Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Briselē, 2011. gada 23. jūnijā

Jauna ES direktīva par patērētāju tiesībām — 10 jaunievedumi, kas ļaus nostiprināt patērētāju tiesības attiecībā uz iepirkšanos internetā

Labas ziņas patērētājiem: jauns tiesību akts nostiprinās viņu tiesības visās 27 dalībvalstīs. Eiropas Parlamenta deputāti šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu (615 par, 16 pret, 21 atturas) apstiprināja patērētāju tiesību direktīvu, kuru Komisija ierosināja 2008. gada oktobrī (IP/08/1474). Līdz ar balsojumu Parlamentā, kas sekoja kompromisam, kuru noslēdza trīs ES iestādes (Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Ministru padome), ir novērsts pēdējais šķērslis, lai varētu stāties spēkā jaunie noteikumi par labu patērētājiem. ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga, kura panāca patērētājiem draudzīgu noteikumu pieņemšanu 2007. un 2009. gadā mobilās telefonijas viesabonēšanas pakalpojumu tarifu krasa samazinājuma veidā, paziņoja:

“Eiropas 500 miljoniem patērētāju šī ir lieliska diena. Šodien pieņemot jauno ES direktīvu par patērētāju tiesībām, tiks nostiprinātas patērētāju tiesības, jo par sodāmiem tiks atzīti krāpnieki, kuri internetā māna cilvēkus, piemēram, šķietami bez maksas piedāvā horoskopus vai receptes, lai beigās aicinātu samaksāt par pakalpojumu. Turpmāk pircējiem vairs nebūs jābaidās, ka viņi, internetā iegādājoties biļeti, varētu pret savu gribu iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanu vai noīrēt automašīnu. Turklāt katrs varēs izmantot 14 dienu periodu, lai, ja to vēlas, atdotu atpakaļ preces, kas iegādātas attāli — internetā, pa pastu vai tālruni. Vēlos izteikt pateicību Eiropas Parlamenta referentam Andreasam Švābam un ES prezidentvalsts Ungārijas pārstāvjiem par viņu atbalstu un darbu, kuram pateicoties, bija iespējams šis izšķirošais solis. Eiropas Komisija gādās par jauno noteikumu tūlītēju transponēšanu visās dalībvalstīs, lai patērētājiem visā Eiropā būtu lielāka paļāvība, kad viņi iepērkas internetā vai citādi.”

Eiropas Parlaments ar šodienas balsojumu ir apstiprinājis politisko kompromisu, kuru panāca Eiropas Parlaments, Padome un Komisija. 2010. gada martā tieslietu komisāre Redinga skaidri norādīja, ka ar katru vienošanos direktīvas sakarībā jāpanāk godīgs samērs starp patērētāju interesēm nostiprināt savas tiesības un uzņēmēju interesēm pilnā mērā izmantot Savienības vienotā tirgus iespējas (sk. SPEECH/10/91).

Pēdējie soļi likumdošanas procesā:

  • pieņemtā Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas teksta oficiāla apstiprināšana Padomē (septembris);

  • jaunās direktīvas publicēšana ES Oficiālajā Vēstnesī (šoruden);

  • jauno noteikumu transponēšana valstu tiesību aktos līdz 2013. gada beigām.

Desmit svarīgākie direktīvas jaunievedumi:

1) Vairs nekādu slēpto atskaitījumu un maksājumu

Patērētāji tiks pasargāti no maksājumiem, ko slēpj internets. Tas attiecas uz gadījumiem, kad krāpnieki mēģina apmuļķot patērētājus, mudinot viņus samaksāt par “bezmaksas” pakalpojumiem, tādiem kā horoskopi vai receptes. Turpmāk patērētājiem būs skaidri jāapstiprina, ka viņi ir sapratuši, ka pakalpojums ir par maksu.

2) Lielāka cenu caurskatāmība

Tirgotajiem jānorāda preces vai pakalpojuma kopējā cena, kā arī varbūtējās papildu izmaksas. Interneta veikalu klientiem nebūs jāveic maksājumi vai jāsedz citas izmaksas, ja pirms pasūtījuma veikšanas viņi par tām nebūs pienācīgi informēti.

3) Aizliegums interneta vietnēs izmantot iepriekš atzīmētas ailītes

Kad iepērkaties internetā, piemēram, iegādājaties aviobiļeti, darījuma noformēšanas laikā jums var piedāvāt papildu iespējas, piemēram, apdrošināt ceļojumu vai noīrēt automašīnu. Šos papildu pakalpojumus var piedāvāt iepriekš atzīmētu ailīšu veidā. Šobrīd patērētāji bieži vien ir spiesti atstatīt šo ailīšu atzīmējumus, ja viņi nevēlas saņemt tādus pakalpojumus. Jaunā direktīva aizliedz iepriekš atzīmētas ailītes visā Eiropas Savienībā.

4) 14 dienas, lai pārdomātu un atsauktu pirkumu

Periods, kurā patērētāji var atsaukt pirkuma līgumu, tiek pagarināts līdz 14 kalendāra dienām (saskaņā ar pašreizējiem Savienības tiesību aktu noteikumiem šis periods ir septiņas dienas). Tas nozīmē, ka tad, ja viņi pārdomā, patērētāji var nosūtīt preces atpakaļ, lai kāds arī nebūtu iemesls.

  • Papildu aizsardzība tad, ja netiek sniegta informācija: ja tirgotājs nav skaidri informējis klientu par tiesībām atsaukt pirkumu, preces atpakaļnosūtīšanas termiņš tiks pagarināts līdz vienam gadam.

