Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Briuselis, 2011 m. birželio 23 d.

Vartotojų teisės. 10 būdų, kaip naująja ES vartotojų teisių direktyva internete apsiperkantiems žmonėms bus užtikrinta daugiau teisių

Gera žinia vartotojams – naujais ES teisės aktais jiems bus užtikrinta daugiau teisių visose 27 valstybėse narėse. Šiandien Europos Parlamentas didžiule balsų persvara (615 – už, 16 – prieš ir 21 susilaikė) priėmė Vartotojų teisių direktyvą, kurią Europos Komisija pasiūlė 2008 m. spalio mėn. (IP/08/1474). Balsavimas surengtas po to, kai trys ES institucijos (Europos Komisija, Europos Parlamentas ir ES Taryba) pasiekė susitarimą. Šiuo balsavimu pašalintos paskutinės kliūtys ir bus galima pradėti taikyti naująsias taisykles vartotojams. Už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding, kurios iniciatyva 2007 m. ir 2009 m. buvo priimtos vartotojams palankios ES taisyklės, pagal kurias labai sumažinti tarptinklinio ryšio mokesčiai, sakė:

„Tai puiki diena 500 milijonų Europos vartotojų. Šiandien priėmus naująją ES vartotojų teisių direktyvą vartotojams bus užtikrinta daugiau teisių. Šia direktyva uždraudžiama internetinių sukčiautojų, apgaule priverčiančių žmones mokėti už horoskopus ar receptus, kurie paprastai siūlomi nemokamai, veikla. Be to, bilietą internetu perkantiems žmonėms daugiau nekils pavojaus būti priverstiems įsigyti kelionės draudimą ar išsinuomoti automobilį, kurių jiems nereikia, ir kiekvienas nuotoliniu būdu, t. y. internetu, paštu ar telefonu, įsigijęs prekių galės jas grąžinti per 14 dienų. Norėčiau padėkoti Europos Parlamento pranešėjui Andreasui Schwabui ir ES pirmininkaujančiai Vengrijai, nes šis politinis laimėjimas pasiektas dėl jų didelės paramos ir atlikto darbo. Europos Komisija padės užtikrinti, kad naujosios taisyklės būtų nedelsiant įgyvendintos visose valstybėse narėse ir kad vartotojai visoje Europoje galėtų drąsiau apsipirkti internetu ar kitaip.“

Šiandieniniu balsavimu Europos Parlamentas parėmė politinį Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybininkų pasiektą politinį susitarimą. 2010 m. kovo mėn. už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė V. Reding aiškiai nurodė, kad priimant bet kokį susitarimą dėl direktyvos turi būti išlaikyta vartotojų intereso turėti daugiau teisių ir įmonių intereso pasinaudoti visomis ES bendrosios rinkos galimybėmis pusiausvyra (žr. SPEECH/10/91).

Paskutiniai teisėkūros procedūros etapai:

  • ES Taryba turi oficialiai patvirtinti sutartą ES vartotojų teisių direktyvos tekstą (rugsėjo mėn.);

  • naujoji direktyva turi būti paskelbta ES oficialiajame leidinyje (šį rudenį);

  • iki 2013 m. pabaigos naujosios taisyklės turi būti perkeltos į valstybių narių nacionalinę teisę.

10 naujojoje direktyvoje numatytų vartotojams svarbiausių pokyčių:

1) Pasiūlymu panaikinami paslėpti prekybos internetu mokesčiai ir sąnaudos

Vartotojai bus apsaugoti nuo mokėjimo spąstų internete. Mokėjimo spąstai sukuriami, kai sukčiautojai bando apgaule priversti žmones mokėti už nemokamas paslaugas, pavyzdžiui, už horoskopus ar receptus. Nuo šiol vartotojai turės aiškiai patvirtinti suprantantys, kad turi susimokėti.

2) Skaidresnės kainos

Prekiautojai privalo nurodyti visą produkto ar paslaugos kainą, įskaitant visus papildomus mokesčius. Internetu perkantys asmenys neturės mokėti mokesčių ar padengti kitų sąnaudų, jei nebuvo apie tai informuoti prieš užsisakydami prekę ar paslaugą.

3) Uždraudžiama interneto svetainėse iš anksto pažymėti langelius

Apsiperkant internetu, pavyzdžiui, perkant lėktuvo bilietą, jums gali būti pasiūlyta papildomų prekių ar paslaugų, kaip antai įsigyti kelionės draudimą ar išsinuomoti automobilį. Šios papildomos paslaugos gali būti siūlomos kaip jau numatytos pirkti, t. y. ekrane vartotojas mato jau iš anksto pažymėtus langelius. Todėl papildomų paslaugų nepageidaujantys vartotojai priversti panaikinti žymeles. Pagal naująją direktyvą visoje Europos Sąjungoje bus draudžiama iš anksto pažymėti langelius.

4) 14 dienų, per kurias galite apsigalvoti dėl pirkinio

Laikotarpis, per kurį vartotojai gali atsisakyti prekybos sutarties, ilginamas iki 14 kalendorinių dienų (palyginti su šiuo metu ES teisės aktais nustatytomis septyniomis dienomis). Tai reiškia, kad vartotojas apsigalvojęs gali prekes grąžinti, nenurodymas priežasties.

  • Didesnė apsauga nuo informacijos stygiaus – jei prekiautojas nebuvo aiškiai nurodęs vartotojui apie jo teisę grąžinti prekę, grąžinimo laikotarpis ilginamas iki metų.

