Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/11/450

V Bruselu dne 23. června 2011

Práva spotřebitelů: 10 způsobů, jakými směrnice EU posílí práva spotřebitelů při nakupování přes internet

Dobré zprávy pro spotřebitele: nové právní předpisy EU posílí práva spotřebitelů ve všech 27 členských státech. Evropský parlament dnes naprostou většinou (615 hlasů pro, 16 proti, 21 se zdrželo hlasování) přijal směrnici o právech spotřebitelů, kterou Evropská komise předložila v říjnu 2008 (IP/08/1474). Hlasování, kterému předcházela dohoda dosažená třemi orgány EU (Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou ministrů), odstraňuje poslední překážku před uvedením nových pravidel pro spotřebitele v platnost. Komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová, která již v letech 2007 a 2009 prosadila pravidla EU ve prospěch spotřebitelů v podobě drastického snížení poplatků za roaming, prohlásila:

„Dnešek je pro 500 milionů spotřebitelů v Evropě příznivým dnem. Přijetí nové směrnice EU posiluje práva spotřebitelů tím, že zakazuje obchody internetových podvodníků, kteří například nabízejí na internetu bezplatně se tvářící horoskopy nebo recepty, za které pak musí uživatelé zaplatit. Do budoucna již nebude možné, aby zákazníci byli při placení jízdenky či letenky on-line nuceni zakoupit také cestovní pojištění nebo pronájem vozidla. Každý bude mít možnost zboží zakoupené na dálku, ať už přes internet, telefon nebo zásilkový prodej, do 14 dnů vrátit. Ráda bych poděkovala zpravodaji Evropského parlamentu Andreasu Schwabovi, jakož i maďarskému předsednictví EU za jejich výraznou podporu a činnost, bez níž by tento politický průlom nebyl možný. Evropská komise pomůže zajistit, aby byla nová pravidla ve všech členských státech urychleně provedena, aby mohli spotřebitelé v celé Evropě bezstarostně nakupovat jak on-line, tak off-line.“

Dnešním hlasováním Evropský parlament podpořil politickou dohodu mezi vyjednávači Evropského parlamentu, Rady a Komise. V březnu 2010 komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová objasnila, že každá dohoda o směrnici požaduje vyvážený kompromis mezi zájmem spotřebitelů o posílení jejich práv a zájmem podniků o neomezené využívání jednotného trhu EU (viz PROJEV/10/91).

Poslední kroky v legislativním procesu:

  • formální schválení dohodnutého znění směrnice EU o právech spotřebitelů Radou ministrů EU (září),

  • zveřejnění nové směrnice v Úředním věstníku EU (na podzim tohoto roku),

  • provedení nových pravidel do vnitrostátních právních předpisů do konce roku 2013.

Deset nejdůležitějších změn, které nová směrnice spotřebitelům přináší:

1) Už žádné skryté poplatky a náklady na internetu

Spotřebitelé budou chráněni před „skrytými náklady" internetových služeb. Tyto skryté náklady vznikají například tehdy, když zákazníci musí platit za „bezplatné“ služby, jako jsou horoskopy nebo recepty. Od tohoto okamžiku musí spotřebitelé výslovně potvrdit, že vědí, že musí za danou službu zaplatit.

2) Větší cenová transparentnost

Obchodníci musí uvést celkové náklady na produkt nebo službu, včetně všech ostatních poplatků. Internetoví zákazníci nebudou muset zaplatit žádné poplatky nebo další náklady, pokud na to nebyli před provedením objednávky řádně upozorněni.

3) Zákaz předem zaškrtnutých políček u internetových transakcí

Při on-line nákupech, např. při koupi letenky, Vám mohou být během koupě nabízeny další možnosti nákupu, například cestovního pojištění nebo pronájem vozidla. Tyto další služby mohou být nabízeny ve formě tzv. „předem zaškrtnutého políčka“. Pokud spotřebitelé neměli o tyto dodatečné služby zájem, museli dosud odpovídající políčko zrušit. Novou směrnicí budou předem zaškrtnutá políčka v celé Evropské unii zakázána.

4) 14 dní na změnu názoru ohledně nákupu

Lhůta, ve které mohou spotřebitelé od kupní smlouvy odstoupit, je prodloužena na 14 kalendářních dní (v porovnání se sedmi dny, které dosud právo EU předepisovalo). To znamená, že spotřebitelé mohou v případě změny názoru zboží vrátit bez uvedení důvodu.