  • Patērētāji būs arī aizsargāti un varēs izmantot atsaukuma tiesības iepriekš sarunātu apmeklējumu gadījumā, piemēram, kad tirgotājs būs piezvanījis iepriekš un uzstājis, lai klients viņu uzņemtu. Turklāt vairs nebūs jānošķir plānoti un neplānoti apmeklējumi, lai nebūtu iespējas apiet tiesību aktu noteikumus.

  • Atsaukuma tiesības attiecas arī uz izsolēm internetā, tādām kā eBay; tomēr izsolēs iegādātas preces var nosūtīt atpakaļ tikai tad, ja tās iegādātas no oficiāla tirgotāja.

  • Atsaukuma periods sāksies no dienas, kurā patērētājs būs saņēmis preces, nevis no līguma noslēgšanas dienas, kā tas ir spēkā pašlaik. Šie noteikumi attieksies uz pārdevumiem, kas veikti internetā, pa telefonu un pastu, kā arī uz pārdevumiem, kas veikti ārpus iestādes, piemēram, apmeklējot patērētāju viņa mājās, uz ielas, svinībās “Tupperware” vai tirgotāja rīkotas ekskursijas laikā.

5) Plašākas tiesības saņemt izmaksu atlīdzinājumu

Tirgotājiem ir jāatmaksā patērētājiem preces cena 14 dienās pēc atsaukuma. Viņiem ir jāatlīdzina arī piegādes izmaksas. Risku, ka prece transportēšanas laikā var tikt sabojāta, līdz brīdim, kad prece nonāk patērētāja rokās, parasti uzņemas tirgotājs.

6) ES mēroga atsaukuma veidlapas parauga ieviešana

Patērētāju rīcībā būs atsaukuma veidlapas paraugs, kuru viņi varēs izmantot, ja viņi būs pārdomājuši un vēlēsies atsaukt līgumu, kas noslēgts attāli, vai tad, kad tirgotājs viņus būs apmeklējis mājās. Tas atvieglinās un paātrinās atsaukuma procedūru neatkarīgi no tā, kur ES būs noslēgts līgums.

7) Nekādas papildu maksas par kredītkaršu un īpašu telefonlīniju izmantojumu

No patērētājiem, kuri izmantojuši savu kredītkarti (vai kādu citu maksāšanas līdzekli), tirgotāji vairāk nevarēs iekasēt augstāku maksu par faktiskajām izmaksām, kas saistītas ar šo maksāšanas līdzekļu izmantojumu. Tirgotāji, kuriem ir speciālas telefonlīnijas, kuras patērētāji var izmantot, lai sazinātos ar tirgotājiem noslēgto līgumu sakarībā, nevarēs šiem zvaniem noteikt tarifus, kas būs augstāki par pamata tarifu.

8) Skaidrāka informācija par to, kurš maksā par preču nosūtīšanu atpakaļ

Ja tirgotāji vēlas, lai patērētāji, kuri pārdomā, segtu preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, viņi par to ir jāinformē iepriekš; pretējā gadījumā tirgotājiem pašiem vajadzēs segt šīs izmaksas. Tirgotājiem pirms pārdevuma darījuma skaidri jānorāda, kādas varētu būtu sagaidāmās internetā vai pa pastu iegādāto apjomīgo preču (piem., dīvāna) atpakaļnosūtīšanas maksimālās izmaksas, lai patērētāji varētu zinoši izvēlēties tirgotāju.

9) Labāka patērētāju aizsardzība digitālo preču jomā

Arī informācijai par digitālo saturu jābūt skaidrākai. Tajā jābūt norādēm par satura atbilstību aparatūrai un lietojumprogrammām un aizsardzības pasākumiem, tādiem kā satura pavairošanas aizliegums.

Patērētāji varēs atsaukt digitālā saturu iepirkumus piem., mūzikas vai videoierakstu lejupielādes, bet varēs to darīt tikai līdz attiecīgā lejupielādes procesa sākumam.

10) Lielākas ES mēroga tirdzniecības iespējas uzņēmumiem, pateicoties vienotiem noteikumiem

Šajā sakarībā jaunievedumi tostarp ir šādi:

  • vienots pamatnoteikumu kopums, kas ES regulē līgumus, kuri noslēgti attāli (pārdevumi pa telefonu, pastu vai internetā), un līgumus, kuri noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (piem., uz ielas vai klienta mājās). Tas ievieš taisnīgas konkurences nosacījumus par labu tirgotājiem, kuri darbojas pāri robežām, un nodrošina zemākas darījumu izmaksas jo īpaši zemākas internetā veikto pārdevumu izmaksas;

  • standarta veidlapas atvieglinās tirgotāju dzīvi, — viņu rīcībā būs veidlapa, kas palīdzēs izpildīt informācijas sniegšanas pienākumu saistībā ar atsaukuma tiesībām;

  • īpaši noteikumi attieksies uz mazajiem uzņēmumiem un amatniekiem (piem., santehniķiem). Atsaukuma tiesības neattieksies uz neatliekamiem remontdarbiem un apkopi. Dalībvalstis var noteikt, ka atsevišķi informācijas sniegšanas pienākumi neattiecas uz tirgotājiem, kuru klienti prasa, lai pie viņiem mājās tiktu veikti tādi remontdarbi un apkope, kas izmaksā mazāk par 200 eiro.


Side Bar