Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Brüsszel, 2011. június 23.

Fogyasztói jogok: A fogyasztók jogairól szóló új uniós irányelv 10 módon erősíti a fogyasztók jogait internetes vásárlás esetén

Örömhír a fogyasztók számára, hogy az új uniós jogszabállyal mind a 27 tagállamban erősödnek a jogaik. A mai napon az Európai Parlament – elsöprő többséggel (615 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal és 21 tartózkodással) – elfogadta a Bizottság által 2008 októberében előterjesztett (IP/08/1474), a fogyasztók jogairól szóló irányelvet. A szavazásra azután kerülhetett sor, hogy megállapodás született a három uniós intézmény (az Európai Bizottság, az Európai Parlamentet és a Miniszterek Tanácsa) között, amivel elhárult az új fogyasztói jogok hatálybalépése előtt álló legutolsó akadály is. Viviane Reding jogérvényesülésért felelős uniós biztos, akinek a nevéhez fűződnek a mobiltelefonok barangolási (roaming) díjait drasztikusan csökkentő 2007-es és 2009-es fogyasztóbarát uniós szabályok, a következőképpen nyilatkozott:

„Nagy nap ez a mai Európa 500 millió fogyasztója számára. A fogyasztók jogairól szóló, ma elfogadott új uniós irányelv erősíti a fogyasztók jogait, ugyanis száműzi azokat az internetes csalókat, akik látszólag ingyenes horoszkópokat vagy recepteket kínálnak, majd pedig trükkökkel fizetésre bírják a polgárokat. A vásárlóknak a jövőben nem kell attól tartaniuk, hogy például egy jegy internetes megvásárlásakor tudtuk nélkül egyben utasbiztosítást is kötnek, vagy éppen autót kölcsönöznek. Interneten, postai úton vagy telefonon történő távértékesítés esetén a jövőben tizennégy napig lehetőségünk lesz az áru visszaküldésére. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament előadójának, Andreas Schwabnak és a magyar EU-elnökségnek az elkötelezett támogatásukért és munkájukért, ami nélkül nem jöhetett volna létre e politikai áttörés. Az Európai Bizottság mindent meg fog tenni azért, hogy az összes tagállam gyorsan végrehajtsa az új szabályokat, és az európai fogyasztók az interneten és mindenütt bátrabban vásárolhassanak.”

A mai szavazással az Európai Parlament szabad utat adott az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság tárgyalófelei közötti politikai megállapodásnak. Reding uniós jogérvényesülési biztos 2010 májusában nyilvánvalóvá tette, hogy az irányelvre vonatkozó megállapodás csak akkor lehetséges, ha szilárd egyensúly alakul ki a fogyasztói érdekek (a fogyasztói jogok erősítése) és a gazdasági érdekek (az uniós egységes piac adta előnyök kiaknázása) közötti (lásd: SPEECH/10/91).

A jogalkotási eljárás további lépései:

  • A fogyasztók jogairól szóló uniós irányelv elfogadott szövegének a Miniszterek Tanácsa által történő jóváhagyása (szeptemberben),

  • Az új irányelv kihirdetése az Európai Unió Hivatalos Lapjában (ősszel),

  • Az új szabályok nemzeti jogrendszerekbe történő átültetése 2013 végéig.

Az új irányelv az alábbi 10 legfontosabb újítást eredményezi a fogyasztó számára:

1) A javaslat megszünteti a rejtett internetes díjakat és költségeket

Az új irányelv a jövőben megvédi a fogyasztókat az interneten megbúvó „költségcsapdáktól”. Az ilyen költségcsapdák abban az esetben állhatnak fenn, amikor a fogyasztót „ingyenes” szolgáltatások, például horoszkópok vagy receptek megvásárlására próbálják rávenni. Mostantól azonban a fogyasztónak kifejezetten meg kell erősítenie, hogy tudomásul vette, hogy fizetnie kell a szolgáltatásért.

2) Növekszik az árak átláthatósága

A kereskedőknek a termék vagy szolgáltatás teljes költségét és minden egyéb díjat fel kell tüntetniük. Az online vevőkkel nem fizettethetnek különféle díjakat vagy költségeket, ha a megrendelésük elküldése előtt arról nem tájékoztatták őket egyértelműen.

3) Tilos online előre kipipált négyzeteket használni

Internetes vásárlás alkalmával előfordulhat, hogy a vevőnek megrendelése elküldése előtt további vásárlási opciókat kínálnak fel, ilyen lehet például az utasbiztosítás vagy az autókölcsönzés. Az ilyen kiegészítő szolgáltatások sokszor úgynevezett „kipipált” négyzetek formájában jelennek meg. Manapság gyakran meg kell szüntetnünk a kipipált négyzet kijelölését, ha nem kívánjuk igénybe venni az ilyen extra szolgáltatásokat. Az új irányelvnek köszönhetően az Unió egész területén tilos lesz online előre kipipált négyzeteket használni.

4) A fogyasztónak 14 napig jogában áll elállni a vásárlástól

A jelenleg az uniós jog által előírt 7 napról 14 naptári napra növekszik az az időszak, amelyen belül a vásárlók elállhatnak az adásvételi szerződéstől. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő meggondolta magát, indokolás nélkül visszaküldheti az árut.