  • zvláštní ochrana v případě nedostatku informací: pokud prodejce zákazníka jednoznačně neinformoval o právu na odstoupení, je lhůta na vrácení zboží prodloužena na jeden rok,

  • spotřebitelé budou mít rovněž právo odvolat vyžádané návštěvy, kdy obchodník předem zavolá a přemluví zákazníka, aby souhlasil s návštěvou. Dále se již nebude rozlišovat mezi vyžádanou a nevyžádanou návštěvou, aby se předešlo obcházení pravidel,

  • právo na odvolání je rozšířeno na internetové aukce, jako je např. eBay; zboží zakoupené na aukci však může být vráceno pouze tehdy, bylo-li zakoupeno od profesionálního prodejce,

  • lhůta na odstoupení počíná okamžikem, kdy spotřebitel zboží obdrží, a nikoli okamžikem uzavření smlouvy, jako tomu bylo dosud. Tato pravidla budou platit pro objednávky přes internet, telefon a zásilkový obchod, jakož i prodej mimo obchody, např. u podomního prodeje, na ulici, na párty firmy Tupperware nebo během výletů organizovaných prodejcem.

5) Lepší práva na vrácení peněz

Obchodníci musí spotřebiteli vrátit peníze za produkt do 14 dní od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání. Riziko poškození zboží během přepravy zpravidla nese obchodník, a to do té doby, než spotřebitel zboží převezme.

6) Zavedení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy platného pro celou EU

Spotřebitelé budou mít k dispozici vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který mohou (ale nejsou povinni) použít, pokud změní názor a chtějí odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo při podomním prodeji. Tím se odstoupení od smlouvy zjednoduší a urychlí, a to nezávisle na tom, kde v EU jste smlouvu uzavřeli.

7) Zrušení příplatků za použití kreditních karet a přímých telefonních linek

Obchodníci nebudou smět spotřebitelům účtovat vyšší částky za platbu kreditní kartou (nebo jiným platebním prostředkem), než skutečné náklady, které obchodníkovi vzniknou při poskytování této možnosti platby. Obchodníci, kteří umožňují spotřebitelům kontaktovat obchodníka v souvislosti se smlouvou prostřednictvím přímých telefonních linek, nebudou smět účtovat vyšší poplatek, než je základní telefonní sazba za hovory.

8) Jasnější informace o přebírání nákladů při vracení zboží

Pokud obchodníci požadují, aby náklady při vracení zboží nesli spotřebitelé, musí je o tom předem jasně informovat, v opačném případě musí tyto náklady platit sami. Obchodníci musí zákazníkům ještě před nákupem sdělit alespoň odhad maximálních nákladů na vracení objemného zboží, např. pohovky, aby se mohli na základě jasných informací rozhodnout, od koho nakoupí.

9) Lepší ochrana spotřebitele v souvislosti s digitálními produkty

Informace o digitálním obsahu musí být rovněž uvedeny jasněji, včetně informací o slučitelnosti hardwaru a softwaru a použití veškerých technických ochranných opatřeních, např. omezení práva spotřebitelů kopírování obsahu.

Spotřebitelé budou mít právo na odstoupení od nákupů digitálních obsahů, jako jsou hudební záznamy nebo videozáznamy, avšak jen do okamžiku zahájení skutečného stahování.

10) Jednotná pravidla pro obchodníky usnadní obchod po celé Evropě

Patří k nim:

  • jednotný soubor základních pravidel pro obchodní smlouvy uzavírané na dálku (prodej po telefonu, přes internet nebo zásilkovou službu) a mimo prostory obchodů (prodej mimo prostory společnosti, jako je pouliční nebo podomní prodej) v Evropské unii, vytváří rovné podmínky a snižuje náklady na transakce pro obchodníky působící přeshraničně, zejména pro internetový obchod,

  • standardní formuláře usnadní podnikům obchodování: formuláře odpovídají požadavkům na informace ohledně práva na odstoupení od smlouvy,

  • zvláštní pravidla budou platit pro malé podniky a řemeslníky, jako např. instalatéry. Právo na odstoupení nebude platit v případě naléhavých oprav a údržbářských prací. Členské státy budou moci rovněž rozhodnout, že obchodníci, kteří mají provést u spotřebitele opravu nebo údržbářskou práci v hodnotě nižší než 200 EUR, budou osvobozeni od určitých požadavků na informace.


Side Bar