Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Bryssel 23. kesäkuuta 2011

Kymmenen tapaa, joilla EU:n uusi direktiivi parantaa kuluttajien oikeuksia verkko-ostoksia tehtäessä

Hyviä uutisia kuluttajille: EU:n uusi lainsäädäntö parantaa kuluttajien oikeuksia kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Euroopan parlamentti hyväksyi tänään selvällä määräenemmistöllä (615 puolesta, 16 vastaan, 21 poissa) kuluttajanoikeusdirektiivin, jota komissio ehdotti lokakuussa 2008 (IP/08/1474). Ennen äänestystä EU:n kolme toimielintä (Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto) pääsivät asiassa sopimukseen, ja uusista säännöistä tulee pian todellisuutta kuluttajille. Oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding sai vuosina 2007 ja 2009 läpi jo kuluttajaystävälliset EU-säännöt, joilla matkapuhelinten verkkovierailumaksuja alennettiin huomattavasti.

”Tänään on hyvä päivä Euroopan 500 miljoonalle kuluttajalle. Tänään hyväksytyllä EU:n kuluttajanoikeusdirektiivillä parannetaan kuluttajien oikeuksia kieltämällä internetissä harjoitettu petollinen toiminta, jossa ihmisiä huiputetaan maksamaan näennäisesti ilmaisista horoskoopeista tai resepteistä. Kuluttajien ei enää tarvitse pelätä varaavansa tarpeetonta matkavakuutusta tai autonvuokrausta ostaessaan lippuja internetistä. Lisäksi kuluttajilla on 14 päivää aikaa palauttaa postimyynnistä ostamansa tavarat, olipa ne sitten tilattu internetistä, postitse tai puhelimitse. Haluan tässä yhteydessä kiittää Euroopan parlamentin esittelijää, Andreas Schwabia, sekä EU:n puheenjohtajuutta hoitavaa Unkaria, joiden herkeämätön tuki ja työ mahdollistivat tämän poliittisen läpimurron. Euroopan komissio varmistaa osaltaan, että jäsenvaltiot ottavat uudet säännöt nopeasti käyttöön, jotta kuluttajat kaikkialla Euroopassa voivat tehdä ostoksia luottavaisina niin verkossa kuin muuallakin”, totesi komissaari Reding.

Euroopan parlamentti puolsi tänään pidetyssä äänestyksessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelijoiden poliittista sopimusta. Maaliskuussa 2010 komissaari Reding teki selväksi, että direktiivistä päästään sopuun vain löytämällä järkevä tasapaino kuluttajia hyödyttävien vahvempien oikeuksien ja yritysten EU:n sisämarkkinoiden täysimääräistä hyödyntämistä koskevien intressien välillä (ks. SPEECH/10/91).

Lainsäädäntömenettelyn viimeiset vaiheet:

  • Neuvosto hyväksyy virallisesti EU:n kuluttajansuojadirektiivin sovitun tekstin (syyskuussa 2011)

  • uusi direktiivi julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä (syksyllä 2011)

  • uudet säännöt saatetaan osaksi kansallisia lainsäädäntöjä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Seuraavassa esitellään uuteen direktiiviin sisältyvät 10 kuluttajien kannalta tärkeintä muutosta:

1) Ehdotuksella poistetaan internetostoksiin liittyvät piilokulut

Kuluttajia suojellaan internetin ”hinta-ansoilta”, joilla tarkoitetaan keinoja puijata ihmiset ostamaan ”ilmaisia” palveluja kuten horoskooppeja tai reseptejä. Tästä lähtien kuluttajien on nimenomaisesti vahvistettava tiedostavansa, että palvelu on maksullinen.

2) Hintojen läpinäkyvyyden lisääminen

Elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava tuotteen tai palvelun kokonaishinta ja mahdolliset lisämaksut. Ostajan ei tarvitse maksaa verkko-ostoksista sellaisia kuluja tai muita maksuja, joista hänelle ei ole ilmoitettu asianmukaisesti ennen tilauksen tekemistä.

3) Ennalta rastitettujen ruutujen käytön kieltäminen

Kun kuluttaja tekee verkko-ostoksia – esimerkiksi varaa lentolippuja – hänelle voidaan samassa yhteydessä tarjota mahdollisuus lisähankintoihin kuten matkavakuutukseen tai auton vuokraamiseen. Näitä lisäpalveluja voidaan tarjota ns. ennalta rastitetuilla ruuduilla. Kuluttajien on nykyään pakko poistaa rastit ruuduista, jos he eivät halua näitä lisäpalveluja. Uuden direktiivin myötä ennalta rastitettuja ruutuja ei saa enää käyttää Euroopan unionissa.

4) 14 päivän palautusoikeus

Kuluttajille annetaan 14 kalenteripäivää aikaa (EU:n lainsäädännössä vaadittu aika on nykyisin vain 7 päivää) perua myyntisopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä ajassa kuluttajat voivat palauttaa tavarat mistä tahansa syystä, jos he muuttavat mielensä.

  • Parempi suoja tiedonpuutteen suhteen: jos myyjä ei ole selvästi ilmoittanut ostajalle kaupan peruuttamisoikeudesta, palautusaika pidennetään vuoden mittaiseksi.