  • Vartotojai taip pat bus apsaugoti kviestų prekiautojų apsilankymų atveju, pavyzdžiui, kai prekiautojas iš anksto paskambina vartotojui ir primygtinai prašosi apsilankyti, ir turės teisę atsisakyti prekybos sutarties. Be to, daugiau neskiriami kviestų ir nekviestų prekiautojų apsilankymai – taip bus panaikinta galimybė apeiti taisykles.

  • Teisė atsisakyti prekybos sutarties bus taikoma ir interneto aukcionams, pvz., eBay. Vis dėlto aukcionuose įsigytos prekės galės būtų grąžintos tik jei buvo pirktos iš oficialių prekiautojų.

  • Teisės atsisakyti prekybos sutarties laikotarpis bus pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna prekes, o ne nuo prekybos sutarties sudarymo dienos, kaip yra šiuo metu. Šios taisyklės bus taikomos prekybai internetu, telefonu ir paštu, taip pat prekybai ne parduotuvėje, pavyzdžiui, vartotojo namuose, gatvėje, reklaminio vakarėlio metu ar per prekiautojo surengtą išvyką.

5) Daugiau teisių susigrąžinti pinigus

Prekiautojai per 14 dienų nuo prekybos sutarties atsisakymo privalo vartotojams sugrąžinti pinigus už produktą, įskaitant pristatymo išlaidas. Prekiautojas bus atsakingas už bet kokią transportuojant prekėms padarytą žalą iki tos akimirkos, kol prekės bus pristatytos vartotojui.

6) Nustatytas visoje ES bendras atsisakymo blanko pavyzdys

Vartotojams bus pateiktas atsisakymo blanko, kurį jie gali (bet neprivalo) užpildyti, jei apsigalvoja ir nori nutraukti nuotolinės prekybos sutartį ar sutartį, sudarytą pasinaudojus išnešiojamosios prekybos paslaugomis, pavyzdys. Taip bus galima greičiau nutraukti sutartį, kad ir kur Europos Sąjungoje ją sudarėte.

7) Papildomų mokesčių už naudojimąsi kreditinėmis kortelėmis ir specialiosiomis telefono linijomis panaikinimas

Prekiautojai negalės kreditine kortele (ar kita mokėjimo priemone) atsiskaitantiems vartotojams nustatyti didesnio mokesčio, nei faktinės sąnaudos, kurias prekiautojas patiria, leisdamas atsiskaityti tokia mokėjimo priemone. Prekiautojai, administruojantys specialiąsias telefono linijas, kuriomis su jais gali susisiekti vartotojai, negalės nustatyti didesnio mokesčio, nei bazinis pokalbių telefonu mokestis.

8) Aiškesnė informacija apie tai, kas moka už prekių grąžinimą

Jeigu prekiautojai nori, kad vartotojas apsigalvojęs pats padengtų prekių grąžinimo išlaidas, jie privalo apie tai iš anksto aiškiai pranešti vartotojams, kitu atveju už grąžinimą turės mokėti patys. Prieš parduodami prekes prekiautojai turėtų aiškiai nurodyti bent apytikslę didžiausią galimą internetu pirktų ar paštu užsakytų didelių gabaritų prekių, pavyzdžiui, sofos, grąžinimo kainą, kad vartotojai galėtų pagrįstai rinktis, iš kurio prekiautojo įsigyti prekes.

9) Geresnė vartotojų, kalbant apie skaitmeninius produktus, apsauga

Taip pat bus privaloma pateikti aiškesnę informaciją apie skaitmeninį turinį, įskaitant informaciją apie suderinamumą su aparatine bei programine įranga, ir apie bet kokių apsaugos priemonių, pavyzdžiui, apribojančių vartotojų teisę kopijuoti turinį, taikymą.

Vartotojai turės teisę atsisakyti sutarties dėl skaitmeninio turinio, pavyzdžiui, atsisiųstos vaizdo medžiagos ar muzikos, pirkimo, bet tik iki tos akimirkos, kai pradedamas pats siuntimo procesas.

10) Bendros taisyklės įmonėms, dėl kurių joms bus lengviau prekiauti visoje Europoje

Nustatytos šios taisyklės:

  • Bendras pagrindinių taisyklių, visoje Europos Sąjungoje taikytinų nuotolinėms prekybos sutartims (prekybai telefonu, paštu ar internetu) ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms sutartims (prekybai ne įmonės patalpose, pavyzdžiui, prekybai gatvėje ar išnešiojamajai prekybai) rinkinys, kuriuo sudaromos vienodos sąlygos tarpvalstybiniams prekiautojams ir sumažinamos jiems tenkančios sandorių sąnaudos, visų pirma prekybos internetu atveju.

  • Naudojant bendro pavyzdžio blankus įmonėms bus lengviau vykdyti veiklą – šie blankai skirti laikytis informacijos pateikimo reikalavimų, susijusių su teise nutraukti sutartį.

  • Mažoms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, pavyzdžiui, santechnikams, bus taikomos specialios taisyklės. Vartotojai neturės teisės nutraukti sutarties, sudarytos dėl skubaus remonto ar priežiūros darbų. Valstybės narės taip pat galės nuspręsti atleisti prekiautojus nuo tam tikrų informacijos pateikimo reikalavimų tuo atveju, kai vartotojai pageidauja, kad jų namuose būtų atlikti remonto ir priežiūros darbai, kurių vertė mažesnė kaip 200 EUR.


Side Bar