Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

Bruxelles, den 23. juni 2011

Forbrugerrettigheder: 10 måder, hvorpå det nye EU-direktiv om forbrugerettigheder giver bedre beskyttelse til borgere, der handler online

Gode nyheder til forbrugerne: Ny EU-lovgivning styrker deres rettigheder i alle 27 medlemsstater. Europa-Parlamentet vedtog i dag med overvældende flertal (615 for, 16 imod, 21 afgav ikke stemme) – forbrugerrettighedsdirektivet, som Europa-Kommissionen foreslog i oktober 2008 (IP/08/1474). Afstemningen følger, efter at de tre institutioner (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet) nåede til en aftale, og dermed fejede de sidste hindringer af banen, så de nye regler kan træde i kraft til gavn for forbrugerne. EU's kommissær for retlige anliggender Viviane Reding, der allerede i 2007 og 2009 slog til lyd for mere forbrugervenlige regler i EU med henblik på drastisk at reducere roamingpriserne for mobiltelefon, udtalte:

"I dag er en god dag for EU's 500 mio. forbrugere. Vedtagelsen af EU's nye direktiv om forbrugerrettigheder styrker forbrugernes rettigheder ved for eksempel at forbyde den form for internetsvindel, hvor forbrugerne lokkes til at betale for horoskoper eller opskrifter, de tror er gratis. Forbrugerne vil ikke længere blive lokket til at købe uønskede rejseforsikringer eller leje af biler, når de køber en billet online. Og alle forbrugere vil få ret til at returnere fjernindkøbte varer inden 14 dage, hvis de ønsker det, uanset om varerne er bestilt per internet, med post eller over telefonen. Jeg ønsker at takke Europa-Parlamentets ordfører Andreas Schwab og det ungarske EU-formandskab for deres store støtte og arbejde, der har gjort dette politiske gennembrud muligt. Europa-Kommissionen vil bidrage til at sikre, at de nye regler gennemføres gnidningsfrit i alle medlemsstaterne, så forbrugerne i EU bliver mere trygge, hvad enten de handler online eller andre steder."

I dagens afstemning gav Europa-Parlamentet sin støtte til en politisk aftale mellem forhandlerne fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. I marts 2010 gjorde kommissær for retlige anliggender Viviane Reding det klart, at enhver aftale om direktivet nødvendigvis skulle udmønte sig i en sund ligevægt mellem forbrugernes interesse i at få flere og stærkere rettigheder og industriens interesse i at drage alle fordele af det indre marked i EU (jf. SPEECH/10/91).

Sidste skridt i lovgivningsproceduren:

  • Ministerrådets formelle godkendelse af den aftalte udformning af EU's direktiv om forbrugerrettigheder (september).

  • Offentliggørelse af det nye direktiv i EU-Tidende (til efteråret).

  • Gennemførelse af de nye regler i national lovgivning inden udgangen af 2013.

De 10 vigtigste ændringer for forbrugerne i det nye direktiv:

1) Forslaget vil sætte en stopper for skjulte gebyrer og omkostninger på internettet.

Forbrugerne vil blive beskyttet mod "udgiftsfælder" på internettet. Dette sker, når svindlere lokker folk til at betale for "gratis" tjenester som horoskoper og opskrifter. Fra nu af skal forbrugerne udtrykkeligt tilkendegive, at de er klar over, at de skal betale et beløb.

2) Større gennemsigtighed i priserne

De handlende skal angive den samlede pris for produktet eller tjenesten og ethvert ekstragebyr. Onlinekøbere skal ikke betale ekstraudgifter eller andre omkostninger, hvis de ikke var tilstrækkeligt informeret herom, før de afgav bestilling.

3) Forbud mod forhåndsafkrydsede kasser på websteder

Når man handler online – og for eksempel køber en flybillet – kan man under købsforløbet blive tilbudt ekstra køb som rejseforsikringer eller leje af bil. Disse ekstratjenester er undertiden udbudt via "forhåndsafkrydsede" kasser. Forbrugerne skal ofte fjerne afkrydsningen, hvis de ikke ønsker disse ekstratjenester. Det nye direktiv forbyder sådanne forhåndsafkrydsede valg i EU.

4) 14 dage til at fortryde et køb

Den periode, hvor forbrugerne kan fortryde et indgået køb, forlænges til 14 kalenderdage (i dag er EU-lovens mindstefrist 7 dage). Dette betyder, at forbrugerne uanset grund kan sende varen tilbage, hvis de fortryder et køb.

