Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Bruselj, 23. junija 2011

Pravice potrošnikov: deset načinov, s katerimi bo nova direktiva EU o pravicah potrošnikov zagotovila ljudem večje pravice pri spletnem nakupovanju

Za potrošnike prihajajo dobre novice: nova zakonodaja EU bo okrepila njihove pravice v vseh 27 državah članicah. Evropski parlament je danes z veliko večino glasov (615 glasov za, 16 proti in 21 vzdržanih) sprejel direktivo o pravicah potrošnikov, ki jo je Evropska komisija predlagala oktobra 2008 (IP/08/1474). Glasovanje sledi dogovoru med tremi institucijami EU (Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije) in odpravlja še zadnjo oviro, preden se nova pravila za potrošnike uveljavijo v praksi. Evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding, ki se je že leta 2007 in leta 2009 zavzemala za potrošnikom prijazna pravila EU v zvezi z velikim znižanjem stroškov gostovanja v mobilnih omrežjih, je dejala:

„To je dober dan za 500 milijonov potrošnikov v Evropi. Z današnjim sprejetjem nove direktive EU o pravicah potrošnikov se bodo okrepile njihove pravice. Onemogočeni bodo internetni goljufi, ki pretentajo ljudi, da plačajo za horoskope ali recepte, za katere se zdi, da so na voljo brezplačno. Kupci pri nakupu letalske vozovnice ne bodo več ujeti v past nakupa neželjenega potovalnega zavarovanja ali najema avtomobila. In vsi bodo imeli na voljo 14 dni, če bodo želeli vrniti blago, kupljeno na daljavo prek interneta, pošte ali po telefonu. Rada bi se zahvalila poročevalcu Evropskega parlamenta Andreasu Schwabu in tudi madžarskemu predsedstvu EU za njuno predano podporo in delo, ki sta omogočila ta politični preboj. Evropska komisija bo pomagala zagotoviti, da se bodo nova pravila kmalu izvajala v vseh državah članicah in da bodo lahko imeli potrošniki po Evropi več zaupanja pri nakupovanju, tako prek interneta kot na nespletne načine.“

Evropski parlament je z današnjim glasovanjem podprl politični dogovor med pogajalci Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Marca 2010 je evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding jasno navedla, da bi bilo za vsak dogovor glede direktive potrebno trdno ravnotežje med interesom potrošnikov v zvezi z večjimi pravicami ter interesom podjetij v zvezi s celovitim izkoriščanjem enotnega trga EU (glej SPEECH/10/91).

Zadnji koraki v zakonodajnem postopku:

  • Svet Evropske unije uradno potrdi dogovorjeno besedilo direktive EU o pravicah potrošnikov (septembra),

  • objava nove direktive v Uradnem listu Evropske unije (to jesen),

  • prenos novih pravil v nacionalne zakonodaje pred koncem leta 2013.

Sledi deset najpomembnejših sprememb, ki se za potrošnike uvajajo z novo direktivo:

1) S predlogom bodo odpravljeni skriti izdatki ter stroški na internetu

Potrošniki bodo obvarovani pred prikritimi stroški na internetu. To se dogaja, ko goljufi poskušajo pretentati ljudi, da plačajo za „brezplačne“ storitve, kot so horoskopi ali recepti. Od zdaj naprej morajo potrošniki izrecno potrditi, da razumejo, da morajo za to plačati.

2) Večja preglednost cen

Trgovci morajo navesti skupno ceno proizvoda ali storitve, pa tudi vse dodatne stroške. Spletnim kupcem ne bo treba plačati izdatkov ali drugih stroškov, če pred oddajo naročila ne bodo ustrezno obveščeni.

3) Prepoved vnaprej izbranih polj na spletnih straneh

Pri spletnem nakupovanju, na primer nakupu letalske vozovnice, vam bodo med postopkom nakupa morda ponudili dodatne možnosti, kot sta potovalno zavarovanje ali najem avtomobila. Te dodatne storitve se lahko ponujajo s tako imenovanimi vnaprej izbranimi polji. Potrošniki morajo sedaj pogosto odznačiti navedena polja, če ne želijo teh dodatnih storitev. Z novo direktivo bodo vnaprej izbrana polja po Evropski uniji prepovedana.

4) 14 dni za spremembo odločitve glede nakupa

Obdobje, v katerem lahko potrošniki odstopijo od prodajne pogodbe, je podaljšano na 14 koledarskih dni (v primerjavi s sedmimi dnevi, ki so zdaj določeni z zakonodajo EU). To pomeni, da lahko potrošniki zaradi katerega koli razloga vrnejo blago, če si premislijo.

  • Dodatna zaščita v primeru pomanjkljivih informacij: če prodajalec ni jasno obvestil stranko glede njenih pravic do odstopa od pogodbe, se vračilno obdobje podaljša na eno leto.

