Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/481

Brussel, 6 juli 2011

Vragen en antwoorden over de verordening inzake informatie over levensmiddelen

Hoe kan een tiener die allergisch is aan pindanoten weten wat hij kan eten wanneer hij op stap is met vrienden? Hoe kan een vrouw die minder zout wil eten, weten welke snack de beste keuze is? Hoe kunnen consumenten weten waar het vlees vandaan komt dat ze net hebben gekocht? Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik toegang heb tot dezelfde voedselinformatie als in de winkel als ik voedsel koop via het internet of een catalogus? En kan je de relevante informatie op de voedingsetiketten gemakkelijk vinden en lezen?

Dit zijn problemen die we dagelijks ondervinden, persoonlijk of via familie, vrienden of kennissen. Een onlangs goedgekeurde EU-wet probeert antwoorden en oplossingen te bieden door middel van een reeks voorschriften voor de etikettering van voedingsmiddelen. Wanneer deze wet in werking treedt, zal informatie over bepaalde stoffen die allergieën of intoleranties veroorzaken, zoals pindanoten of melk, bijvoorbeeld zowel op voorverpakte als niet-voorverpakte levensmiddelen, met inbegrip van de producten die in restaurants en cafés worden verkocht, moeten worden aangeduid. Op voorverpakte levensmiddelen zullen de belangrijkste allergenen in de lijst van ingrediënten worden aangegeven. Volgens de wetgeving moet bepaalde informatie over de voedingswaarde op de meeste verwerkte levensmiddelen worden vermeld. Wat voorverpakt vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee betreft zal informatie over de herkomst moeten worden gegeven. Consumenten die hun voedingsmiddelen via het internet of andere vormen van verkoop op afstand willen kopen, zullen belangrijke voedselinformatie ontvangen voor ze hun aankoop doen. Zodra deze wetgeving in werking treedt zullen de consumenten de etiketten ook gemakkelijk kunnen lezen, zonder daarvoor een vergrootglas te moeten gebruiken.

Waarom is de wetgeving inzake voedseletikettering veranderd?

De huidige wetgeving betreffende de algemene voedseletikettering dateert van 1978 en in 1990 zijn voorschriften voor de voedingswaarde-etikettering aangenomen. Sedertdien zijn de eisen van de consumenten en de marketingpraktijken aanzienlijk veranderd. Consumenten in de EU willen beter geïnformeerd worden wanneer ze levensmiddelen kopen en ze willen eenvoudige, leesbare, begrijpelijke en niet misleidende etiketten. De nieuwe wetgeving, waar drie jaar aan gewerkt is, zal hen helpen gefundeerde beslissingen te maken over de levensmiddelen die ze kopen en kan bijdragen tot betere keuzes inzake levensstijl.

Wat zullen deze nieuwe regels voor mij betekenen?

De nieuwe wetgeving stelt de algemene beginselen omtrent voedseletikettering vast. Zo omvat zij nieuwe voorschriften voor de leesbaarheid van de informatie. Verder zijn de voorschriften om misleidende praktijken te voorkomen versterkt. Dit zou u dus moeten helpen betere keuzes te maken overeenkomstig uw behoeften, op verschillende praktische manieren. Sommige vereisten voor bijkomende informatie hebben bijvoorbeeld betrekking op stoffen die allergieën of intoleranties veroorzaken. Ook moet informatie worden verstrekt over de voedingswaarde van levensmiddelen.. Dankzij de nieuwe voorschriften voor de etikettering van vlees zal de consument de herkomst van vers vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee kunnen achterhalen. Technisch vervaardigde nanomaterialen zullen ook moeten worden opgenomen in de lijst van ingrediënten.

Wat is het nut van informatie als die te klein is om te lezen?

Dit is zeker een veel voorkomend probleem geworden en dit is precies een van de belangrijkste problemen die de nieuwe wetgeving aanpakt. De wetgeving bepaalt dat de verplichte informatie in een minimale grootte moet worden afgedrukt en dat vrijwillige informatie (zoals slogans of voedingsclaims) niet mogen worden afgebeeld op een manier die een nadelig effect heeft op de presentatie van de verplichte informatie. In de toekomst zullen nadere voorschriften voor de leesbaarheid worden opgesteld.

Ik wil gezond eten. Zullen de nieuwe voorschriften mij hierbij helpen?

Ja. Informatie over bepaalde belangrijke voedingskenmerken van verwerkte levensmiddelen – energie, vetten, verzadigde vetten, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout – zal moeten worden verstrekt. Zo kan u levensmiddelen vergelijken voor u ze koopt en een dieet kiezen dat aan uw persoonlijke vereisten voldoet. Ook zal informatie over bepaalde nutriënten op de voorkant van de verpakking kunnen worden vermeld, waardoor u tijdens het winkelen de producten gemakkelijker kunt vergelijken. Deze nieuwe voorschriften zijn een belangrijke stap voorwaarts en de Commissie zal de ontwikkelingen na een bepaalde tijd evalueren.

Hoe is er rekening gehouden met de informatiebehoefte van mensen met allergieën?

De nieuwe wetgeving versterkt de bestaande bepalingen voor de informatieverstrekking over bepaalde stoffen die allergische reacties of intoleranties veroorzaken, teneinde de consumenten met allergieën te informeren en hun gezondheid te beschermen wanneer ze voorverpakte en niet-voorverpakte voedingsmiddelen verbruiken of wanneer ze in een restaurant gaan eten. Levensmiddelenbedrijven zullen dergelijke informatie beschikbaar moeten maken op alle levensmiddelen en de nationale autoriteiten zullen kunnen beslissen over de manier waarop deze informatie moet worden verstrekt.