  • Ekstra beskyttelse i tilfælde af manglende information: Hvis sælger ikke klart har oplyst køber om fortrydelsesretten, forlænges den periode, hvor varen kan returneres, til ét år.

  • Køber vil også være beskyttet og have fortrydelsesret i de tilfælde, hvor et besøg er aftalt, som når en sælger ringer forudgående og presser forbrugeren til at acceptere et besøg. Desuden skelnes der ikke længere mellem uønskede og ønskede besøg. Dette forhindrer en omgåelse af reglerne.

  • Fortrydelsesretten udvides til også at gælde onlineauktioner som eBay – selv om varer, der købes på auktion, kun kan returneres, hvis de er købt hos en professionel sælger.

  • Fortrydelsesfristen starter fra det øjeblik, køberen modtager varen, og ikke fra indgåelse af kontrakten, som det er tilfældet i dag. Reglerne vil gælde for køb på internettet, ved telefon- og postordresalg og salg uden for butikker, som for eksempel ved køberens dør, på gaden, ved homeparty-salg eller under en udflugt med sælger.

5) Bedre tilbagebetalingsrettigheder

De handlende skal tilbagebetale forbrugerne inden 14 dage efter fortrydelsen. Dette omfatter leveringsomkostningerne. Generelt bærer sælger ansvaret for skade på varerne under transporten, indtil den modtages hos køber.

6) Indførelse af en europæisk standarfortrydelsesformular

Køberne vil få en standardfortrydelsesformular, som de kan (men ikke skal) bruge, hvis de ændrer mening og fortryder et fjernkøb eller et køb ved døren. Dette vil gøre det lettere og hurtigere at fortryde en handel, hvor den end er indgået i EU.

7) Afskaffelse af overpriser for anvendelse af kreditkort og hotlines.

Sælger vil ikke længere have mulighed for at pålægge køber omkostninger ved betaling med kreditkort (eller andre betalingsmidler) udover, hvad denne tjenesteydelse reelt koster sælger. Handlende, der har hotlines, hvor forbrugerne kan kontakte dem ved spørgsmål om kontrakten, kan ikke opkræve mere, end den grundlæggende pris for telefonopkald.

8) Mere klare oplysninger om, hvem der betaler for returnering af varen

Hvis sælger ønsker, at køber skal betale for returnering af varen, hvis denne fortryder handelen, skal sælger klart og tydeligt oplyse herom på forhånd - og i modsat fald selv betale returneringen af varen. Sælger skal klart og tydeligt i det mindste give køber en vurdering af de maksimale omkostninger ved returnering af voluminøse varer købt over nettet eller ved postordre - som sofaer - før salget, så køber på et oplyst grundlag kan vælge, hvor han/hun vil købe.

9) Bedre beskyttelse af forbrugerne med hensyn til numeriske varer

Oplysningerne om digitalt indhold skal også være tydeligere, herunder om kompabilitet med hardware og software og om tekniske foranstaltninger som fx tekniske begrænsninger af forbrugerens rettigheder til at kopiere indholdet.

Køber vil få ret til at fortryde købet af digitalt indhold, som download af musik eller video, men kun indtil det øjeblik, hvor downloadet starter.

10) Fælles regler for virksomheder vil gøre det lettere for dem at handle i EU

Dette omfatter:

  • Et enkelt sæt af grundlæggende regler i EU for fjernsalg (salg per telefon, post eller internet) og salg udenfor virksomheden (uden for virksomheden som i gaden eller ved døren) med skabelse af ens vilkår for alle og en reducering af transaktionsomkostningerne ved grænseoverskridende handel, navnlig ved internetsalg.

  • Standardformularer vil gøre livet lettere for virksomhederne. En formular, der lever op til kravene om oplysninger med hensyn til fortrydelse af et køb

  • Der vil gælde særlige regler for små virksomheder og håndværkere som blikkenslagere. Der vil ikke være fortrydelsesret med hensyn til nødreparationer og -vedligeholdelse. Medlemsstaterne kan også beslutte at undtage sælgere fra nogle af oplysningskravene, hvis en køber anmoder dem om at foretage reparations- eller vedligeholdelsesarbejde i hjemmet for under 200 EUR.


Side Bar