť, aby sa zvýšila informovanosť a ochrana zdravia spotrebiteľov s alergiou pri konzumácii balených a nebalených potravín a stravovaní mimo domova. Tieto informácie budú musieť potravinárske podniky uvádzať na všetkých potravinách a vnútroštátne orgány budú môcť rozhodnúť o spôsobe ich poskytovania.

Ako sa dostanem k príslušným informáciám o potravinách, ak nakupujem potraviny cez internet alebo z katalógov?

Nové právne predpisy výslovne stanovujú, že pri predaji potravín formou zásielkového obchodu musí byť väčšina povinných informácií, ktoré sa uvádzajú na etikete, dostupná pred uskutočnením nákupu a že tieto údaje sa musia uvádzať na mieste podporujúcom zásielkový predaj (internetová lokalita alebo katalóg) alebo inými vhodnými spôsobmi. Táto požiadavka sa týka všetkých spôsobov dodávky potravín spotrebiteľom.

Budem vďaka novým pravidlám lepšie informovaný o pôvode potravín, ktoré si kupujem?

Označovanie pôvodu sa stáva povinné v prípade čerstvého bravčového mäsa a mäsa z oviec, kôz a hydiny. Na zásade, že označovanie krajiny alebo miesta pôvodu potravín je dobrovoľné, ak by neuvedenie pôvodu zavádzalo spotrebiteľov, sa ani v nových právnych predpisoch vo všeobecnosti nič nemení. Toto označovanie sa bude uplatňovať po prijatí vykonávacích predpisov, ktorými sa stanoví, ako by mali informácie vyzerať, vrátane toho, či by sa mal pôvod uvádzať ako jednotlivý členský štát alebo ako EÚ a na ktorý úsek života zvieraťa sa pôvod vzťahuje (miesto narodenia, chovu alebo zabitia). Vykonávacie predpisy sa majú zaviesť do dvoch rokov.

Zároveň sa stanovia určité kritériá pre výrobcov, ktorí chcú dobrovoľne uvádzať tieto informácie o pôvode ich výrobkov. V takýchto prípadoch by sa mala krajina pôvodu v súlade s medzinárodnými normami (t. j. WTO a Codex Alimentarius) určovať podľa colného kódexu Únie. Uvádzať sa musí aj krajina alebo miesto pôvodu hlavných zložiek, ak pochádzajú z iného miesta ako konečný výrobok. Napríklad na obale masla vyrobeného z dánskeho mlieka v Belgicku by sa mohlo uvádzať „vyrobené v Belgicku z dánskeho mlieka“. Tieto pravidlá majú ochrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi údajmi o pôvode a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky potravinárske podniky.

Ako mám vedieť, či konzumujem „pravé“ potraviny a nie „falošné“?

Falšovanie potravín a nápojov je veľký problém. Výrobky sa môžu falšovať rôznymi spôsobmi, môže ísť napríklad o „pančovanie“ (riedenie) výrobku alebo nahradenie niektorých zložiek nekvalitnejšími zložkami alebo uvedenie nepravdivého pôvodu výrobku.

Nové pravidlá majú zabezpečiť, že sa k výrobku, ktorý nie je tým, čím sa zdá, poskytnú príslušné informácie, aby sa zabránilo zavádzaniu spotrebiteľov určitou prezentáciou alebo vzhľadom výrobku. Ak boli niektoré zložky, ktoré sa v určitej potravine normálne nachádzajú, nahradené inými, náhradné zložky sa budú s označením pôvodu uvádzať na obale a nielen v zozname zložiek výrobku. V prípade mäsových a rybích výrobkov sa bude zreteľne uvádzať, či bola do výrobku pridaná voda alebo bielkoviny iného živočíšneho pôvodu. Ak tieto potraviny okrem toho vyvolávajú dojem, že sú vyrobené z jedného kusa mäsa alebo ryby, hoci pozostávajú z rôznych spojených kusov, označia sa ako „tvarované mäso“ alebo „tvarované rybie mäso“.

V prípade potravín, ktoré naznačujú alebo uvádzajú nepravdivé miesto pôvodu, sa novými pravidlami stanovia určité kritériá, ktoré zabezpečia, že dobrovoľné označenia pôvodu nebudú zavádzať spotrebiteľov. Od podnikov, ktoré uvádzajú tvrdenia o pôvode, sa vyžaduje poskytnutie ďalších informácií, aby spotrebitelia vedeli, odkiaľ charakteristická zložka potraviny skutočne pochádza, a nielen údaju o krajine, v ktorej sa potravina naposledy spracovala.

Prečo boli víno a alkoholické nápoje vylúčené? To nepomáha pri ochrane detí a mladých ľudí pred konzumáciou alkoholických limonád a iných alkoholických nápojov.

Alkoholické nápoje nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti právnych predpisov. Sú len dočasne vyňaté z požiadaviek na uvádzanie zoznamu zložiek výrobku a nutričných informácií. Počas troch rokov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel sa však Komisia bude touto otázkou konkrétne zaoberať a v prípade potreby navrhne zmeny pravidiel.

Čo ešte treba urobiť?

Komisia vypracuje konkrétne pravidlá týkajúce sa povinného označovania pôvodu mäsa a spresní, ako sa budú nové pravidlá o dobrovoľnom označovaní používať. Podľa očakávania sa to stane do dvoch rokov.

Kedy tento právny predpis nadobudne účinnosť?

Nové požiadavky na označovanie sa začnú uplatňovať tri roky od formálneho prijatia právneho predpisu. V prípade nutričného označovania však povinnosť uvádzať nutričné informácie začne platiť až päť rokov od formálneho prijatia; ale dobrovoľné nutričné označovanie bude musieť zodpovedať novým pravidlám už po troch rokoch.


Side Bar