  • Kuluttajia suojataan myös elinkeinonharjoittajan etukäteen puhelimitse pyytämiltä myyntiedustajan vierailuilta, joihin kuluttajaa painostetaan suostumaan, ja kuluttajille annetaan oikeus perua tällaiset vierailut. Tästä lähtien ei myöskään ole väliä sillä, onko vierailua pyydetty etukäteen vaiko ei. Näin estetään sääntöjen kiertäminen.

  • Kaupan peruuttamisoikeus laajennetaan koskemaan myös verkkohuutokauppoja (esim. eBay), mutta huutokaupassa ostetut tavarat voi palauttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että myyjä on ammattikauppias.

  • Kaupan peruuttamisen määräaika ei ala sopimuksen tekohetkestä, kuten nykyisin, vaan siitä, kun kuluttaja vastaanottaa tavarat. Säännöt koskevat internetissä, puhelimitse ja postitse tehtyjä ostoksia sekä kauppojen ulkopuolella tapahtuvaa myyntiä, esimerkiksi ovelta ovelle, kadulla, Tupperware-kutsuilla tai elinkeinonharjoittajan järjestämällä retkellä.

5) Paremmat oikeudet rahojen palauttamisessa

Elinkeinonharjoittajien on palautettava kuluttajalle tuotteen hinta 14 päivän kuluessa kaupan peruuttamisesta, mukaan luettuina toimitusmaksut. Elinkeinonharjoittaja kantaa pääsääntöisesti riskin tavaroiden vahingoittumisesta kuljetuksen aikana siihen asti kun kuluttaja ottaa tavarat haltuunsa.

6) Kaikkialla EU:ssa käytettävän peruuttamislomakkeen malli

Kuluttajat saavat käyttöön peruuttamislomakkeen mallin, jota he voivat (halutessaan) käyttää, jos he muuttavat mielensä ja haluavat peruuttaa postimyyntinä tai ovelta ovelle myynnissä tehdyn sopimuksen. Kaupan peruuttaminen on näin helpompaa ja nopeampaa riippumatta siitä, missä päin EU:ta sopimus on tehty.

7) Luottokorttien ja palvelunumeroiden käytöstä perittävien lisämaksujen poistaminen

Elinkeinonharjoittajat saavat laskuttaa kuluttajilta luottokortilla (tai muilla maksutavoilla) maksamisesta vain siltä osin, kuin siitä aiheutuu elinkeinonharjoittajalle todellisia kuluja. Palvelunumeroja asiakkailleen sopimukseen liittyviä yhteydenottoja varten tarjoavat elinkeinonharjoittajat saavat laskuttaa palvelusta ainoastaan peruspuhelumaksun.

8) Selkeämmät tiedot siitä, kuka maksaa tavaran palauttamisen

Jos elinkeinonharjoittaja haluaa, että kuluttaja maksaa tavaroiden palauttamisesta, tästä on ilmoitettava kuluttajalle selkeästi etukäteen, muuten elinkeinonharjoittajan on maksettava palauttamisesta aiheutuvat kulut.

Elinkeinonharjoittajien on vähintäänkin annettava selkeä arvio siitä, mitä internetistä tai postitse tilattujen suurikokoisten tavaroiden, esimerkiksi sohvan, palauttaminen maksaa, jotta kuluttajat voivat tietoisesti valita ostopaikan.

9) Parempi kuluttajansuoja digitaalisten tuotteiden suhteen

Digitaalista sisältöä koskevien tietojen on myös oltava selkeämpiä. On mm. ilmoitettava, minkälaisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa sisältö on yhteensopiva ja onko siinä käytetty teknisiä suojauksia, jotka esimerkiksi rajoittavat kuluttajan oikeuksia kopioida sisältöä.

Kuluttajilla on oikeus perua digitaalisen sisällön hankinta, kuten musiikin tai videoiden lataaminen, siihen asti kun varsinainen latausprosessi alkaa.

10) Yritysten yhteiset säännöt helpottavat Euroopan laajuista kaupankäyntiä

Sääntöihin kuuluvat seuraavat:

  • Etäsopimuksia (puhelin-, posti- tai internetmyynti) ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa (esim. kadulla tai ovelta ovelle) tehtyjä sopimuksia koskevat keskeiset säännöt Euroopan unionissa. Näin luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja vähennetään transaktiokustannuksia rajat ylittävässä kaupassa, etenkin internetmyynnissä.

  • Yritysten toimintaa helpotetaan vakiomuotoisilla lomakkeilla: tämä lomake täyttää peruuttamisoikeutta koskevat tietovaatimukset.

  • Erityissäännöt pienyrityksiä ja ammatinharjoittajia (esim. putkimies) varten. Kiireellisiin korjaus- ja huoltotöihin ei sovelleta peruuttamisoikeutta. Jäsenvaltiot voivat myös päättää vapauttaa joistakin tietovaatimuksista elinkeinonharjoittajat, joita kuluttaja kutsuu kotiinsa hoitamaan alle 200 euron arvoisia korjaus- ja huoltotöitä.


Side Bar