Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/481

Брюксел, 6 юли 2011 г.

Въпроси и отговори във връзка с Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите

Как да се очаква, че един тийнейджър, който е алергичен към фъстъци, ще знае какво може да яде, когато излиза с приятели? Как жена, която иска да намали консумираната сол, може да знае кои снаксове са най-подходящият избор в такъв случай? По какъв начин потребителите могат да знаят какъв е произходът на месото, което купуват? Когато пазарувам по интернет или каталог, как мога да съм сигурен, че имам достъп до същата информация за храната, както в магазина? Ще можете ли да намерите и лесно да прочетете съответната информация върху етикетите на храните?

Това са въпроси, пред които всички ние се изправяме всекидневно. С новия регламент на ЕС се прави опит да се отговори на тези въпроси и да се намерят решения чрез набор от нови правила за етикетирането на храните. Например, когато той влезе в сила, информацията за определени вещества, които предизвикват алергия или непоносимост, като фъстъци или мляко, ще трябва да се предоставя както за опакованите храни, така и за храните, които не са предварително опаковани, включително продаваните в ресторантите и кафенетата. При предварително опакованите храни основните алергени ще бъдат откроени в списъка на съставките. С новия регламент се въвеждат и изисквания към предоставянето на определена информация за хранителната стойност по отношение на голяма част от преработените храни. При предварително опакованото свинско, овче, козе и птиче месо ще трябва да се посочва информация за произхода на месото. На потребителите, които искат да купуват храни по интернет или по други начини от разстояние, ще се осигурява съществената информация за продукта преди извършване на покупката. Също така след влизането в сила на новия регламент потребителите ще могат лесно да разчитат етикетите върху храните, без да им се налага да използват лупи.

Защо бяха внесени промени в законодателството за етикетирането на храните?

Действащото законодателство относно общото етикетиране на храните е от 1978 г., а правилата за посочването на хранителната стойност върху етикета бяха приети през 1990 г. Изискванията на потребителите и търговските практики значително се промениха оттогава. Потребителите в ЕС искат да са по-добре информирани при покупката на храни, а етикетите да не са сложни, да са четливи, разбираеми и да не водят до заблуда. Подготовката на новия регламент продължи повече от три години, но днес той вече е факт и ще помогне на потребителите да вземат информирани решения за храните, които купуват, и би могъл да допринесе за един по-добър живот.

Каква ще е ползата от новите правила?

С новия регламент се определят общите принципи за етикетирането на храните. В него са предвидени нови правила за четливостта на информацията. Също така с него се укрепват правилата, предназначени за предотвратяване на заблуждаващите практики. Ето защо той следва да ви помогне за един по-добър избор, който да отговаря на нуждите ви. На практика това се постига по различни начини. Някои от допълнителните изисквания за информацията например касаят веществата, предизвикващи алергия или непоносимост. Има и нови изисквания към предоставянето на информация за хранителната стойност на продуктите. Новите правила за етикетирането на месото ще дадат възможност на потребителите да са информирани за произхода на свинското, овчето, козето и птичето месо. Специално създадените наноматериали ще трябва също да бъдат посочвани в списъка на съставките.

Какъв е смисълът от предоставянето на информация, ако тя е с твърде малък шрифт, за да се разчита?

Със сигурност това е често срещан проблем и един от основните въпроси, които са намерили своето решение в новия регламент. С него се налага минимален размер на шрифта при отпечатването на задължителната информация, а доброволната информация (например твърдения или претенции) не трябва да бъде представяна по начин, който да оказва неблагоприятно въздействие върху представянето на задължителната информация. В бъдеще ще бъдат определени допълнителни правила относно четливостта на информацията.

Искам да се храня здравословно. Ще ми помогнат ли новите правила?

Да. Ще трябва да бъде предоставяна информация за определени важни хранителни характеристики на преработените храни — енергийна стойност, мазнини, наситени мазнини, въглехидрати, захари, белтъчини и сол. Това ще ви даде възможност за сравнение на храните преди покупка, като така ще ви помага при избора на хранителен режим, който да отговаря на вашите лични изисквания. Също така ще е възможно да се включи информация за определени хранителни вещества на лицевата страна на опаковката, като по този начин ще бъдете в състояние по-лесно да сравнявате продуктите при покупка. Тези нови правила са важна крачка напред и Комисията ще разгледа положението в тази сфера след известен период от време.

Как са взети предвид нуждите от информация на лицата, страдащи от алергии?

Новият регламент укрепва съществуващите разпоредби относно предоставянето на информация за определени вещества, предизвикващи алергични реакции или непоносимост, като така се цели информираността на алергичните потребители и защитата на здравето им, когато консумират предварително опаковани храни и храни, които не са предварително опаковани, както и когато се хранят в заведения за обществено хранене. Предприятията за производство на храни ще трябва да предоставят тази информация върху всички храни, а националните органи ще определят начините за предоставяне на информацията.