  • Potrošniki bodo prav tako zaščiteni ter imeli pravico do odstopa od pogodbe v primeru obiska trgovca, za katerega so sami dali pobudo, kadar je na primer trgovec predhodno poklical ter potrošnika prisilil, da se je strinjal z obiskom. Poleg tega ne bo več treba razlikovati med obiski, za katere je bila dana pobuda, in tistimi, ki niso bili naročeni; tako se bo preprečilo izogibanje pravilom.

  • Pravica do odstopa od pogodbe se razširja na spletne dražbe, kot je eBay – čeprav se lahko blago, kupljeno na dražbi, vrne le, če je bilo kupljeno pri uradnem prodajalcu.

  • Odstopno obdobje se bo začelo od trenutka, ko potrošnik prejme blago, in ne od trenutka sklenitve pogodbe, kar trenutno velja. Pravila veljajo za prodajo po internetu, telefonu ter naročila po pošti, pa tudi za prodajo zunaj trgovin, na primer na domačem pragu potrošnika, na ulici, na zabavi Tupperware ali na izletu, ki ga je organiziral trgovec.

5) Boljše pravice do povračila

Trgovci morajo potrošnikom povrniti stroške za proizvod v 14 dneh od dostopa od pogodbe. To vključuje stroške dostave. Na splošno bo trgovec nosil tveganje za vsako škodo na blagu med prevozom, dokler blaga ne bo prevzel kupec.

6) Uvedba vzorca odstopnega obrazca za vso EU

Potrošniki bodo dobili vzorec odstopnega obrazca, ki ga bodo lahko (niso pa k temu obvezani) uporabili, če si bodo premislili ter želeli odstopiti od pogodbe, ki je bila sklenjena na daljavo ali na domačem pragu. To bo omogočilo lažji in hitrejši odstop od pogodbe, ne glede na to, kje v Evropi je bila pogodba sklenjena.

7) Odprava dodatnih plačil za uporabo kreditnih kartic in dežurnih telefonskih linij

Trgovci ob plačilu s kreditno kartico (ali drugimi plačilnimi sredstvi) potrošnikom ne bodo več mogli zaračunavati več, kot so dejanski stroški, ki jih ima trgovec, če omogoča plačilo s takšnimi plačilnimi sredstvi. Trgovci, ki upravljajo dežurne telefonske linije, prek katerih se lahko potrošniki obrnejo nanje v zvezi s pogodbo, ne bodo mogli zaračunavati več, kot je osnovna cena telefonskega klica.

8) Jasnejše informacije o tem, kdo plača za vračanje blaga

Če trgovci želijo, da potrošnik plača strošek za vračanje blaga po tem, ko si premisli, morajo o tem potrošnika vnaprej jasno obvestiti, saj morajo v nasprotnem primeru vračilo plačati sami. Trgovci morajo pred nakupom jasno navesti vsaj oceno najvišjih stroškov za vračilo voluminoznega blaga, ki je bilo kupljeno prek interneta ali z naročilom po pošti, na primer zofe, tako da se potrošniki lahko na podlagi tega odločijo, pri kom bodo kupili proizvod.

9) Boljša zaščita potrošnikov v zvezi z digitalnimi proizvodi

Tudi podatki o digitalni vsebini bodo morali biti jasnejši, vključno z njeno skladnostjo s strojno in programsko opremo ter uporabo tehničnih zaščitnih ukrepov, na primer omejevanjem pravice potrošnikov v zvezi s presnemavanjem vsebine.

Potrošniki bodo lahko odstopili od nakupa digitalne vsebine, kot je prenos glasbe ali video posnetkov, vendar samo pred začetkom dejanskega procesa prenosa.

10) Skupna pravila bodo podjetjem olajšala trgovanje po vsej Evropi

Med njimi so:

  • enoten niz temeljnih pravil za pogodbe na daljavo (prodaja po telefonu, pošti ali prek interneta) in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov (zunaj prostorov podjetja, na primer na ulici ali na domačem pragu), v Evropski uniji, ki bodo vzpostavila enake konkurenčne pogoje ter zmanjšala stroške transakcij za trgovce, ki delujejo čez meje, zlasti pri prodaji prek interneta;

  • standardni obrazci bodo olajšali delo podjetjem: obrazci z zahtevami po informacijah v zvezi z odstopom od pogodbe;

  • posebna pravila se bodo uporabljala za mala podjetja in obrtnike, kot je na primer vodovodar. Pravica do odstopa od pogodbe za nujna popravila in vzdrževalna dela ne bo obstajala. Države članice se lahko prav tako odločijo, da bodo trgovce, ki so jih potrošniki zaprosili za izvedbo popravila ali vzdrževalnega dela na svojem domu v vrednosti, ki je nižja od 200 EUR, oprostile nekaterih zahtev po informacijah.


Side Bar