Hoe kan ik de relevante voedselinformatie vinden als ik mijn levensmiddelen via het internet of uit een catalogus koop?

De nieuwe wetgeving vereist expliciet dat, wanneer levensmiddelen door middel van communicatie op afstand worden verkocht, alle verplichte informatie op het etiket beschikbaar moet zijn voordat de koop wordt gesloten en dat deze informatie op de informatiedrager van de verkoop op afstand (webpagina of catalogus) of op een andere gepaste wijze moet worden vermeld. Deze vereiste houdt rekening met alle wijzen waarop voedsel aan de consumenten wordt geleverd.

Zal ik dankzij de nieuwe voorschriften beter geïnformeerd zijn over de herkomst van mijn levensmiddelen?

Vermelding van de herkomst zal verplicht worden voor vers vlees van schapen, geiten, pluimvee en varkens. De nieuwe voorschriften hanteren, over het algemeen, de huidige aanpak dat het vermelden van het land of de plaats van herkomst op het etiket vrijwillig is, tenzij de afwezigheid ervan de consumenten kan misleiden. De etikettering wordt van kracht zodra de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld. Daarin wordt bepaald hoe de informatie moet worden vermeld, met inbegrip van hoe de herkomst moet worden uitgedrukt, als lidstaat of EU, en welke punten in het leven van het dier (geboorteplaats, plaats waar het gekweekt is en plaats van slachting) moeten worden vermeld. De uitvoeringsbepalingen zullen binnen twee jaar worden vastgesteld.

Tegelijkertijd zullen bepaalde criteria worden vastgesteld voor producenten die de informatie over de herkomst van hun producten vrijwillig willen vermelden. In dergelijke gevallen, en overeenkomstig de internationale normen (d.w.z. Wereldhandelsorganisatie en de Codex Alimentarius), moet het land van herkomst worden bepaald in overeenstemming met de douanenomenclatuur van de Unie. Het land of de plaats van herkomst van de belangrijkste ingrediënten moet ook worden vermeld als ze van een andere plaats afkomstig zijn dan het afgewerkte product. Bijvoorbeeld, bij boter gekarnd in België van Deense melk kan op het etiket vermeld worden "geproduceerd in België van Deense melk". Deze voorschriften zullen de consumenten beschermen tegen misleidende aanduidingen van herkomst en zullen gelijke mededingingsvoorwaarden voor levensmiddelenbedrijven verzekeren.

Hoe kan ik weten of ik "echte" levensmiddelen eet, en geen "valse"?

Vervalsing van voedingsmiddelen en dranken is een belangrijk punt van zorg. Het gebeurt in vele vormen, zoals vervalsing van een product door verdunning, vervanging door inferieure ingrediënten of suggestie van een valse herkomst van het product.

De nieuwe voorschriften zullen verzekeren dat, wanneer een voedingsmiddel niet precies is wat het lijkt te zijn, de relevante informatie zal worden verstrekt om te voorkomen dat consumenten worden misleid door een bepaalde presentatie of verschijning. Wanneer sommige ingrediënten, die normaal in voedingsmiddelen worden verwacht, vervangen zijn door andere, zullen de vervangingsingrediënten uitdrukkelijk op de verpakking worden vermeld, en niet in de lijst van ingrediënten. Wat vlees en visserijproducten betreft zal belangrijke informatie over de hoeveelheid toegevoegd water of toegevoegde eiwitten van andere dierlijke oorsprong worden gegeven. Bovendien zullen dergelijke voedingsmiddelen die de indruk geven uit een volledig stuk vlees of vis te zijn gemaakt, ook als ze uit verschillende stukken bestaan, als "gebonden vlees" of "gebonden vis" worden gelabeld.

Wat levensmiddelen die een valse herkomst suggereren of aangeven betreft, omvatten de nieuwe voorschriften bepaalde criteria om te verzekeren dat vrijwillige aanduidingen van herkomst geen consumenten misleiden. Ondernemers die oorsprongclaims maken wordt gevraagd verdere informatie te verstrekken zodat mensen weten waar het kenmerkende ingrediënt werkelijk vandaan komt, niet enkel het laatste land waar het voedingsmiddel werd verwerkt.

Waarom zijn wijn en alle alcoholische dranken uitgesloten? Dit draagt er niet toe bij kinderen en jongeren te beschermen tegen alcopops en andere alcoholische dranken.

Alcoholische dranken zijn niet uitgesloten van het toepassingsbereik van de wetgeving. Zij zijn enkel voorlopig vrijgesteld van de vereisten om een lijst van ingrediënten en informatie over de voedingswaarde te geven. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften zal de Commissie deze kwestie echter specifiek bestuderen en, indien nodig, wijzigingen aan de voorschriften voorstellen.

Wat blijft er nog te doen?

De Commissie zal specifieke voorschriften voor de verplichte etikettering van de herkomst van het vlees opstellen en zal verduidelijken hoe de nieuwe voorschriften voor de vrijwillige etikettering van de herkomst zullen gelden. Dit zal de komende twee jaren worden gedaan.

Wanneer wordt deze wet van kracht?

De nieuwe etiketteringsvereisten zullen drie jaar na de formele goedkeuring van de wetgeving in werking treden. In het geval van voedingswaarde-etikettering zal de verplichting om de informatie over voedingswaarde te vermelden echter pas vijf jaar na de formele goedkeuring in werking treden, ook al zal de voedingswaarde-etikettering na drie jaar in overeenstemming met de nieuwe voorschriften moeten worden afgebeeld.


Side Bar