  • A tájékoztatás hiányossága fokozott védelmet biztosít a vevőnek: Az elállási időszak egy évre növekszik, amennyiben az eladó nem tájékoztatta világosan a fogyasztót az elállási jogáról.

  • Az igényelt látogatások esetén is garantált lesz a fogyasztók védelme, akik olyan esetben is gyakorolhatják majd elállási jogukat, amikor például a kereskedő előzetes telefonhívás alkalmával rábeszélte őket a találkozóra. Ezen túlmenően a jövőben nem lesz különbségtétel az igényelt és a nem igényelt látogatások között, amivel gátat lehet vetni a szabályok megkerülésének.

  • Az elállási jog a jövőben vonatkozik majd az olyan internetes árverésekre is, mint például az eBay, ilyen esetekben azonban csak a hivatásos kereskedőknél vásárolt árukat lehet visszaküldeni.

  • Az elállási időszak jelenleg a szerződés megkötésekor kezdődik, az új irányelvvel viszont akkortól fog indulni, amikor a fogyasztó az árut átveszi. A szabályok vonatkoznak majd az interneten, telefonon és e-mailen, valamint az üzlethelyiségeken kívül, többek között a vásárló otthonában, az utcán, termékforgalmazási rendezvényeken vagy a kereskedő által szervezett kirándulásokon történő értékesítésekre.

5) Kiszélesednek a visszatérítéshez való jogok

A kereskedőnek az elállást követő 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztónak a termék árát, beleértve a szállítási költséget. A szállítás során és egészen addig, amíg a fogyasztó át nem veszi az árut, rendszerint a kereskedő viseli az áru kárveszélyét.

6) Bevezetésre kerül az egységes uniós elállási formanyomtatvány minta

Amennyiben a fogyasztó meggondolta magát és el kíván állni a távértékesítés útján vagy az otthonában kötött szerződéstől, rendelkezésre áll majd az elálláshoz használható formanyomtatvány. Nem lesz kötelező e formanyomtatvány használata, viszont megkönnyíti és meggyorsítja majd az EU bármely részén kötött szerződéstől való elállást.

7) A hitelkártyahasználathoz és a forródrótszolgálatok igénybevételéhez kapcsolódó pluszköltségek eltörlése

A kereskedők a jövőben csak akkora pótdíjat számíthatnak fel a hitelkártyával vagy egyéb fizetőeszközzel történő fizetésért, mint amennyibe a kereskedőnek az adott fizetési eszköz rendelkezésre bocsátása ténylegesen kerül. A szerződéskötés céljából a kereskedő telefonos elérését lehetővé tevő forródrótszolgálatok esetében a telefonhívásért csak a telefonos alapdíj lesz felszámítható.

8) Egyértelműbb tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy ki viseli az áruk visszaküldésének költségeit

Ha a kereskedő a magát meggondoló fogyasztóval akarja megfizettetni az áruk visszaküldésének költségét, arról előzetesen egyértelműen tájékoztatnia kell a fogyasztókat, egyéb esetben neki kell állnia az ilyen költségeket. Az interneten vagy e-mailben rendelt nagyméretű áruk – mint például egy kanapé – esetében a kereskedőnek – az értékesítést megelőzően – kötelessége világosan felhívni a vásárló figyelmét az áru visszaküldéséből adódó hozzávetőleges lehetséges legmagasabb költségekre annak érdekében, hogy a fogyasztók megalapozottan dönthessenek arról, hogy kitől vásárolnak.

9) A fogyasztóvédelem javítása a digitális termékek esetében

Világosabbá kell tenni a digitális tartalomra vonatkozó információkat, ideértve annak hardware- és szoftverkompatibilitását, az esetleges műszaki védelmi intézkedések alkalmazását, például a fogyasztó másolásra vonatkozó jogainak korlátozását.

A fogyasztók a tényleges letöltés megkezdésének pillanatáig elállhatnak majd a digitális termékek (például zene- vagy filmletöltések) megvásárlásától.

10) Az egységes szabályok révén a vállalkozások Európa-szerte könnyebben kereskedhetnek

E szabályok közé tartoznak:

  • Olyan egységes alapszabályok a távollevők között (telefonon, postai úton vagy interneten) és az üzlethelyiségen kívül (az utcán vagy a vásárló otthonában) kötött szerződésekre vonatkozóan az Európai Unió területén, amelyekkel azonos feltételek teremtődnek a több országban kereskedelmet bonyolítók – különösen az online kereskedők – számára és csökkennek a tranzakciós költségeik;

  • Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási előírásoknak eleget tevő egységes formanyomtatványok megkönnyítik majd a vállalkozások számára a kereskedelmet;

  • Különleges szabályok lesznek érvényben a kisvállalkozásokra és vállalkozókra (például a vízvezetékszerelőkre). A sürgős javítások és a karbantartási munkák elvégzésére nem terjed majd ki az elállási jog. A tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy a fogyasztóknál 200 euróig terjedő összegért javítási vagy karbantartási munkákat végző vállalkozókat mentesítik-e a tájékoztatási előírások alól.


Side Bar