Как мога да получа съответната информация за храните, ако пазарувам по интернет или по каталог?

Новият регламент изрично изисква при продажба на храни от разстояние по-голямата част от задължителната информация, която е върху етикета, да се предоставя преди извършване на покупката и да фигурира на съответния носител при продажбата от разстояние (уебсайт или каталог) или на други подходящи средства. Това изискване отчита напълно всички начини на предлагане на храни на потребителите.

Ще бъда ли по-добре информиран за произхода на храната си с новите правила?

Обозначаването на произхода става задължително за прясното овче, козе, птиче и свинско месо. Като цяло новите правила запазват сегашния подход, съгласно който е доброволно посочването на страната или мястото на произход върху храната, освен когато противното би могло да доведе до заблуда на потребителите. Това етикетиране ще влезе в сила след приемането на правилата за изпълнението му, в които ще бъде определен начинът за представяне на информацията, включително дали за произхода следва да се посочва държавата-членка или ЕС и кое(кои) място(места) трябва да се указва(т) (месторождението, мястото на отглеждане или мястото на клане на животното). Правилата за изпълнение трябва да бъдат въведени в срок от две години.

В същото време са предвидени разпоредби за производителите, които искат да включат доброволно тази информация за произхода на продуктите си. В тези случаи и съгласно международните стандарти (Световната търговска организация и Codex Alimentarius) страната на произход следва да се определя в съответствие с Митническия кодекс на Съюза. Страната или мястото на произход на основните съставки трябва също да е посочено, ако съставките произхождат от място, различно от това на крайния продукт. Например масло, което е бито в Белгия с мляко от Дания, би могло да се етикетира като „произведено в Белгия с мляко от Дания“. Тези правила ще защитят потребителите от заблуда по отношение на произхода и ще гарантират условия на равнопоставеност за стопанските субекти в хранителната промишленост.

Как мога да съм сигурен, че консумирам „истинска“, а не „фалшива“ храна?

Фалшифицирането на храни и напитки предизвиква сериозно безпокойство. То може да се извършва по различни начини, като разреждане или заместване със съставки с по-ниско качество или посочване на фалшив произход на продукта.

Новите правила ще гарантират, че когато храната не съответства точно на това, което изглежда, че представлява, ще се предоставя съответната информация за предпазване на потребителите от заблуда чрез определено представяне или външен вид. Когато някои съставки, за които обичайно се очаква да присъстват в храната, са били заменени с други, заместителите ще бъдат обозначавани така, че да са откроими на опаковката, а не само в списъка на съставките. По отношение на месните и рибните продукти наличието на добавена вода и на каквито и да са добавени протеини от различен животински произход ще е част от тази откроима информация. Освен това, когато храните създават впечатлението, че са направени от цяло парче месо или риба, въпреки че са от отделни парчета, те ще бъдат етикетирани като „формовано месо“ или „формована риба“.

За храните, които дават основание за съмнения по отношение на произхода или посочват фалшив произход, новите правила създават определени условия, за да се гарантира, че доброволното обозначаване на произхода не води до заблуда на потребителите. От стопанските субекти, които предявяват претенции по отношение на произхода, се изисква да предоставят допълнителна информация, за да знаят потребителите откъде действително произхожда основната съставка на храната, а не само последната държава, където тя е била преработена.

Защо бяха изключени виното и всички алкохолни напитки? Това не допринася за защитата на децата и младежите от ароматизираните нискоалкохолни напитки и другите алкохолни напитки.

Алкохолните напитки не са изключени от обхвата на Регламента. Към тях само временно не се прилагат изискванията за предоставяне на списък на съставките и информация за хранителната стойност. В срок от три години след влизането в сила на новите правила Комисията обаче ще разгледа специално този въпрос и при необходимост ще предложи изменения в правилата.

Какво остава да се направи?

Комисията ще разработи специални правила за задължителното обозначаване на произхода на месото върху етикета и ще внесе яснота по отношение на прилагането на новите правила за доброволното посочване на произхода върху етикета. Очаква се това да се извърши в рамките на следващите две години.

Кога ще влезе в действие Регламентът?

Новите изисквания към етикетирането ще започнат да се прилагат три години след официалното приемане на Регламента. По отношение на обозначаването на хранителната стойност върху етикета, включването на информация за хранителната стойност обаче няма да е задължително в рамките на пет години след официалното приемане, въпреки че след три години посочването на хранителната стойност върху етикета ще трябва да бъде представяно в съответствие с новите правила.


Side Bar